Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
9. novembra 2021

ČSOB Leasing je na trhu už dvadsaťpäť rokov. Vladimír Vajgel, výkonný riaditeľ pre obchod a podporu a člen predstavenstva ČSOB Leasing, tvrdí, že za úspechom je schopnosť ľudí prijímať zmeny a rýchlo sa adaptovať. 

Ste na trhu už štvrťstoročie. Vďaka čomu ste tak stabilní?  

Už od vzniku spoločnosti v roku 1996, vtedy pod názvom OB Leasing, presadzujeme proklientsky orientovanú filozofiu aktívneho prístupu k našim obchodným partnerom a zákazníkom. 

Som presvedčený, že vzájomná lepšia znalosť očakávaní a možností nám pomáha budovať pevné a efektívne obchodné i medziľudské vzťahy. Pre zákazníkov chceme byť prirodzenou prvou voľbou, keď sa rozhodnú využiť pre financovanie svojich vízií lízingovú spoločnosť, a byť k nim tak blízko, ako potrebujú.  

Máme pätnásť pobočiek a stále posilňujeme dostupnosť našich služieb v mikroregiónoch. Vytvorili sme špecializované obchodné tímy, ktoré dopĺňajú naše regionálne zastúpenia a zlepšujú ponuku poskytovaných produktov. 

Dlhodobo tiež využívame synergické efekty vyplývajúce z toho, že patríme pod jednu z najväčších finančných skupín ČSOB Finančná skupina. Spokojnosť zákazníka je v našej DNA, je našou každodennou snahou, na ktorej pracujú všetky obchodné aj podporné tímy. 

Čomu pripisujete najväčší podiel na úspešnom príbehu vašej firmy? 

Asi by toho na zozname bolo veľa, ale ak si môžem dovoliť hodnotiť, musím konštatovať, že sa naša firma každým rokom výrazne posúva. Prežili sme rôzne formy kríz a určite i vďaka schopnosti učiť sa na vlastných chybných rozhodnutiach sme pripravení prijímať výzvy a reagovať na meniace sa potreby zákazníkov. Vyzdvihol by som najmä schopnosť kolegov rýchlo sa adaptovať na neustále sa objavujúce podnety a čo je extrémne dôležité pracovať na nich spolu. Jednoducho povedané, sme spoločnosť s dobre vyvinutou schopnosťou pre change management a tímovú spoluprácu.  

„Chceme byť pre zákazníkov prirodzenou prvou voľbou, keď sa rozhodnú pre financovanie svojich vízií využiť finančné služby, a byť k nim tak blízko, ako potrebujú,“ hovorí Vladimír Vajgel. Zdroj foto: ČSOB

Spomenuli ste krízy. Čo vám pomáhalo udržať sa, prípadne rásť na trhu v náročných obdobiach?  

Zažil som dve vážne krízy, vždy spojené s negatívnym externým vplyvom. Prvá bola takzvaná ekonomická kríza v rokoch 2007 2008 a jej tvrdé dopady. Výrazne sa prepadli nové obchodné príležitosti, o viac ako 50 percent, simultánne spojené s výraznou mierou neschopnosti zákazníkov splácať svoje vtedajšie záväzky.  

Zvládli sme ju v extrémne krátkom čase približne dvoch rokov, hlavne vďaka preorganizovaniu priorít v našich tímoch, reorganizačnými zmenami a prechodom na denný krízový manažment. Balansovali sme medzi rozhodnutiami, ktoré dávali ekonomický zmysel, no zároveň naši zamestnanci prejavovali veľkú mieru empatie a porozumenia pre situácie, v ktorých sa zákazníci zrazu ocitli. Našťastie už v roku 2009 sme si mohli povedať, že sme toto obdobie zvládli so cťou a čo nás veľmi posilnilo, že aj s podporou našich zákazníkov. 

Komplikovanejšie časy zažívame i teraz posledné dva roky v období pandémie covidu, ktorá výrazne ovplyvňuje život podnikateľom i bežným občanom a modifikuje ich rozhodnutia o prípadných investíciách. V roku 2020 sme proaktívne upravili splátkové kalendáre takmer u štvrtiny našich zákazníkov s hlavným cieľom pomôcť aj týmto spôsobom preklenúť toto ťažké obdobie.

Zdroj foto: ČSOB

Situáciu aktuálne komplikuje aj chaos v dodávateľských vzťahoch, nedostatok tovarov a surovín, čipov, ktoré sú dnes súčasťou takmer všetkých sofistikovanejších výrobkov od bielej techniky až po automobily. K tejto neprehľadnej situácii, samozrejme, neprispieva ani nepohoda na politickej scéne, ťažkosti v možnostiach verifikovania prezentovaných informácií, veľa hoaxov. Žijeme skutočne komplikovanú a hektickú dobu. 

S veľkou pokorou a vďakou k mojim kolegom a našim partnerom musím konštatovať, že práve v týchto „horších časoch“ naša spoločnosť posilňuje svoju pozíciu na trhu a dosahujeme približne 25-percentný podiel na lízingovom trhu. Vyžaduje si to extrémne úsilie a pochopenie potrieb našich partnerov, ako i lojalitu voči našej spoločnosti. Mám z tohto spojenia veľmi dobrý pocit.

Aké nové trendy môžeme v téme lízingu čakať v najbližších rokoch?

Jednoznačne smerujeme k vyššej efektivite poskytovaných finančných i poradenských služieb a určite pôjdeme cestou digitalizácie a využívania moderných technológií vrátane umelej inteligencie. Som presvedčený, že toto je spôsob, ako naďalej poskytovať efektívne a komplexné služby minimálne v tých „najjednoduchších“ požiadavkách, ako je napríklad financovanie vozidla. Rovnako som si istý, že pre korporátnu klientelu budeme musieť byť pripravení naďalej poskytovať služby prostredníctvom fundovaných, odborne a kvalitne pripravených poradcov, keďže práve tento segment a komplikovanosť ich investícií si to vyžaduje. Takto premýšľame v ČSOB Leasingu a na tento svet sa pripravujeme v rámci našich strategických priorít.