21. júna 2021

V posledných rokoch sa na nás z rôznych strán valia motivačné články s radami ako: Čo robia úspešní? Čo čítajú úspešní? Čo jedia bohatí? Napriek tomu sa v našich životoch po ich prečítaní akosi nič nemení. Ako teda svoj život môžeme skutočne zmeniť? 

Na začiatku stojí dôležitá otázka: A čo je to vlastne úspech? Niekto úspech meria slobodou, iný veľkosťou konta, ďalší počtom značiek na tričkách a košeliach a veľké množstvo ľudí ho meria časom stráveným s rodinou a priateľmi.

Úspešných ľudí, o ktorých sme až tak veľa nepočuli, pretože potichu robia hrdinské činy, menia svoje okolie, pracujú, aj keď sa nikto nepozerá, a cítia sa spokojní aj bez fotiek na sociálnych sieťach, však spája jedna vec.

Mali a majú určité vlastnosti a vzorce, ktoré tvoria esenciu úspechu. Tú si teraz predstavíme. V skratke som ich pomenoval ako NOVA3PS a predstavujú nasledovné:

 • N – Návyky
 • O – Oddych
 • V – Vzdelávanie
 • A – Akcieschopnosť
 • P – Plánovanie
 • P – Priority
 • P – Produktivita
 • S – Spokojnosť

Návyky

Budovanie pozitívnych návykov nám pomáha ľahšie a vytrvalo dosahovať ciele, automatizovať činnosti, ktoré vedú k úspechu, a nemíňať množstvo energie pri prekonávaní sa.

Reklama

Ako na to?

 • Zbierajme v našom okolí najlepšie rady od ľudí, ktorí niečo dosiahli.
 • Nadobúdajme know-how od ľudí, ktorí sa pohybujú v podobnej sfére či sú v podobnej situácii.
 • Vždy si vyberajme návyky, ktoré nás posúvajú k našim cieľom a prioritám.
 • Následne z týchto návykov urobme súčasť nášho životného štýlu.

Návyky sú totiž malé kroky, ktoré v zmysle kaizen budujú cestu k vytrvalosti. A vytrvalosť je cesta k dlhodobým a udržateľným výsledkom a dosahovaniu cieľov.

Kaizen (v japonskom jazyku „zlepšenie“) je japonská filozofia zameraná na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach života.

V pracovnej oblasti kaizen trvalo zlepšuje všetky oblasti podnikania vertikálne od výroby po vedenie a horizontálne od CEO po montážnych pracovníkov. Zlepšovaním štandardizovaných procesov za pomoci metódy kaizen sa dá odstrániť plytvanie. Kaizen sa po prvý raz implementoval do viacerých japonských podnikov počas obnovovania krajiny po II. svetovej vojne vrátane a neskôr sa rozšíril do podnikov na celom svete.

(Zdroj: Wikipedia)

Oddych

Využívajme dostupné možnosti, aby sme mali dostatočný priestor na aktívny oddych a načerpanie energie. Znie to ako samozrejmosť, ale zo skúseností viem, že to tak nie je.

Vyčerpanie znižuje výkon a ničí efektivitu, pretože únava nám berie energiu na dokončenie úloh. Často následne prokrastinujeme alebo nás ohrozuje multitasking,

Veľké riziko predstavuje vyhorenie, ktoré sa týka najmä ľudí, u ktorých absentuje oddych, čím u nich vzniká preťaženie kapacít a síl. Riešením môže byť 4-dňový pracovný týždeň, a teda viac dní vyhradených na oddych. V krajinách a pokrokových firmách, kde znížili počet pracovných dní, sa dostavili pozitívne výsledky v rámci kreativity aj produktivity, ktoré poukazujú na to, že oddych je nutnou súčasťou práce.

Ako správne oddychovať?

 • Zmeňme prostredie a choďme na prechádzku do prírody na miesta, kde sme ešte neboli.
 • Oddychujme aktívne – hra s dieťaťom, domácim zvieraťom alebo pohyb nám dodajú množstvo energie.
 • Na 15 minút zavrime oči. Naše telo a mozog si oddýchnu a my budeme znova schopní sústrediť sa.

Rada: Ak si ľahneme, zavesme si na prsty kľúče, keď spadnú, zobudia nás. Je to tá chvíľa, keď sa dostávame do hlbšieho spánku, z ktorého by sme sa zobudili ešte unavenejší. Veľkou výhodou je, že správny oddych a dobrá nálada zvyšujú kreativitu.

Vzdelávanie

Zvlášť v súčasnosti platí, že keď sa nevzdelávame, ostatní nás predbehnú. Dokonca, začneme „cúvať“. Trh napreduje enormne rýchlo a je na nás, aby sme nestratili dych a získavali nové informácie.

Aj rozvoj má však svoj postup. Nie je to len bezcieľne čítanie veľkého počtu kníh.

Ako na to?

 1. Určime tému: jazyky, Excel, odborné školenia, predaj a vyjednávanie, IT a technické zručnosti atď. Základ je začať jednou, maximálne dvomi témami, v rámci ktorých sa skúsiť dostať do čo najväčšej hĺbky a, samozrejme, praxe.
 2. Vybudujme si návyk a naplánujme si čas. ktorý strávime získavaním vedomostí každý jeden deň. Pomôže nám aj Pravidlo jednej hodiny, o ktorom si tu môžete prečítať viac.
 3. Urobme maximum, aby sme nadobudnuté znalosti preniesli do praxe:
 • Hovorme s cudzincami, prenesme znalosti v Exceli do práce, programujme. Jednoducho, vystavujme sa praktickému využitiu našich znalostí.
 • Zapojme sa do projektov, kde využijeme nové znalosti.
 • Najdôležitejšia je proste prax, prax, prax.

Akcieschopnosť

V prípade, že nie sme dostatočne akcieschopní a stále sa do činností musíme nútiť, ráno päťkrát posúvame budík a tento vlastný boj nám berie mnoho energie, máme problém s rozhodovaním a prekážkami.

Ako ich prekonať?

 • Snažme sa lepšie plánovať, na čo minieme energiu. Ak v rámci dňa musíme spraviť príliš veľa (často aj zbytočných) rozhodnutí, tak nám po istom čase nezostane sila na rozhodovanie sa. A potom už len so všetkým bojujeme.
 • Večer si pripravme oblečenie a jedlo na raňajky a vopred si naplánujme deň. Len týmito jednoduchými zmenami ušetríme veľké množstvo rozhodnutí.
 • Odstráňme prekážky medzi nami a splnením úloh. Ak nám trvá príliš dlho začať s činnosťami, ktoré sme si naplánovali, je medzi nami a nimi príliš mnoho prekážok.

Plánovanie

V prípade, že máme nástrojov na plánovanie príliš mnoho, naše plány si tak častejšie kreslíme, ako ich plníme.

Ako efektívnejšie plánovať?

 • Určime kráľa plánovania – aplikáciu, ktorú budeme používať na plánovanie ako jedinú. Ak máme na to štyri systémy, nikdy to nebude fungovať.
 • Plánujme efektívne podľa priorít. Priority sú vždy nadradené operatíve.
 • Zrušme uctievanie mítingov ako nástroja na dosahovanie cieľov a nahraďme ich nástrojom „efektívny výkon“.
 • Rozdeľujme si veľké projekty na základe malých cieľov a určime si „check pointy“.
 • Nechávajme si v kalendári „vatu“ na regeneráciu, kávu a oddych. Nie je možné pracovať 8 hodín nonstop.

Priority

Ak nepoznáme svoje priority, našu pozornosť venujeme veľa úlohám a faktorov. Výsledkom je, že robíme príliš mnoho vecí s malým výsledkom.

Cieľom je, naopak, robiť málo vecí s veľkým výsledkom. Pôvod slova „priorita“ sa datuje do 14. storočia. Priamy preklad latinského slova, z ktorého vychádza, je „prio“ a znamená „prvý“.

Čo je však veľmi zaujímavé, až do 20. storočia sa objavovalo slovo priorita iba v jednotnom čísle, a teda vždy iba jedna. Až neskôr sa objavilo aj množné číslo slova, a to „priority“.

V dnešnej dobe sa snažíme odlíšiť priority rôznymi prívlastkami ako top, hlavná či najvyššia priorita, čím sa ju snažíme odlíšiť od ďalších priorít.

Ak je naša priorita povýšenie alebo rodina, tak si treba určiť, ktoré priority nás k tomuto cieľu dovedú. Ak svoje priority nepoznáme, tak je dôležité všetko.

Reklama

Produktivita

Produktivita práce klesá v posledných rokoch veľmi výrazne. Naprieč ekonomikami sa začína boj proti znižovaniu produktivity.

Čo je za tým? Rozhodovacia schopnosť. V súčasnosti človek spraví viac rozhodnutí za jeden deň ako naši predkovia pred 100 rokmi za celý život. S príchodom mobilov, aplikácií, množstva tovaru a reklám sme denne bombardovaní tisíckami podnetov, ktoré nás oberajú o schopnosť rozhodovať sa.

Ako sa spomínalo pri akcieschopnosti, je potrebné poznať našich „zlodejov produktivity“.

Najčastejší zlodeji produktivity:

 • Mítingy – určime si prioritné mítingy, dajme im jasnú štruktúru, zrušme tie nepodstatné a nechajme ľudí pracovať.
 • Aplikácie a systémy – určime si prioritné aplikácie a systémy a presuňme do nich naše aktivity.
 • Sociálne siete a notifikácie – eliminovať.
 • Maily a správy – určime si tie prioritné a zúžme komunikáciu a komunikačné kanály.

Spokojnosť

Ak nie sme my sami spokojní s tým, čo robíme, tak všetky predchádzajúce body budú iba automatické a ťažko sa dostaneme k lepším dlhodobým výsledkom v akejkoľvek oblasti, v ktorej sa chceme zlepšiť.

Ak sa nám ťažko vstáva do práce a bolí nás z nej žalúdok, ak sa nedokážeme nadchnúť a cítime, že naša práca nemá zmysel, tak sme narazili na stenu, ktorú je potrebné zbúrať.

Hľadajme v činnostiach to dobré, to, čo nás baví, čo nás napĺňa. To je podčiarknutie celého vzorca a vďaka nemu to funguje.

Ak sa nám systematicky podarí naplniť každý jeden z bodov, tak frázy typu „Počasie bolo škaredé ako cesta do roboty.“ alebo „Ten film bol dlhý ako týždeň pred výplatou.“ stratia význam.

David Kálmán už viac ako 15 rokov pôsobí v oblasti leadershipu, strategického riadenia, vyjednávania a vzdelávania. Má za sebou workshopy a prednášky pre viac ako 2500 ľudí. V súčasnosti pôsobí ako interim manager v oblastiach riadenia, obchodnej stratégie a vzdelávania.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?