23. septembra 2021

Okresy sa postupne sfarbujú do tmavších odtieňov a nemocnice sa chystajú na tretiu vlnu pandémie Covid-19. Zatvárajú sa aj niektoré triedy či školy a rodičia často stoja pred dilemou, či sa na nich tiež vzťahuje karanténa alebo či si môžu uplatniť pandemické ošetrovné. Na naše otázky odpovedal Ján Kapec, senior advokát z advokátskej kancelárie Havel&Partners.

Vezmime si rodinu, v ktorej je školopovinné dieťa a niektorý z jej členov má pozitívny test na Covid-19. Kto musí zostať v karanténe?

V prípade, ak sa v domácnosti žiaka nachádza pozitívne testovaná osoba na ochorenie Covid-19, takýto žiak je povinný nastúpiť do karantény. Povinnosť nastúpiť do karantény sa nevzťahuje na triedu žiaka, tá pokračuje v prezenčnej výučbe. Situácia je však odlišná, ak je pozitívne testovaný samotný žiak.

Testovanie a ukončenie karantény

Po akom čase sa môžu ísť dať testovať deti, aby mohli chodiť do školy?

Žiak spolu s osobami, ktoré  sa nachádzajú v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanou osobou, ako úzke kontakty pozitívnej osoby, nastúpia do 10-dňovej karantény. Karanténu môže pritom žiak ukončiť na 7. deň, pokiaľ podstúpi RT-PCR test najskôr na 5. deň karantény, a ten preukáže negatívny výsledok.

Reklama

V prípade, ak žiak neabsolvuje RT-PCR test, karanténa sa mu končí uplynutím 10. dňa karantény, samozrejme, pokiaľ nemá príznaky ochorenia.

Osobitným prípadom je situácia, ak je člen domácnosti žiaka iba úzkym kontaktom pozitívne testovanej osoby a v domácnosti žiaka sa pozitívne testovaná osoba nenachádza. V tomto prípade žiak naďalej pokračuje v prezenčnej výučbe, až kým člen jeho domácnosti nebude pozitívne testovaný na ochorenie Covid-19.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Upozorňujeme, že ak rodič pošle do školy žiaka, ktorý je povinný nastúpiť do karantény, dopúšťa sa v zmysle Školského semaforu priestupku a môže mu byť udelená pokuta až do výšky 1 659 eur.

Podmienky karantény pre očkovaných

Ako sa tieto pravidlá líšia pri ľuďoch, ktorí sú kompletne zaočkovaní? 

Aj keď Školský semafor osobitne nerieši situáciu karantény žiaka, ktorý je plne zaočkovaný či po prekonaní ochorenia, pokiaľ je osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti pozitívna na ochorenie Covid-19, predpokladáme, že na túto situáciu by sa mal vzťahovať režim stanovený vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

Podľa uvedenej vyhlášky osoby, ktoré sa považujú za plne očkované (t. j. 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po podaní jednodávkovej vakcíny, 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia) alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 pred menej ako 180 dňami a nevyskytli sa u nich príznaky ochorenia, nie sú povinné nastúpiť do karantény, pokiaľ sú len blízkym kontaktom pozitívnej osoby.

Čo v prípade, že je očkovaný len jeden z rodičov a niekto z domácnosti je pozitívne testovaný? 

Z hľadiska karantény žiaka sa podmienky nelíšia. Pokiaľ je akákoľvek osoba v domácnosti, ktorej členom je aj žiak, pozitívne testovaný, žiak je v zmysle Školského semafora povinný nastúpiť do karantény. Ak je však žiak očkovaný alebo spĺňa iné predpoklady, v zmysle vyhlášky do karantény nastúpiť nemusí.

Blízke kontakty

Ako postupovať, ak sme sa len stretli s niekým, kto bol pozitívne testovaný? Musíme ísť do karantény? Za akých podmienok?

Pokiaľ sa stretneme s osobou, ktorá je pozitívne testovaná na ochorenie Covid-19 a zároveň splníme kritéria na úzky kontakt pozitívnej osoby, sme povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Za úzky kontakt sme považovaní vtedy, ak sme:

  • s ňou boli v priamom fyzickom kontakte;
  • boli s ňou na vzdialenosť menšiu ako 2 m a dlhšie ako 15 minút;
  • s ňou boli v uzatvorenom interiéri viac ako 15 min.;
  • cestovali sme s ňou spoločným dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 min.;
  • sme nemali prekryté horné dýchacie cesty a pozitívna osoba napr. kašľala
Ján Kapec, senior advokát advokátskej kancelárie Havel&Partners.

Avšak, v prípade, ak aj sme úzkym kontaktom, ale spadáme pod výnimky stanovené vyhláškou, do karantény nemusíme nastúpiť. Takto to je v prípade, ak uplynulo:

  • minimálne 14 dní odvtedy, ako nám bola podaná druhá dávka dvojdávkovej vakcíny;
  • 21 dní od podania prvej dávky jednodávkovej vakcíny;
  • 14 dní od podania prvej dávky vakcíny, ktorá bola podaná do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19; alebo ak
  • sme ochorenie Covid-19 prekonali pred menej ako 180 dňami a nemáme príznaky ochorenia.

Musia ísť do karantény aj naše deti, ak sme sa len my stretli s niekým, kto je pozitívne testovaný?

V prípade, že je osoba v spoločnej domácnosti s dieťaťom úzky kontakt pozitívne testovaného, ale sama nie je pozitívne testovaná na ochorenie Covid-19, deti sú oprávnené riadne navštevovať školu bez obmedzení a ani nie sú povinné nastúpiť do karantény.

Nárok na PN aj ošetrovné

Na čo má nárok zamestnanec, ak musí ísť do karantény? Stále platí pandemická OČR? 

Áno, Sociálna poisťovňa počas trvania krízovej situácie poskytuje tak pandemické nemocenské, tzv. pandemickú PN-ku, ako aj pandemické ošetrovné, tzv. pandemickú OČR.

Zamestnanec môže, ale nemusí, požiadať o pandemickú PN, ak mu bola nariadená karanténa, napríklad pri návrate neočkovaných zo zahraničia, alebo pri izolácii po pozitívnom výsledku testu. Zamestnanec počas karantény môže namiesto pandemickej PN požiadať zamestnávateľa o home office, ak mu to druh jeho práce umožňuje. Samozrejme, musí pritom zostať doma v karanténe.

V prípade OČR o ňu zamestnanec žiada vtedy, ak sa stará o dieťa, ktorému zavreli školu či škôlku, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie. Samozrejme, o pandemické ošetrovné môže žiadať aj v prípade choroby dieťaťa. O pandemickú OČR možno žiadať aj vtedy, ak sa zamestnanec stará napríklad o manželku na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktorá skončila v karanténe alebo izolácii.

Reklama

Pravidlá po príchode zo zahraničia

Ak sa niektorý z rodičov vráti zo zahraničia a nie je očkovaný, musia ísť do karantény aj deti, respektíve celá domácnosť?

Uvedenú situáciu nám upravuje ďalšia vyhláška, podľa ktorej sa režim karantény, ktorý sa uplatní na rodičov, bude v plnom rozsahu vzťahovať aj na deti do 12 rokov a iné osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Teda ak sa zo zahraničia na územie Slovenskej republiky vrátia osoby, ktoré nie sú plne očkované, sú povinné nastúpiť do 14-dňovej karantény a s nimi aj deti do 12 rokov a ďalší členovia spoločnej domácnosti.

Osobitné podmienky sa vzťahujú na osoby od 12 do 18 rokov, ktoré sú povinné nastúpiť do karantény len v prípade, ak sa na osobu, žijúcu s nimi s spoločnej domácnosti, vzťahuje karanténna povinnosť, pokiaľ splní podmienky na preukázanie sa testom.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?