3. septembra 2018

V čase, keď bola založená spoločnosť Airbnb, mal jej CEO Brian Chesky len 27 rokov. Steve Jobs mal zase 25 v okamihu, počas ktorého uzrela svetlo sveta firma Apple. Bill Gates mal len 20, keď založil Microsoft. Mladí lídri majú schopnosť dosiahnuť skvelé veci i napriek tomu, že nemajú dostatok skúseností.

Ak aj vy chcete byť mladým úspešným lídrom, tak by ste si mali osvojiť niekoľko vlastností, ktoré majú tí najlepší z najlepších. Začnite napríklad týmito 12 zvykmi:

1. Vybudujte si sieť úspešných ľudí.

Spisovateľ Tim Ferriss vedie v rebríčku bestsellerov New York Times. Na začiatku svojej profesionálnej kariéry bol však len frustrovaným obchodníkom pracujúcim 8 hodín denne.

Máte v tíme človeka s ťažkou povahou?
Vďaka 4 krokom si u neho vybudujete rešpekt

Svoj úspech pripisuje nadviazaniu kontaktov s už úspešnými ľuďmi, ktorí mu poskytli skvelé rady a prístup k budúcim obchodným partnerom. K týmto ľuďom sa dostal tak, že sa stal dobrovoľníkom v miestnej charitatívnej organizácii, ktorej členmi boli niektorí z najvýznamnejších investorov a podnikateľov v San Franciscu.

Reklama

2. Neustále sa vzdelávajte.

Svet biznisu sa rýchlo mení, a tempo týchto zmien sa bude zvyšovať i naďalej. Zodpovedné sú za to nové technológie a inovácie, ako napríklad umelá inteligencia a tiež strojové učenie. Ak chcú mladí lídri zostať stále o krok vpred, tak sa musia vzdelávať. Samoštúdium môže mať rôzne formy. Užitočná môže byť napríklad účasť na konferenciách alebo online biznis a leadership kurzy.

3. Viac počúvajte, menej hovorte.

Richard Branson povedal: „Mali by ste viac počúvať, než hovoriť.“ A tento miliardár a biznis líder mal jednoducho pravdu. Ak chcete byť efektívni, tak by ste mali pochopiť myšlienky, pocity a potreby vášho tímu. Neschopnosť počúvať kolegov alebo členov tímu môže spôsobiť frustráciu, a dokonca i zlé obchodné výsledky.

4. Komunikujte i neverbálne.

Kritickou časťou efektívneho leadershipu je schopnosť efektívnej komunikácie. Na to, aby ste ju dosiahli, musíte venovať pozornosť i dôležitým neverbálnym podnetom. Nehrbte sa, udržiavajte očný kontakt s ľuďmi, prezentujte sa sebavedomo a vystupujte pokojne.

5. Osvojte si nástroje na riadenie úloh.

Mladému biznis lídrovi sa môže zdať, že množstvo práce, ktoré treba vykonať, je naozaj nekonečné. Na to, aby ste zostali organizovaní, je dôležité vytvoriť si organizačný rámec, vďaka ktorému získajú jednotlivé úlohy priority. Na ich určenie si môžete osvojiť napríklad rozhodovací princíp s názvom Eisenhowerová metóda, ktorý poukazuje na dôležitosť daných vecí.

6. Buďte skromní.

Podľa štúdie publikovanej v magazíne Harvard Business Review, majú skromní lídri tendenciu byť efektívnejší. Článok definuje pokorného vodcu ako niekoho, kto je schopný správne pristupovať k svojim silným a slabým stránkam.

Zamestnanci a členovia tímu budú jednoduchšie rešpektovať vaše názory, ak si budú myslieť, že ste schopní si ich vytvoriť bez toho, aby sa vám do cesty dostalo vlastné ego.

7. Podporte zmenu.

Niektorí z najlepších biznis lídrov sveta sú schopní prijať zmeny, dokonca i keď to nie je práve jednoduché. Steve Jobs rozbehol novú a relatívne úspešnú počítačovú spoločnosť po tom, ako ho požiadali, aby opustil Apple.

Vždy vás bude niekto súdiť. Pre lepší prvý dojem dbajte na 7 vecí

Elon Musk vytvoril Teslu a SpaceX po odchode z PayPalu. Brian Chesky bol ochotný zmeniť Airbnb z biznisu pre nájomníkov na celosvetovú ubytovaciu platformu. Prijatie zmeny z vás môže urobiť úspešnejšieho lídra. Ako povedal Jack Welch, bývalý CEO spoločnosti General Electric: „Ak rýchlosť zmeny na vonkajšej úrovni prevyšuje rýchlosť zmeny na tej vnútornej, tak je koniec veľmi blízko.“

8. Zostaňte v obraze štúdiom aktuálnych technológií.

Ako už bolo spomenuté vyššie, rýchlosť technologických zmien urýchľuje umelá inteligencia i strojové učenie. Aby si mladí lídri dokázali udržať krok s konkurenciou, mali by sa vzdelávať a získať aspoň základné vedomosti napríklad o umelej inteligencii či strojovom učení. Tým sa pripravia na budúcnosť.

9. Buďte lídrom so srdcom sluhu.

Podľa tohto konceptu leadershipu je biznis líder zodpovedný za úspech svojho tímu. Namiesto toho, aby vám i vašim cieľom slúžili ľudia, ktorých vediete, ich radšej vy povzbuďte k dosiahnutiu cieľov. Za predpokladu, že ich ciele sú v súlade s víziou spoločnosti, bude váš biznis úspešný, ak bude úspešný váš tím.

10. Dajte a rovnako vyžadujte úprimnú spätnú väzbu.

Dávať niekomu úprimnú spätnú väzbu môže byť zo začiatku nepríjemné. Avšak tie najlepšie organizácie ju vedia a tí najlepší lídri sú schopní ju poskytnúť i dostať. Ak chcete v spoločnosti vytvoriť kultúru, ktorá úprimnú spätnú väzbu podporuje, začnite k nej najskôr vyzývať svojich kolegov a členov tímu. Len čo budete dobrým príkladom, ďalší si začnú žiadať spätnú väzbu sami.

11. Nájdite rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

Ak si nájdete čas na seba, tak tým zvýšite svoju produktivitu i šťastie. Byť mladým lídrom si vyžaduje značné množstvo práce, no je dôležité venovať sa i sebe. Efektívnym spôsobom, ako si vytvoriť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, je naplánovať si pracovné i osobné aktivity v jednom kalendári. Ak si svoj čas svedomito strážite, tak budete môcť žiť vyrovnane a produktívne.

12. Nechajte rozhodovať dlhodobé ciele.

Je ľahké len tak jednoducho prežiť deň. Emaily, stretnutia a naliehavé úlohy môžu spôsobiť, že sa na dlhodobé ciele zameriate len veľmi ťažko. Je však dôležité, aby ste ako mladí lídri hľadeli vpred a uprednostnili strategické myslenie pred každodennou prácou.

Prispievateľ Deep Patel píše pre Forbes.com o generáciách i leadershipe.