23. novembra 2021

Mnohí z nás trávia Vianoce čoraz častejšie na cestách. Či už ide o lyžovačku alebo cestu za teplom a morom, vianočná dovolenka je dobrá príležitosť, ako vypnúť a zmeniť prostredie aj myšlienky. Táto potreba je ešte viac aktuálna v čase, keď sa naša krajina ocitá v ďalšom lockdowne. Vtedy cesta predstavuje nielen únik od „všednodennosti“, ale aj od kritickej situácie.

Aj v tu však dokáže Covid-19 cestujúcim skrížiť plány. Čo v prípade, ak sa pred odjazdom dostanete do kontaktu s pozitívnym človekom a ste nútení zostať v karanténe? A čo, keď tesne pred odletom zatvoria hranice, a vy nebude môcť vycestovať, alebo sa, naopak, vrátiť domov?

Pozreli sme sa preto za vás na to, ktoré situácie kryje cestovné poistenie a ktoré nie.

V článku sa dozviete:

 • Ako kryjú poisťovne riziko nákazy covidom pred cestou alebo počas nej?
 • Vzťahuje sa poistenie aj na zatvorené hranice alebo iné vládne nariadenia?
 • Kryje poistenie aj nutnosť zostať v karanténe pre kontakt s nakazenou osobou?
 • Je poistenie proti covidu súčasťou štandardného cestovného poistenia, alebo sa treba pripoistiť?
 • Ako poisťovne rozlišujú medzi bezpečnými a rizikovými krajinami?
 • Akú výšku nákladov spôsobených covidom poisťovne štandardne preplácajú?

Poisťovne rozširovali poistné krytie svojich produktov

„Pred koronakrízou bola pandémia štandardne medzi výlukami, keďže v minulosti išlo o výnimočné situácie s lokalizovaným výskytom a jasne definovanou rizikovou oblasťou, do ktorej sa neodporúčalo cestovať,“ hovorí analytik spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Dodáva však, že sa to zmenilo vo chvíli, keď sa pandémia rozšírila do celého sveta.

Reklama

„Časť poisťovní prišla na začiatku pandémie s covid pripoistením, ktoré osobitne pokrývalo náklady spojené s pobytom v nemocnici v súvislosti s covidom. Ani toto pripoistenie, rovnako ako bežné cestové poistenie, však nekrylo náklady na karanténu. Poisťovne karanténu nepovažovali za súčasť liečenia, preto ju poistenie liečebných nákladov nekrylo,“ hovorí analytik.

Keďže však obmedzenia v súvislosti s ochorením Covid-19 naďalej trvajú, poisťovne pristúpili k úprave podmienok cestovného poistenia. Väčšina z nich zahrnula do liečebných nákladov aj náklady na ubytovanie v dôsledku nariadenej karantény.

Pohľad poisťovní na rizikové krajiny sa líši

„Mnohé poisťovne v tomto roku automaticky zapracovali krytie Covid-19 do svojich produktov bez nutnosti pripoistenia,“ hovorí Štefan Fajnor, riaditeľ pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo. Dodáva , že v porovnaní s minulým rokom niektoré poisťovne poistia klienta v súvislosti s covidom aj do rizikových krajín.

„Súčasťou plnenia je aj preplatenie nákupu leteniek, ak cestujúci kvôli karanténe nemohol využiť pôvodne naplánovaný spätný let. Niektoré poisťovne si však stále ponechali pri vycestovaní do zahraničia možnosť zamietnuť plnenie z poistenia liečebných nákladov v súvislosti s covidom,“ konštatuje Búlik.

Aké riziká cestovné poistenie kryje

Jedna vec je priame nakazenie covidom, druhá nemožnosť vycestovať pre kontakt s nakazenou chorobou, alebo pre rozhodnutie vlády zatvoriť hranice.

„Poistenie storna kryje finančné škody, ktoré vám môžu vzniknúť, ak na zájazd nemôžete vycestovať kvôli nečakaným okolnostiam. Ak však nebudete môcť vycestovať z dôvodu vládnych nariadení alebo zákazu vycestovania, či vstupu do inej krajiny, to sa nepovažuje za dôvod na uplatnenie storna z poistenia,“ konštatuje Fajnor.

V takýchto prípadoch by mali klienti podľa neho postupovať podľa novelizovaného zákona 136/2020 Z.z., ktorý reaguje na mimoriadnu situáciu týkajúcu sa covidu a ktorým sa dopĺňa zákon o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu. Ten upravuje práva cestujúcich a povinnosti cestovných kancelárií v takýchto prípadoch. Ide napríklad o možnosť dohodnúť sa na náhradnom zájazde v inom termíne, alebo žiadať o vrátenie zaplatenej sumy v prípade, že k takej dohode nedôjde.

Je nutné pripoistenie?

Je teda potrebné sa pre prípad ochorenia na covid pripoistiť, alebo je toto riziko už štandardnou súčasťou cestovného poistenia?

Ako pred každou cestou do zahraničia, je vhodné mať dohodnuté cestovné poistenie. Kryje mnohé prípady a nepríjemnosti, ktoré cestovateľov môžu stretnúť, počnúc krádežou batožiny cez návštevu zubára až po popŕhlenie medúzou. Niektoré poisťovne zaradili medzi kryté riziká aj Covid-19.

„Prístup poisťovní k tomuto riziku je rôznorodý. Niektoré poisťovne majú riziko covidu ako pripoistenie, iné poisťovne rozšírili krytie o epidémiu bez nutnosti pripoistenia,“ uvádza Fajnor. Dodáva, že niektoré poisťovacie domy majú riziko covidu zahrnuté už v základnom balíku poistení a v niektorých si potrebuje človek vybrať vyšší balík krytia, ktorý obsahuje aj krytie na covid.

Niektoré poisťovne vyžadujú, aby krajina bola označená za bezpečnú, čo sa týka ochorenia Covid-19. To znamená, že neposkytujú krytie na ochorenie covid do krajiny, ktorá je označená ako riziková.

Fajnor okrem toho pripomína, že poistné limity pri ceste do rizikových krajín bývajú niekedy nižšie ako v „zelených“ krajinách. Znamená to, že v rizikovej krajine preplácajú poisťovne nižšie sumy a v prípade ochorenia platia nižšie poistné plnenie.

Búlik dodáva, že štandardne sa neprepláca viac ako 80 percent nákladov. „Je pozitívne, že poistenie kryje bezprostredný výskyt ochorenia, ktorý kvôli karanténe znemožňuje nástup na cestu, avšak pätinu straty musí človek znášať sám,“ konštatuje analytik.

Uniqa hlási nárast záujmu o cestovné poistenie

„Ochorenie na Covid-19 nie je vylúčené z poistenia storno poplatkov v žiadnom z našich produktov,“ hovorí špecialistka externej komunikácie poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.

Znamená to, že poistený si môže uplatniť náhradu storno poplatkov v prípade nákazy koronavírusom a následnej hospitalizácie, domácej liečby aj povinnej karantény v prípade, ak má pred vycestovaním do zahraničia pozitívny PCR test.

Lipšicová uvádza, že v poisťovni zaznamenali zvýšený dopyt po poistení storna cesty. Vzrástol aj záujem o cestovné poistenie ako také, pretože poisťovňa ho rozšírila aj o udalosti súvisiace s ochorením Covid-19, a to pre všetky zmluvy aj v prípade rizikových krajín.

Uniqa, na druhej strane, nekryje storno pri udalostiach, ktoré nastali v dôsledku epidemickej situácie v cieľovej krajine alebo na Slovensku. Ide o prípady, keď človek nemôže vycestovať z dôvodu zatvoreniu hraníc, zrušenia letu, či pre obavy spojené so zhoršením epidemickej situácie.

Reklama

Poisťovňa nekryje ani situácie, keď sa jej klient dostane do kontaktu s pozitívnou osobou a musí ostať v preventívnej karanténe, no nemá potvrdený pozitívny test.

Zvýšená teplota pri nástupe do lietadla

Aj poisťovňa Generali zaradila riziko covidu do svojho krytia. „Aktuálny produkt cestovného poistenia má zahrnuté ochorenie Covid-19 už v základom krytí a nie je potrebné si nič pripoisťovať,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.

Vysvetľuje, že poisťovňa kryje klientov aj v situáciách, ak následkom ochorenia Covid-19 uviaznu v zahraničí v karanténe. Vtedy im prepláca nielen liečebné náklady, ale aj dodatočné náklady na ubytovanie z dôvodu karantény alebo na nákup nového cestovného lístka.

„Ak poistený tesne pred vycestovaním ochorie na Covid-19 alebo mu je pri nástupe do dopravného prostriedku nameraná zvýšená teplota a nemôže vycestovať, preplatíme mu preukázané náklady na storno cesty v súvislosti s jej zrušením,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali.

Odporúča sa využiť služby nezávislého agenta

Podmienky týkajúce sa uznávania nákladov spôsobených covidom sa v každej poisťovni líšia. Navyše je možné, že v budúcnosti sa budú v závislosti od aktuálnej situácie meniť. Rozdiely sú napríklad v územnej platnosti, limitoch krytia, no aj v tom, čo môže byť poistením kryté a čo nie.

Fajnor preto odporúča pri výbere cestovného poistenia, aby sa ľudia nepozerali len na cenu a nehľadať ten najlacnejší variant. Treba si podľa neho všímať najmä to, čo dané cestovné poistenie obsahuje a zvoliť si rozumný pomer medzi cenou a šírkou poistného krytia.

V tomto prípade je užitočné využiť služby nezávislého finančného agenta, ktorý má prehľad v špecifikách jednotlivých produktov a pozná odlišnosti v uznávaní nároku na kompenzáciu medzi jednotlivými poisťovňami.

Čo poistenie kryje:

 • Zväčša ide o liečebné náklady v zahraničí, náklady na prebookovanie dopravy, storno a nevyužitie objednanej služby alebo dovolenky v prípade pozitívneho PCR testu,
 • niektoré poisťovne kryjú aj nariadenú karanténu, ktorá nie je potvrdená pozitívnym testom,
 • v niektorých poisťovniach sú zahrnuté aj prípady, keď cestujúcemu v momente nástupu namerajú zvýšenú teplotu, pre ktorú nemôže vycestovať.

Väčšina poisťovní zapracovala toto rozšírené krytie do svojho poistenia automaticky, niektoré ho ešte stále poskytujú len ako pripoistenie.

Čo poisťovne nekryjú:

 • Ak je dôvodom nevycestovania obava z nákazy v cudzine, poisťovňa storno nekryje,
 • rovnako tak nekryje prípady, keď sú dôvodom nevycestovania vládne nariadenia, napríklad zatvorené hranice,
 • niektoré poisťovne majú vo výlukách rizikové krajiny, postoj poisťovní sa však v tomto bode líši.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?