Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
22. júla 2019

Všetci sme už zažili ten osviežujúci pocit z prechádzky v lese, kedy si uvedomíme aký úžasný je svet, v ktorom žijeme. Čas strávený v prírode dokonca odborníci odporúčajú ako nevyhnutnú súčasť duševnej pohody. Ako často sa však zamyslíme nad tým, aké vzdelávacie benefity prináša deťom pobyt mimo triedy?

Už od prvých detských krôčikov, pobyt v prírode prináša príležitosti skúmať a učiť sa nové veci. Práve pobytom vonku sa deti výrazne telesne vyvíjajú – či už keď bežia, skáču alebo  lozia. Nachádzajú pocit slobody, práve tam sa učia na chvíľu sa zastaviť a zamerať sa na maličkosti: maličké chrobáčiky či detaily listov stromov.

Deti rastú a stávajú sa aktívnejšie, príroda  im poskytuje príležitosti stavať si bunkre, konštruovať mosty a priehrady. Všetky tieto aktivity vyžadujú schopnosť riešiť problémy, komunikovať a pracovať v tíme. Fyzické aktivity sa postupne stávajú dobrodružnejšími a náročnejšími. Žiaci chodia do hôr, lezú po skalách, plavia sa v kanoe, jednoducho skúšajú vždy niečo nové a učia sa prekonávať samých seba. 

Popri všetkých týchto aktivitách sa zároveň deti učia vážiť si a milovať svet okolo seba. Začínajú chápať, že sa o svet musíme starať, lebo bez starostlivosti oňho nevieme zabezpečiť udržateľnú budúcnosť. V British International School Bratislava, ktorá sa nachádza v Dúbravke, učitelia považujú outdoorovú výučbu za mimoriadne dôležitý spôsob obohatenia učebných osnov. O benefitoch outdoorového učenia hovorí Susan Warmington, riaditeľka základnej školy BISB.

Ako funguje outdoorová výučba vo Vašej škole?

Lesná škola

Deti od  troch rokov počas školského roka pravidelne vodíme do lesa. Pozorujú zmeny ročných období, učíme ich zastaviť sa a všímať si maličkosti. Dopoludňajšiu vychádzku a čistenie lesa končíme pri ohnisku v družnej debate. Učíme deti starať sa o prírodu a bezpečne sa v lese pohybovať. Vedúca Lesnej školy pani Daniela Kollárová úzko spolupracuje s predstaviteľmi Lesov SR, aby sme deťom vedeli zabezpečiť čo najširšie možnosti učenia sa v prírode. 

Foto: British International School Bratislava
Foto: British International School Bratislava

Čo sa deje počas pobytových výletov?

Rezidenčné výlety

Žiaci vo veku siedmich rokov sa zúčastňujú outdoorových rezidenčných výletov, kde rozvíjame rôzne zručnosti. Keďže pre mnohé z nich je to prvý dlhší zážitok mimo domova, pomáhame im viesť ich k samostatnosti.

Vďaka turistike, lezeniu po skalách, zlaňovaniu či raftingu, sa deti postupne učia “posúvať svoje hranice” a uvedomelo riskovať. Takto sú schopné prijať výzvu a uspieť. Aktivity majú dôraz na element spolupráce – pri riešení problémov deti musia pracovať ako tím, aby sa vedeli spolu zdolať prekážky. S pomocou a podporou svojich rovesníkov dokáže dieťa prekonať svoj strach a zvýšiť svoju „vnútornú silu“. Keďže študenti našej školy pochádzajú z celkovo 46 krajín, rezidenčné výlety pomáhajú prekonať aj kultúrne rozdiely, keďže všetci „sú v tom spolu“.

Foto: British International School Bratislava

Ako žiakom  z vyšších ročníkov pomáha  outdoorové učenie z dlhodobého hľadiska?

Naši 11-roční študenti chodia na rezidenčný výlet plachtenia a výsledkom je  získanie Certifikátu plachtenia. Využívame služby profesionálov z Neusiedl See, ktorí deti učia praktickým a teoretickým zručnostiam potrebným na plachtenie.

Foto: British International School Bratislava

Neskôr, na strednej škole očakávame, že sa sami študenti aktívne zúčastnia plánovania svojich vlastných dobrodružných ciest v rámci programu „International Award“. 

Študenti si pripravia vlastnú turistickú, cykloturistickú či kajakársku trasu a samostatne sa rozhodnú, kde budú táboriť a čo všetko potrebujú. Sami sú zodpovední za celkové plánovanie a prípravu. Zlepšujú si svoje vodcovské schopnosti, vytrvalosť a samostatnosť. Naučia sa, ako prežiť v prírode. V novembri 2018 dostalo prvých desať študentov na Slovensku zlatú Medzinárodnú cenu Kniežaťa z Edinburgu (Duke of Edinburgh International Award), pričom traja títo študenti boli z British International School Bratislava.

Foto: British International School Bratislava

Čo žiakom prináša výučba mimo školskej budovy?

Vyučovanie mimo budovy školy  dáva študentom kľúčové zručnosti do života, ktoré sa nedajú naučiť či zažiť v priestore triedy. Pomocou spomínaných programov v British International School Bratislava veríme, že pomáhame vychovávať budúcich sebaistých vodcov so zmyslom pre zodpovednosť voči okolitému svetu a láskou k prírode.

Viac info o British International School Bratislava a zápise získate na www.bis.sk alebo cez email na bis@bisb.sk