15. októbra 2021

Pozrite si, aké opatrenia platia pre jednotlivé okresy podľa rozdelenia na základe covid automatu. Kde musíme nosiť rúška a kde respirátory? Aké sú pravidlá v reštauráciách v zelených, oranžových, červených, bordových či čiernych okresoch? 

Platí rozdelenie na tri režimy

Organizátori a prevádzky si môžu vybrať, pre akých hostí budú otvorené. Od toho sa potom odvíjajú aj opatrenia, ktoré v jednotlivých fázach (podľa farby okresu) musia dodržiavať. Sú tri možnosti:

 • takzvaná skupina „základ“, čiže pre všetkých bez rozdielu, bez potreby testu či akéhokoľvek potvrdenia;
 • pre tzv. skupinu OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia Covid-19);
 • len pre zaočkovaných (tu platia najmiernejšie pravidlá).

Dieťa do 12 rokov má podľa vyhlášky hlavného hygienika rovnaký režim ako plne očkovaná osoba.

Okresy v zelenej fáze

Rúško je povinné len v interiéri. V obchodoch a službách platia hygienické opatrenia. Školy fungujú bez obmedzení, rovnako aj reštaurácie a ubytovacie zariadenia. Avšak wellnesscentrá sa riadia podľa príslušných odporúčaní pre tento sektor (pozrite nižšie).

Návštevy v nemocniciach sú povolené bez obmedzení, avšak len pre zaočkovaných, prípadne testovaných alebo po prekonaní covidu.

Reklama

Taxislužby: povinné je rúško a pravidelné vetranie, inak bez obmedzení.

Voľnočasové aktivity

Wellness, akvaparky a kúpele: Pre skupinu „základ“ platí kapacitný limit – maximum 50 percent kapacity priestoru. Zároveň platí, že maximálny počet ľudí je do 1000. Pre skupinu OTP alebo očkovaných nie sú žiadne obmedzenia.

Fitnes:

 • skupina „základ“ – max. 25 osôb a povinný je zoznam účastníkov,
 • OTP max. 50 osôb,
 • pre plne zaočkovaných bez obmedzení.

Bohoslužby:

 • Pre skupinu „základ“ platí kapacitné obmedzenie v prípade státia na 50 %, v prípade sedenia na 75 % (podľa plochy priestoru), maximálny počet osôb je však 1 000 v exteriéri a 500 v interiéri.
 • Skupina OTP má kapacitné obmedzenie v prípade státia na 50 %, v prípade sedenia na 75 % (pokiaľ nie je určená kapacita, platí max. 5000 osôb v exteriéri a 2500 v interiéri).
 • Pre plne zaočkovaných bez limitu.

Športové súťaže: bez obmedzení pre zaočkovaných alebo OTP, pre skupinu „základ“ maximálne 100 športovcov.

Lanovky, plavárne, múzeá či galérie fungujú bez obmedzení.

Podujatia a hromadné akcie

Hromadné akcie:

 • V režime „základ“ je povolených maximálne 500 ľudí pre interiér a 1000 pre exteriér.
 • Pre tzv. OTP režim platí maximum 2500 ľudí pre interiér a pre exteriér najviac 5000 ľudí.
 • Podujatia, na ktorých sa zúčastnia len plne zaočkované osoby, sú bez obmedzení.

Obrady (sobáš, krst, pohreb): platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné podujatia.

Svadby, kary, oslavy či večierky v zariadeniach verejného stravovania sú považované za vysoko rizikovú aktivitu, platia teda obmedzenia v počte účastníkov:

 • Režim „základ“ v tomto o prípade nie je povolený.
 • V režime OTP max. 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri (povinný je aj zoznam účastníkov).
 • Pre kompletne zaočkovaných max. 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri (povinný je aj zoznam účastníkov).

Okresy v oranžovej fáze:

Rúško je povinné len v interiéri.

V obchodoch a službách platia hygienické opatrenia a kapacitné obmedzenia:

 • maximálne jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy.
 • Pre režim plne zaočkovaných neplatia obmedzenia.

Školy fungujú naďalej bez obmedzení s výnimkou vysokých škôl (okrem zdravotníckych odborov VŠ, výkonu praxe a záverečných skúšok). Pre VŠ teda platia kapacitné obmedzenia :

 • pre skupinu „základ“ do 100 osôb,
 • do 400 osôb pre OTP,
 • alebo 1000 osôb pre plne očkovaných.

Reštaurácie:

 • „Základ“ má terasy do 10 osôb, otvorených musí byť minimálne 50 percent stien.
 • Pre kompletne zaočkovaných alebo  OTP majú v interiéri povolené 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti. Povinné sú 2-metrové rozstupy medzi stolmi, terasy sú bez obmedzení.

Ubytovacie zariadenia:

 • nemôžu fungovať v režime „základ“,
 • v ostatných režimoch fungujú bez obmedzení, avšak ich reštaurácie a wellness centrá sa riadia podľa odporúčaní pre daný sektor.

Návštevy v nemocniciach sú povolené bez obmedzení, avšak len pre zaočkovaných, prípadne testovaných alebo po prekonaní covidu (po súhlase zriaďovateľa).

Taxislužby: maximálne dve osoby v jednom rade, povinné je rúško a pravidelné vetranie.

Voľnočasové aktivity

Wellness, akvaparky a kúpele:

Reklama
 • „Základ“ je zakázaný.
 • Pri OTP je limit  maximum 50 percent kapacity, nesmie však presiahnuť počet 1000 osôb.
 • Pre skupinu plne očkovaných bez obmedzení.

Fitnes má pre „základ“ kapacitný strop 10 osôb, pri OTP maximum 20 osôb. Pre skupinu plne očkovaných bez obmedzení.

Bohoslužby:

 • Pre skupinu „základ“ platí, že je potrebný zoznam účastníkov a kapacitné obmedzenie je stanovené v prípade sedenia v interiéri na 25 % a v prípade sedenia v exteriéri na 50 % (maximálne je to však v prípade sedenia v exteriéri 200 osôb a v interiéri 100 osôb, v prípade státia je to v exteriéri 100 osôb a v interiéri 50 osôb).
 • V režime OTP platí kapacitné obmedzenie v prípade sedenia v interiéri na 25 % a v prípade sedenia v exteriéri na 50 % kapacity (pokiaľ nie je určená kapacita, platí max. 1 000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri).
 • Plne očkovaní – bez obmedzení.

Na športových súťažiach je pri skupine OTP povolený maximálny počet športovcov 200 v interiéri a 400 v exteriér. „Základ“ je maximálne 50 športovcov, povinný je zoznam účastníkov.

Bazény a plavárne majú pri OTP maximum 50 percent kapacity a „základ“ je maximum 10 osôb.

Múzeá, galérie, knižnice: kapacitné obmedzenie platí len pre skupinu „základ“ — jeden návštevník na 15 štvorcových metrov, prípadne individuálne prehliadky. Pre OTP a očkovaných bez obmedzení.

Lanovky: zakázané sú kabínkové lanovky, inak bez obmedzení.

Podujatia a hromadné akcie

Hromadné akcie:

 • Skupina „základ“ maximálne do 200 osôb v exteriéri a do 100 v interiéri. Povinný je zoznam účastníkov.
 • Pre režim OTP je obmedzená kapacita na 50 percent, avšak maximálne 500 ľudí pre interiér a 1 000 pre exteriér.
 • Podujatia, na ktorých sa zúčastnia len plne zaočkované osoby, sú bez obmedzení.

Obrady (sobáš, krst, pohreb): platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné podujatia.

Svadby, kary, oslavy či večierky v zariadeniach verejného stravovania sú považované za vysoko rizikovú aktivitu, platia teda obmedzenia v počte účastníkov:

 • Režim „základ“ v tomto o prípade nie je povolený.
 • Skupina OTP max. 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri (povinný je aj zoznam účastníkov).
 • Pre kompletne zaočkovaných max. 1000 osôb v interiéri a 200 v exteriéri (povinný je aj zoznam účastníkov).

Okresy v červenej fáze:

Respirátor je povinný v interiéri a rúško je povinné na hromadných podujatiach v exteriéri.

V obchodoch a službách platia hygienické opatrenia a kapacitné obmedzenia:

 • maximálne jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy.
 • Pre režim plne zaočkovaných neplatia obmedzenia.

Školy fungujú naďalej bez obmedzení, s výnimkou vysokých škôl (okrem zdravotníckych odborov VŠ, výkonu praxe a záverečných skúšok). Pre VŠ teda platia kapacitné obmedzenia :

 • pre skupinu „základ“ do 20 osôb,
 • do 40 osôb pre OTP,
 • alebo 120 osôb pre plne očkovaných.

Reštaurácie:

 • „Základ“ len okienkový predaj.
 • Pre kompletne zaočkovaných alebo  OTP majú v interiéri povolené 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti. Povinné sú 2-metrové rozstupy medzi stolmi, terasy sú bez obmedzení.

Ubytovacie zariadenia:

 • nemôžu fungovať v režime „základ“,
 • v režime OTP platí, že môžu byť na jednej izbe maximálne dve dospelé osoby alebo členovia jednej domácnosti. Ich reštaurácie a wellness centrá sa riadia podľa stanovených podmienok pre daný sektor.
 • Pre plne zaočkovaných fungujú bez obmedzení, avšak ich reštaurácie a wellness centrá sa riadia podľa odporúčaní pre daný sektor.

Návštevy v nemocniciach sú povolené bez obmedzení, avšak len pre zaočkovaných, prípadne testovaných alebo po prekonaní covidu (po súhlase zriaďovateľa).

Taxislužby: maximálne dve osoby v jednom rade, povinné je rúško, dezinfekcia po každej jazde a pravidelné vetranie.

Voľnočasové aktivity

Wellness, akvaparky a kúpele:

 • „Základ“ je zakázaný.
 • Pri OTP je maximum 10 osôb iba pre zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných klientov zakázané.
 • Pre skupinu plne očkovaných bez obmedzení, avšak iba pre zákazníkov zariadení ubytovacích služieb. Pre ostatné zriadenia maximum 10 osôb.

Fitnes je pre „základ“ zakázaný, pre OTP maximum 10 osôb, pre kompletne zaočkovaných maximum 50 osôb.

Bohoslužby:

 • Pre skupinu „základ“ platí kapacitné obmedzenie maximálne 1 osoba na 15 štvorcových metrov. Taktiež treba spísať zoznam účastníkov.
 • V režime OTP platí kapacitné obmedzenie na maximálne 25 % (pokiaľ nie je určená kapacita, platí max. 150 osôb) a taktiež je povinný zoznam účastníkov
 • Skupina plne očkovaných bez obmedzení, povinný je však zoznam účastníkov.

Športové súťaže: „Základ“ je zakázaný. Pri skupine OTP je povolený maximálny počet športovcov 75 v interiéri a 150 v exteriéri. Pre očkovaných bez limitu.

Bazény a plavárne majú pri kompletne zaočkovaných maximum 50 percent kapacity, pri OTP najviac 25 percent kapacity. „Základ“ je zakázaný.

Múzeá, galérie, knižnice:

 • Pre skupinu „základ“ — jeden návštevník na 15 štvorcových metrov, prípadne individuálne prehliadky.
 • V režime OTP sú hromadné prehliadky do 10 osôb.
 • Kompletne očkovaní – bez obmedzení.

Lanovky:

 • V režime „základ“ sú zakázané kabínkové lanovky a je povinný respirátor,
 • OTP sú zakázané kabínkové lanovky,
 • pre kompletne očkovaných sú obmedzené kabínkové lanovky na max. 50 % kapacity, povinné vetranie, po každej jazde dezinfekcia.

Podujatia a hromadné akcie

Hromadné akcie:

 • Skupina „základ“ maximálne do 10 osôb. Povinný je zoznam účastníkov.
 • Pre režim OTP je obmedzená kapacita na 25 percent, avšak maximálne 250 ľudí pre interiér a 500 pre exteriér.
 • Podujatia, na ktorých sa zúčastnia len plne zaočkované osoby, sú bez obmedzení.

Obrady (sobáš, krst, pohreb): platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné podujatia.

Svadby, kary, oslavy či večierky v zariadeniach verejného stravovania sú považované za vysoko rizikovú aktivitu, platia teda obmedzenia v počte účastníkov:

 • Režim „základ“ v tomto prípade nie je povolený.
 • V režime OTP max. 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri (povinný je aj zoznam účastníkov).
 • Pre kompletne zaočkovaných max. 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri (povinný je aj zoznam účastníkov).

Okresy v bordovej fáze:

Pohyb v bordových okresoch by mal byť podľa najnovšej aktualizácie covid automatu obmedzený (s výnimkami) od 21:00 do 5:00 (na zavedenie tohto opatrenia je však nevyhnutné vyhlásenie núdzového stavu).

Platiť by malo aj obmedzenie „neesenciálneho“ cestovania (opäť s nevyhnutnosťou núdzového stavu).

Respirátor je povinný v interiéri a rúško alebo dvojmetrové rozostupy v exteriéri.

V obchodoch a službách platia hygienické opatrenia a kapacitné obmedzenia:

 • maximálne jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy, pre skupinu základ platia aj hodiny pre seniorov.
 • Pre režim plne zaočkovaných neplatia obmedzenia.

Školy fungujú naďalej bez obmedzení (platí pre materské, základné, stredné školy aj gymnáziá, vrátane jedální; vysoké školy len zdravotnícke odbory a výkon praxe). Jazykové školy alebo ZUŠ môžu mať prezenčnú výučbu len individuálne, v opačnom prípade dištančnú. Pre VŠ platí už len dištančná výučba.

Reštaurácie:

 • V režime „základ“ alebo OTP už len okienkový predaj.
 • Pre kompletne zaočkovaných majú v interiéri povolené 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti. Povinné sú 2-metrové rozstupy medzi stolmi, terasy sú bez obmedzení.

Ubytovacie zariadenia:

 • nemôžu fungovať v režime „základ“,
 • Pri OTP je povolené ubytovanie pre jednu domácnosť a dve dospelé osoby na izbe.
 • Pre plne zaočkovaných fungujú bez obmedzení, avšak ich reštaurácie a wellness centrá sa riadia podľa odporúčaní pre daný sektor.

Návštevy v nemocniciach sú povolené bez obmedzení, avšak len pre zaočkovaných, prípadne testovaných alebo po prekonaní covidu (po súhlase zriaďovateľa).

Taxislužby: maximálne dve osoby v jednom rade, povinný je respirátor, dezinfekcia po každej jazde a pravidelné vetranie.

Voľnočasové aktivity

Wellness, akvaparky a kúpele:

 • Tieto zariadenia môžu navštevovať iba zaočkovaní zákazníci ubytovacích zariadení s kapacitným obmedzením do 10 osôb, inak sú zakázané.

Fitnes:

 • Zaočkovaní môžu cvičiť vo fitnescentrách s obmedzením kapacity do 20 osôb alebo 15 štvorcových metrov na osobu, inak je fitness zakázaný.

Bohoslužby: Povinný je zoznam účastníkov pre všetky skupiny.

 • V skupine základ je povolená maximálne jedna osoba na 25 štvorcových metrov.
 • Pri režime OTP je možné naplniť maximálne 15 percent kapacity chrámu, najviac však 50 osôb.
 • Pre skupinu plne očkovaných bez obmedzení.

Športové súťaže: „Základ“ je zakázaný. Pri skupine OTP je povolený maximálny počet športovcov 50 (výnimka pre profesionálne ligy). Pre očkovaných bez limitu.

Bazény a plavárne: zaočkovaní môžu používať bazény do 25 percent kapacity, OTP do 10 osôb, inak sú zakázané.

Múzeá, galérie, knižnice:

 • Pre skupinu „základ“ sú zakázané.
 • V režime OTP platí kapacitné obmedzenie max. jeden zákazník na 15 štvorcových metrov alebo individuálne prehliadky.
 • Kompletne očkovaní – bez obmedzení.

Lanovky:

 • Pre kompletne zaočkovaných majú byť otvorené do 50 percent kapacity, pre ostatných sú povolené iba otvorené vleky (bez kabínok) a povinný je respirátor.

Podujatia a hromadné akcie

Hromadné akcie:

 • V základnom režime je povolených maximálne 6 účastníkov.
 • Pri režime OTP je povolené podujatie iba do 25 percent kapacity, najviac do 50 osôb a taktiež so zoznamom účastníkov.
 • Kompletne zaočkovaní budú mať účasť bez limitu, avšak povinný je zoznam účastníkov.

Obrady (sobáš, krst, pohreb): platia rovnaké pravidlá ako pre hromadné podujatia.

Svadby, kary, oslavy či večierky v zariadeniach verejného stravovania sú povolené len pre zaočkovaných, a to do 20 osôb, pre OTP aj „základ“ sú zakázané.

Okresy v čiernej fáze

Pohyb by mal byť obmedzený (s výnimkami) od 5.00 do 1.00 hod. (na zavedenie tohto opatrenia je však nevyhnutné vyhlásenie núdzového stavu).

Platiť by malo aj obmedzenie „neesenciálneho“ cestovania a celkovo cestovania medzi okresmi (opäť s nevyhnutnosťou núdzového stavu).

Respirátor je povinný v interiéri a rúško v exteriéri.

V obchodoch a službách platia hygienické opatrenia a kapacitné obmedzenia:

 • OTP maximálne jeden zákazník na 15 štvorcových metrov predajnej plochy. Pre režim základ platia aj hodiny pre seniorov a fungovať môžu v tomto režime len esenciálne obchody (potraviny, drogérie…).

Školy fungujú naďalej prezenčne bez väčších obmedzení s písomným vyhlásením o bezpríznakovosti(platí pre materské, základné, stredné školy aj gymnáziá, vrátane jedální; vysoké školy len zdravotnícke odbory a výkon praxe). Jazykové školy alebo ZUŠ môžu mať prezenčnú výučbu len individuálne, v opačnom prípade dištančnú. Pre VŠ platí už len dištančná výučba.

Reštaurácie:

 • Zostáva povolený už len okienkový predaj a rozvoz.

Ubytovacie zariadenia:

 • nemôžu fungovať v režime „základ“,
 • Pre OTP alebo zaočkovaných sú povolené už len karanténne zariadenia a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania či ubytovania dlhodobého charakteru.

Návštevy v nemocniciach sú povolené len pre plne zaočkovaných, prípadne testovaných alebo po prekonaní covidu (OTP), a to po súhlase riaditeľa alebo  zriaďovateľa.

Taxislužby: maximálne dve osoby, a to len v zadnom rade, povinný je respirátor, dezinfekcia po každej jazde a pravidelné vetranie.

Voľnočasové aktivity

Wellness, akvaparky a kúpele:

 • Bez zdravotnej indikácie sú zakázané.

Fitnes:

 • Zakázané.

Bohoslužby: Povinný je zoznam účastníkov pre všetky skupiny.

 • V skupine základ je povolená maximálne jedna osoba na 25 štvorcových metrov.
 • Pri režime OTP je možné naplniť maximálne 15 percent kapacity chrámu, najviac však 50 osôb.
 • Pre skupinu plne očkovaných je povolených 100 osôb a nutné dodržiavať prísne protiepidemické opatrenia.

Športové súťaže: Povolené len pre očkovaných bez obmedzení.

Bazény a plavárne: Povolené len pre očkovaných, a to max. do 10 osôb a organizované skupiny podľa športového automatu.

Múzeá, galérie, knižnice:

 • Pre kompletne očkovaných sú povolené individuálne prehliadky alebo jeden návštevník na 15 štvorcových metrov. V ostatných režimoch sú zakázané.

Lanovky:

 • Pre kompletne zaočkovaných majú byť otvorené vleky a kabínové lanovky len do 25 percent kapacity, pre OTP sú povolené vleky (bez kabínok) a povinný je respirátor, pre ostatných sú zakázané.

Podujatia a hromadné akcie

Hromadné akcie:

 • Povolené len pre kompletne zaočkované skupiny, maximálne do 100 osôb, povinný je zoznam účastníkov a prísne dodržanie opatrení.

Obrady (sobáš, krst, pohreb): maximálne 6 osôb v režime základ aj OTP (s výnimkou pohrebov). Pre kompletne zaočkovaných platia rovnaké pravidlá ako pri hromadných podujatiach.

Svadby, kary, oslavy či večierky v zariadeniach verejného stravovania sú úplne zakázané.

Podrobnejšie informácie o pravidlách vo vašom okrese si môžete pozrieť na stránke automat.gov.sk.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?