29. apríla 2019

Člen európskeho rebríčka 30 pod 30 v kategórii sociálnych podnikateľov je 26-ročný Ondřej Kania, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti JK Education, ktorá v Čechách prevádzkuje školy s americkým systémom vzdelávania. A práve jeho American Academy (AA) v septembri otvára ďalšiu školu v Bratislave. 

Škola bude určená pre študentov od 6. triedy ZŠ až do 12. ročníka, čo v americkom systéme vzdelávania predstavuje posledný ročník na strednej škole. Americký prístup k štúdiu a študentom okrem iného ponúka podľa Ondřeja lepšie šance vzdelávať sa v tom, čo ich naozaj baví.

AA aktuálne funguje v Prahe a v Brne, odkiaľ Ondřej pochádza. Výučba prebieha v angličtine pod vedením amerických učiteľov. Ak teda pre svoje dieťa hľadáte možnú alternatívu vzdelávania a máte chuť vyskúšať americký vzdelávací systém, čítajte ďalej. Pripravte sa ale na školné – za rok štúdia zaplatia rodičia od 6500 do 7500 eur.

Vášeň sa nehľadá v školských laviciach. Mladá vedkyňa radí, ako nájsť, čo vás baví a presadiť sa

Prvú American Academy v Prahe spustili v septembri 2017, American Academy v Brne vznikla o rok neskôr a tento rok už majú prvý “maturitný” ročník. Ich študenti už dokonca boli prijatí na prestížne univerzity po celom svete. Od budúceho školského roka bude v Prahe študovat zhruba 140 študentov, v Brne 60 študentov a v Bratislave očakávajú v prvom roku fungovania okolo 50-55 študentov.

Vysvetlite, prosím, v krátkosti čo je American Academy (AA)?

Je to koncept medzinárodných amerických škôl, ktorý momentálne pod naším vedením funguje v Prahe a Brne. Výuka prebieha len v angličtine, s americkými učiteľmi a je určená pre deti od 6. triedy ZŠ do 12. ročníka, čo je v americkom systéme posledný ročník na strednej škole. Inými slovami, AA prevádzkuje druhý stupeň základnej školy a strednú školu. V Bratislave, Brne aj Prahe funguje mnoho medzinárodných škôl, ktoré sú primárne britské, prípadne sa zameriavajú na IB (International Baccalaureate) program. AA je založená na čisto americkom vzdelávacom programe, o ktorom sme presvedčení, že je ten najlepší na svete, ak sa implementuje správne.

Pre americkú školu je tiež typické, že študenti sú rozdelení v škole do predmetov podľa úrovne, nie podľa veku. Takže, ak je niekto veľmi talentovaný na matematiku, môže byť v matematike so študentmi o rok či dva staršími.

Čo to presne znamená?

Reálne to znamená, že náš školský rok je rozdelený na trimestre a v každom trimestri študujú študenti nie 10, 11, 12, alebo 13 predmetov, ako je typické na českých či slovenských školách, ale šesť predmetov, a to každý deň. Tieto predmety si študenti, hlavne na strednej škole, sami vyberajú. AA ponúka veľké množstvo predmetov, ktoré si môžu vybrať. My študentom nehovoríme, čo majú študovať. Naopak študenti na základe toho, aké sú ich silné stránky, čomu sa chcú v živote venovať a na čo majú nadanie, majú možnosť vyprofilovať sa tým správnym smerom.

Návrhy priestorov novej školy v Bratislave, ktorá vznikne v zrekonštruovaných priestoroch na Račianskej ulici.

Funguje to?

V školstve všeobecne je rozhodujúce, či má študent vnútornú, autentickú motiváciu na to, aby chodil do školy a dával do toho maximum. Z našej skúsenosti práve vďaka tomu, že študenti študujú predmety, ktoré si reálne sami vyberú, chodia do školy radi a dávajú do nej maximum. Naša koncepcia sa tiež vyznačuje tým, že máme malé triedy. Nebýva zvykom, aby v akejkoľvek z našich tried bolo viac ako 16 študentov a často je to oveľa menej. Pre americkú školu je tiež typické, že študenti sú rozdelení v škole do predmetov podľa úrovne, nie podľa veku. Takže, ak je niekto veľmi talentovaný na matematiku, môže byť v matematike so študentmi o rok či dva staršími. Ak naopak nie je matematika jeho silnou stránkou, môže si zvoliť nižšiu úroveň matematiky, kde je učiteľ vďaka malému počtu študentov schopný sa mu maximálne individuálne venovať.

Už tretí rok mentorujú vysokoškoláčky. Ich projekt oslovil aj zahraničné odborníčky

Máte už za sebou nejaké reálne úspechy? Napríklad na aké vysoké školy sa vaši absolventi dostali?

Napríklad na našej AA v Prahe je tohtoročný maturitný ročník prijatý na univerzity po celom svete, vrátane univerzít vo Švajčiarsku, Veľkej Británii, Španielsku, USA, Česku a ďalších krajinách. Typicky je polovica našich študentov zahraničných a polovica lokálnych, a to isté bude platiť aj v Bratislave. Všeobecne môžeme povedať, že škola je určená hlavne pre študentov, ktorí budú v živote smerovať na štúdium zahraničných univerzít.

Kto je Ondřej Kania

Ondřej Kania je spolumajiteľ a CEO spoločnosti JK Education, vzdelávacej skupiny, ktorá sprostredkúva štipendiá na kvalitných internátnych stredných školách a univerzitách v Amerike, Kanade a Európe. Je zriaďovateľom Pražského humanitného gymnázia a troch amerických škôl v Česku a na Slovensku, American Academy in Prague, American Academy in Brno a American Academy in Bratislava, a tiež usporadúva medzinárodné veľtrhy o vzdelávaní. V roku 2018 ho biznis magazín Forbes zaradil do rebríčka Forbes 30 pod 30 mladých talentov Českej republiky a následne do prestížneho európskeho výberu.

Ako prebiehajú prijímačky?

V Bratislave otvárame druhý stupeň ZŠ a strednú školu a je tak možné prestúpiť do všetkých ročníkov, okrem posledného. Čo sa týka prijímacieho konania, určite neberieme každého, kto sa prihlási. Záujem v Bratislave úplne predčil naše očakávania a naša kapacita pre prvý rok v prevádzke je obmedzená. Prijímačky sa skladajú z vyplnenia prihlášky, napísania eseje, absolvovania osobného pohovoru a absolvovania testu z angličtiny a matematiky.

Vyučovanie prebieha v angličtine, akí zdatní v nej musia byť vaši perspektívni študenti?

Veľmi záleží na tom, koľko má daný študent rokov. Ak sa bavíme o žiakoch a druhom stupni ZŠ, teda v našej terminológii „middle school“, tu môžu mať aj nižšiu úroveň angličtiny, kľudne aj klasickú angličtinu zo štátnych slovenských základných škôl. Podľa našich skúseností sa totiž mladší študenti veľmi rýchlo jazykovo adaptujú a po jednom či dvoch mesiacoch v anglicky hovoriacom prostredí sa dostanú na veľmi slušnú úroveň, ktorá im umožní plnohodnotne študovať v angličtine tak, ako by študovali v slovenčine. Čo sa týka študentov, ktorí sa budú hlásiť na strednú školu, teda na „high school“, tam je potrebné mať už dobrý základ. Čo tiež často robíme je, že studentov podmienečne prijmeme s tým, že do začiatku školského roka musia napríklad absolvovať 100 hodín výuky s native speakerom, prípadne niekoľkotýždňový jazykový kemp v angličtine. Všeobecne ale môžem povedať, že angličtinu sa študenti doučia pomerne rýchlo, takže to nebýva úplne hlavný dôvod, prečo by sme študenta neprijali.

Kto sú vaši učitelia?

Nastupujúci riaditeľ školy Timothy Helmick je pôvodom Američan, skúsený učiteľ a vzdelávací manažér, ktorý bol posledných niekoľko rokov riaditeľom medzinárodnej školy v Budapešti. Na riaditeľov našich škôl kladieme veľmi prísne nároky a kandidáti musia prejsť veľmi komplikovaným prijímacím procesom. Učitelia budú prakticky všetci Američania s americkým pedagogickým vzdelaním. Na AA, rovnako ako na všetkých amerických či kanadských školách, sa kladie dôraz na priebežné výsledky, teda študenti musia za celú strednú školu nazbierať určitý počet kreditov z rôznych oblastí.

Ako končí štúdium na akadémii?

Po nazbieraní dostatočného počtu kreditov študent na konci 12. ročníka obdrží American high school diploma, čo je vlastne ekvivalent českého, či slovenského maturitného diplomu a vysvedčenia. S týmto diplomom môžete študovať na univerzitách po celom svete a dá se bez problémov uznať aj na Slovensku cez nostrifikačný proces a potom je možné pokračovať i na univerzitách na Slovensku. Ako americká škola tiež ponúkame študentom takzvané AP (Advanced Placement) predmety, čo sú predmety na najvyššej úrovni – na úrovni prvého ročníka na americkej univerzite. Následne se tieto AP predmety zakončujú štandardizovanou skúškou, čo je v podstate americký ekvivalent IB skúšok a je určený pre študentov, ktorí majú zvláštny záujem, či nadanie v určitých oblastiach a môžu tak už na strednej škole študovať univerzitné učivo.

Koľko študentov budete prijímať v Bratislave v septembri 2019?

Do všetkých ročníkov, teda do druhého stupňa ZŠ a na strednú školu, máme dohromady kapacitu pre prvý školský rok 55 študentov. Školné pre middle school – teda druhý stupeň ZŠ – je 6500 eur ročne a pre strednú školu je to 7500 eur ročne. Pre študentov, ktorí k nám nastúpia v prvom školskom roku, budú tieto ceny udržané s minimálnym ročným navyšovaním počas celej doby štúdia. Očakávame ale, že v ďalšom školskom roku školné pre nových študentov navýšime minimálne o 30 percent a v priebehu troch rokov sa dostaneme na školné pre nových študentov na úrovni 11-tisíc až 13-tisíc eur, čo je bežné školné na medzinárodných školách v Bratislave.

Hlavné foto: archív JK Education

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk