31. augusta 2021

Rodičia školopovinných detí musia začiatkom nového školského roka riešiť množstvo vecí. Okrem nákupu školských pomôcok, tašky, električenky či kartičky na MHD stoja tiež pred otázkou záujmových krúžkov, školskej družiny a obedov. Musia sa tiež rozhodnúť, či napríklad využijú štátnu dotáciu na školské stravovanie dieťaťa alebo daňový bonus.

Dotácia na stravovanie

Každé dieťa vo veku od šiestich do 15 rokov má od štátu nárok na dotáciu na stravovanie. Týka sa detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

Príspevok má slúžiť na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Dostávajú ho školy prevádzkujúce stravovacie zariadenie. Táto možnosť vyplýva z § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Výška dotácie

Výška dotácie predstavuje 1,30 eura na deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a využilo služby školského stravovacieho zariadenia.

Ak si rodič uplatní dotáciu na stravovanie, môže pre dieťa získať dotáciu v tejto hodnote:

Reklama
  • september (20 dní x 1,30 eur) = 26 eur
  • október (19 dní x 1,30 eur) = 24,70 eura
  • november (20 dní x 1,30 eur) = 26 eur
  • december (16 dní x 1,30 eur) = 20,80 eura

Výška dotácie je zhruba na rovnakej úrovni ako prídavok na dieťa, ktorý predstavuje tento rok 25,50 eura na mesiac. Je to teda zaujímavá suma.

Oplatí sa?

Oplatí sa však využiť túto formu podpory? Na otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Uplatnenie si nároku na dotáciu totiž znemožňuje súčasné poberanie daňového bonusu.

„Ak si na dieťa rodič uplatní nárok na dotáciu na stravovanie, úplne stráca nárok na daňový bonus za mesiace, za ktoré si uplatnil dotáciu na stravovanie. Teda nemá nárok ani na sumu zvýšeného daňového bonusu, ani na sumu základného daňového bonusu,“ upozorňuje bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál.

Daňový bonus je vyšší

Pozrime sa preto na to, akú výšku dosahuje daňový bonus.

Do konca tohto roku je to mesačne:

  • pre dieťa do šesť rokov 46,44 eura,
  • od šiestich do 15 rokov 39,47 eura,
  • nad 15 rokov je to 23,22 eura.

Na budúci rok (2022) sa daňový bonus zvyšuje na:

  • 47,14 eura pre dieťa do šiestich rokov,
  • 43,60 eura pre dieťa od šiestich do 15 rokov,
  • 23,57 eura pre dieťa staršie ako 15 rokov.

Daňový bonus je teda takmer dvojnásobne vyšší ako dotácia na stravovanie. „Ak máte dieťa vo veku šesť až 15 rokov, zvýšený daňový bonus je jednoznačne výhodnejší ako dotácia na stravovanie. Ak spĺňate podmienky určené zákonom o dani z príjmov na priznanie daňového bonusu, neuplatňujte si v škole či škôlke nárok na dotáciu na stravovanie,“ nabáda Mihál.

Nie všetci majú na bonus nárok

Dodáva však, že nie všetci rodičia spĺňajú podmienky na získanie daňového bonusu. Musia mať totiž dostatočné príjmy, z ktorých platia daň z príjmu. Až po dosiahnutí istej hranice príjmov a zaplatených daní je možné získať daňový bonus.

Podľa zákona o dani z príjmov to musí byť za rok v hrubom najmenej šesťnásobok minimálnej mzdy, teda 6 x 623 = 3738 eur. Pre rodičov, ktorí zarábajú menej je výhodnejšia dotácia na stravovanie.

„Problém nastane, ak máte dieťa vo veku 6 až 15 rokov a ak si daňový bonus zvyknete uplatňovať až v ročnom zúčtovaní, ktoré vám urobí zamestnávateľ po skončení roka. Alebo ak ste SZČO a daňový bonus si uplatňujete až v daňovom priznaní,“ upozorňuje Mihál.

V týchto prípadoch si podľa neho treba dobre rozmyslieť, či si si uplatniť dotáciu na stravovanie alebo počítať s nárokom na daňový bonus po skončení zdaňovacieho obdobia. „Rodič, ktorý vopred nevie, či bude mať na konci roka nárok na daňový bonus z dôvodu podmienky zdaniteľného príjmu, musí mať dostatočne veľké jasnovidecké schopnosti, aby sa správne rozhodol,“ konštatuje exminister.

Štátny príspevok na prváka je automatický

Ďalšou finančnou dávkou pre rodičov je špeciálny príspevok pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Ide o jednorazovú sumu, ktorá má slúžiť na kompenzáciu nákladov súvisiacich s nástupom dieťaťa do školy.

Príspevok dostávajú rodičia prvákov navyše k prídavku na dieťa, ktorý je vyplatený v októbri. O príspevok netreba žiadať, je teda automatický. Vypláca sa na základe informácií, ktoré základné školy postupujú do centrálneho registra žiakov, ku ktorému má prístup Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Použitie príspevku nie je potrebné zdokladovať. Jeho výška je pre tento rok stanovená na 104,76 eura. Táto suma sa každoročne zvyšuje podľa zvýšenia životného minima.

„Cieľom tohto príspevku k prídavku na dieťa je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň finančne odbremeňuje rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy,“ vysvetľuje právnička a autorka projektu Právne pre rodiča Mária Dvončová.

Aj samosprávy sa snažia

Pripomína, že okrem štátneho príspevku môžu rodičia získať ďalší od samosprávy. Niektoré samosprávy (obce či mestské časti) poskytujú totiž rodičom prváčikov podobnú dávku.

Reklama

Dvončová vysvetľuje, že obce majú spravidla vlastné predpisy alebo zásady pre poskytovanie príspevku. Podmienky sa preto u jednotlivých obcí líšia.

Spoločnými charakteristikami však býva to, že dieťa alebo rodič musia mať trvalý pobyt v danej obci a dieťa musí byť žiakom základnej školy, ktorej zriaďovateľom je daná obec.

O príspevok samosprávy treba požiadať

Na rozdiel od štátneho príspevku treba o kompenzáciu od samosprávy žiadať. Treba tak urobiť do presne stanoveného času od začiatku školského roka. Obce majú na tento účet zostavené formuláre, ktoré je nutné vyplniť.

Zvyčajne je potrebné k žiadosti priložiť aj doklady o nákupe školských pomôcok. Tento príspevok sa teda poskytuje spätne a slúži na pokrytie konkrétnych výdavkov na dieťa.

Dvončová odporúča, aby si rodič zistil priamo vo svojej obci, meste či mestskej časti, aké možnosti poskytuje. Informácie bývajú uverejnené na internetových stránkach samospráv či na oddeleniach školstva alebo sociálnych vecí.

Obvykle ide o niekoľko desiatok eur

Podľa zistení Forbesu napríklad bratislavská mestská časť Staré mesto prispieva rodičom na výdavky pri nástupe prváčika do školy sumou 50 eur. Za nevyhnutné potreby sa považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole, alebo aj predplatný cestovný lístok (tzv. električenka).

K písomnej žiadosti je potrebné priložiť kópiu účtovných dokladov, nie starších ako päť mesiacov, preukazujúcich vynaložené náklady. Rodič je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v období od 2. septembra do 15. novembra. Uplatniť sa dá len v roku, keď dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku.

Mestská časť Ružinov poskytuje jednorazový príspevok v hodnote 40 eur.

Dotáciu na školské potreby poskytuje aj mestská časť Lamač. Môže dosiahnuť 33,20 eur.

Podobné aktivity však majú aj menšie mestá. Dubnica nad Váhom napríklad udeľuje jednorazovú dávku až do 165 eur.

Dolný Kubín prispieva deťom, ktoré začali školskú dochádzku ako druhé alebo ďalšie v rodine, sumou až do sto eur.

Potvrdenie o návšteve školy už nie je povinnou výbavou rodiča

Ešte donedávna bolo nutné poslať potvrdenie o návšteve školy na viaceré úrady. Od septembra roku 2019 však vstúpili do platnosti nové pravidlá zamerané na znižovanie administratívnej záťaže.

Úrady tak používajú pri zisťovaní informácií o študentoch Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, ako aj Centrálny register študentov vysokých škôl, ktoré vedie Ministerstvo školstva SR.

Študenti ani ich rodičia preto už nemusia potvrdenia o návšteve školy predkladať Sociálnej  poisťovni ani Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri vybavovaní prídavkov na dieťa.

Rovnako tak netreba zasielať potvrdenia samosprávam pri zisťovaní povinnosti platiť dane za odpad. Netreba ho poslať ani Finančnej správe na účely vyplatenia daňového bonusu na vyživované dieťa. Platí to v prípade, že človek vybavuje daňový bonus na Finančnej správe.

Kde je potrebné  potvrdenie o návšteve školy?

Potvrdenie je však stále nutné predložiť pri uplatňovaní si nároku na daňový bonus u zamestnávateľa. Týka sa detí, ktoré už skončili povinnú školskú dochádzku a majú viac ako 16 rokov, no naďalej študujú (do veku 25 rokov).

Potvrdenie o návšteve školy potrebujú aj študenti pri brigádach. Slúži vtedy ako doklad zamestnanca o štatúte študenta.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?