25. novembra 2021

Ak neviete, ako efektívne komunikovať, nepodarí sa vám ukázať svoje znalosti. Bola by však škoda, ak by ste svoje vedomosti premrhali. Investujte preto trochu času a energie do toho, aby ste hovorili a písali jasne.

Keď už máte príležitosť komunikovať, môžete predsa preukázať svoju odbornosť, získať si rešpekt a zlepšiť si kariérne príležitosti. Tu sú tri stratégie, ktoré vám pomôžu komunikovať lepšie.

1. Buďte struční

Čím viac hovoríte alebo píšete, tým menej je pravdepodobné, že poslucháč alebo čitateľ pochopí to, čo práve chcete povedať. Navyše klesá aj jeho pozornosť a záujem o to, čo hovoríte. Ak môžete vyjadriť myšlienku alebo argument v dvoch vetách namiesto štyroch, popracujte na tom, aby bola stručná.

Opýtajte sa sami seba: „Pridáva táto veta alebo fráza niečo k tomu, čo sa snažím povedať?“ Alebo „Môžem sa dostať k podstate rýchlejšie?“ Menej je viac.

Okrem rozsahu komunikácie popracujte aj na štruktúre svojho posolstva. Jedna z taktík sa volá STAR (situácia, úloha, akcia, výsledok – situation, task, action, result), iná metóda zasa IRAC (problém, pravidlo, analýza, záver – issue, rule, analysis, conclusion). Z oboch môžu byť skvelé nástroje, ako štruktúrovať a stručne vyjadriť názor.

Reklama

Ako cvičenie sa pokúste obmedziť na jednu alebo dve vety a povedať niečo o každom prvku tejto metódy (napríklad jedna veta na oznámenie situácie, jedna na vysvetlenie úlohy, jedna na opis toho, čo ste urobili, a jedna na vysvetlenie výsledku).

Možno zistíte, že môžete komunikovať to, čo chcete povedať, v jednom krátkom odseku a nie na pol strane.

2. Hovorte jednoducho.

Bojujte s nutkaním používať zložitý jazyk (niektorí ľudia si myslia, že tak budú znieť inteligentne.) Čím ľahšie sa vám dá porozumieť, tým viac sa počúvajúci aj zapoja a dozvedia. Výsledkom nejasnej komunikácie je totiž len stratený čas – váš aj vašich poslucháčov.

Pokúste sa vyhnúť technickým skratkám a odvetvovému žargónu, ak nevysvetlíte ich význam na začiatku. Nepredpokladajte, že ľudia vedia, čo viete vy. Keď niečo predpokladáte, iba zvyšujete pravdepodobnosť, že vám nebudú rozumieť.

3. Myslite na poslucháča alebo čitateľa.

Komunikácia je obojsmerná. Musíte hovoriť a písať tak, aby mali ostatní šancu vám porozumieť. V ideálnom prípade by ste mali vedieť komunikovať tak, aby vám rozumeli všetci, bez ohľadu na ich zaradenie alebo profesiu.

Osoba, s ktorou sa pokúšate komunikovať, nemusí byť rovnaká ako ste vy. Premýšľajte o tom, ako môže komunikovať. Zvážte kontext.

Vedomosti sú zbytočné, ak s ľuďmi neviete komunikovať. Buďte struční, jasní a myslite na svoje publikum. Klaďte rovnaký dôraz na jasnú komunikáciu, ako na to, či rozumiete téme.

Autorka článku Avery Blank píše na Forbes.com o ženách.

Našli ste chybu? Napíšte na 

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?