6. januára 2021

Radi by ste zmenili správanie ľudí vo svojom okolí, svojej firme, rodine? Máte dve možnosti, môže sa z vás stať neznesiteľný diktátor s manipulatorskými sklonmi, alebo môžete ísť svojmu okoliu osobným príkladom.

Zažili ste ako deti situáciu, kedy vás rodičia nabádali, aby ste niečo spravili, ale vy ste videli, že oni sami to nerobia? Koľkokrát sa vám už v dospelosti stalo, že od vás nadriadený niečo žiadal alebo vás za niečo karhal, no vám išla v hlave jediná ironická myšlienka: „To určite!“

Je to úplne normálne. Platí, že je jednoduchšie vyžadovať zmenu správania od druhých ľudí. Je to rýchlejšie, nestojí nás to toľko energie ako osobný príklad a existujú k tomu donucovacie prostriedky: zákazy, príkazy, nariadenia a podobne.

Baťovská zásada však znie: „Žiaden papier nebude mať nikdy rovnakú schopnosť vzbudiť emócie tak ako čin človeka.“

Baťa neveril pravidlám na papieri

Tomáš Baťa neveril, že nejaký papier, nariadenie, vyhláška či príkaz dokážu zmeniť správanie človeka. Takýmito nástrojmi si môžete zmenu správania vynútiť, ale nikdy neprijmete človeka, aby túto zmenu prijal za svoju.

Reklama

Pokiaľ očakávate, že sa ľudia vo vašom okolí budú správať určitým spôsobom na základe vášho nariadenia, je veľký predpoklad, že v momente, kedy opustia firmu alebo keď sa nikto nepozerá, prejdú na staré známe chodníčky. Vrátia sa k svojím zvyčajným spôsobom bez ohľadu na akékoľvek pravidlo.

Baťovská filozofia ctila zásadu, že najlepšie vedenie je také, ktoré človek nepociťuje. To je možné iba skrz osobný príklad. Miera pracovného výkonu, ochoty a spôsobu správania ľudí vo firme zodpovedá správaniu jeho majiteľa, manažéra alebo vedúceho. Ľudia jednoducho kopírujú to, čo vidia.

Slovami Tomáša Baťu: „Všetka inšpirácia je v prírode.“

Nie je to žiadny prevratný objav. Ide len o kopírovanie prírodných zákonov a správania v prírode. Tak, ako každé mláďa kopíruje správanie svojej matky, tak aj každý nový zamestnanec, ktorý príde do firmy, kopíruje správanie, ktoré je už vo firme zavedené.

Baťova firma sa teda vždy sústredila najprv na správanie, pracovné výkony a spokojnosť súčasných spolupracovníkov a až ako druhý krok riešila adaptáciu tých nových.

Tá mala prebiehať v podstate automaticky, na základe správania tých súčasných. Pokiaľ totiž noví ľudia zistia, že je možné odvádzať aj nekvalitný výkon, skôr či neskôr ho budú odvádzať aj oni a čakať, že im to prejde. Predsa tak je to vo firme zaužívané.

Tlak vonkajších pravidiel vs. plnenie vlastných vnútorných zásad

K najefektívnejšej zmene správania dochádza, keď morálne zásady firmy prevyšujú súčasné morálne zásady nového spolupracovníka. Keď osobný príklad šéfa dokáže napĺňať morálne očakávania podriadených a nastáva situácia, kedy dochádza ku kopírovaniu žiadúceho správania, ktoré sa pomaly stane štandardom. Navyše sa tak stane prirodzenou cestou.

Pokiaľ chcete, aby sa vaše okolie menilo a zmena bola trvalá, musíte byť svojmu okoliu osobným príkladom.

Tomáša Baťa ľudí inšpiroval, preto boli ochotní prijať jeho pravidlá a meniť sa. Pred nimi stál človek, ktorý žiadal od svojho okolia to, čo sám robil a dodržiaval. Pokiaľ nastala vo firme akákoľvek situácia, ktorá si žiadala zodpovednosť, Tomáš Baťa bol pripravený prevziať ju na seba a to isté očakával od všetkých svojich vedúcich pracovníkov.

Tomáš Baťa vedel, že zmenu dosiahne jedine osobným príkladom. Foto: Archív Nadácie Tomáša Baťu

Na vedúce pozície sa vždy dostávali ľudia, ktorí mohli byť pre svoje okolie vzorom, a to nielen tým pracovným, ale aj morálnym. Nemuseli ste byť najlepší robotník, aby ste sa stali vedúcim oddelenia. Museli ste byť čestný, transparentný, nemať problém predstúpiť pred ostatných, stáť si za svojim slovom a nebáť sa.

Potom ste mohli byť pre druhých ľudí vzorom. Boli ste hodní nasledovania. Museli ste dodržiavať zásadu: „Nikdy od svojho okolia nemôžete žiadať viac, než ste sami ochotní pre danú vec urobiť.“

Prestaňme hrať divadlo

Osobným príkladom sme schopní docieliť zmenu správania ako vo svojom okolí, tak aj sami u seba. Pri filozofii budovania samého seba sa nemalo zabúdať na jednu hlavnú skutočnosť a to, že pokiaľ sa chcete stať lepším človekom a vzorom pre druhých, snažte sa hlavne sami kvôli sebe, nie iba kvôli svojmu okoliu.

Zmena má vychádzať z vlastného presvedčenia a z toho, že veríme v jej užitočnosť a vplyv na kvalitu nášho života. Nemá slúžiť len ako divadlo pre naše okolie. Nezabúdajte tak na jednu zásadnú vec, ktorou je autentickosť.

Nevyčerpávajte sa zbytočným hraním rolí, buďte osobným príkladom aj v autentickosti a buďte transparentný sami voči sebe. Iba tak vás bude môcť prijať aj vaše okolie. Iba tak sa môžete stať vzorom pre druhých a zároveň byť v živote spokojný.

Základom je, aby sme boli pre druhých vzorom ako celý človek, nielen dobrý kolega, rodič, priateľ. Predsa všetky tieto role sa kĺbia v jednej osobe a ak chceme viesť, mali by sme sa tak správať na všetkých týchto frontoch. Snažme sa byť najlepšou verziou seba samého, iba tak môžeme zmeniť správanie ľudí vo svojom okolí.

Pamätajte na slová Tomáša Baťu: „Nikdy nesmiete od svojho okolia žiadať viac, než ste sami ochotní učiniť. Buďte vzorom pre druhých.“

Gabriela Končitíková je projektová manažérka Nadácie Tomáša Baťu, lektorka a spisovateľka. Už 12 rokov sa venuje štúdiu odkazu Baťu a je autorkou 10 kníh na túto tému. V rámci svojej odbornej činnosti sa zaoberá možnosťami aplikácie Baťovho systému riadenia do súčasného podnikateľského prostredia. Jej prednášky sú zamerané na špecifické časti spomínaného systému a baťovský leadership. Od roku 2018 vedie Akadémiu Baťa, ktorá si získala priazeň ako v Česku, tak aj na Slovensku.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Reklama

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?