Tento článok je AdVoice. Čo to znamená?
12. júla 2021

Neoddeliteľnou súčasťou takmer každého priemyselného odvetvia sa stáva automatizácia. Pre Foxconn Slovakia, jedného z lídrov vo výrobe spotrebnej elektroniky, je automatizácia jedným z hlavných pilierov stratégie. V spoločnosti sme už v roku 2016 spustili projekt Smart Factory s cieľom integrovať filozofiu Priemysel 4.0. O rok neskôr sme mali prvé návrhy a odvtedy máme za sebou množstvo úspešných riešení. 

S automatizáciou sme v našom závode začali na jednej výrobnej linke, kde sme ju aplikovali pri osádzaní a skrutkovaní komponentov potrebných na kompletizáciu finálneho produktu. Rovnako ako pri každom projekte, aj tu bolo nutné, aby boli detailne analyzované a splnené prísne kritériá návratnosti investície. Je to rovnako dôležité ako samotné technické riešenie. Zároveň sme museli zohľadniť ďalšie vstupné podmienky, keďže produkt, ako aj jednotlivé procesy či výrobná linka, sú takmer v každej výrobe primárne dizajnované na manuálne operácie. Náročnou výzvou bolo balenie hotového produktu, kde sme rovnako navrhli automatizáciu. Finálne riešenie je kombináciou manuálnych a automatických procesov. Vďaka nim dosahujeme vysokú efektivitu, garantujeme stabilnú kvalitu a maximálne eliminujeme náročnú ľudskú prácu. 

Z našich skúseností pri zavádzaní procesu automatizácie vieme, že firmy nemôžu zabúdať na zber a analýzu dát z výrobných systémov – ako to bolo aj pri tomto projekte, kde sme implementovali internet vecí. Dokážeme tak rýchlo a efektívne reagovať, analyzovať procesy a prinášať interaktívne riešenia.

Automatizácia nám jednoznačne priniesla vyššiu efektivitu výrobnej linky, stabilnú kvalitu a hlavne menej manuálnej práce. Neustále pripravujeme nové riešenia, ktoré zavádzame u nás aj u ďalších zákazníkov. Postupne tak nahrádzame ťažkú manuálnu prácu. Naším finálnym cieľom je plnoautomatická výroba.

Zdroj foto: Foxconn Slovakia

Tento článok je AdVoice.

Jeho autorom je Generálny manažér inžinieringu Foxconn Slovakia, Jozef Minár. Vyštudoval Materiálovotechnologickú fakultu na Slovenskej technickej univerzite. Zameriava sa na automatizáciu a robotizáciu systémov založených na ID 4.0. Manažuje tiež zavádzanie nových výrobkov do výroby, a to od fázy dizajnu až po masovú produkciu a uvedenie produktu na trh.