9. septembra 2020

Často zaznieva otázka, ktorú zo zásad baťovskej filozofie považujem za najdôležitejšiu. Ako prvé musím povedať – tieto zásady nie je možné od seba oddeliť. Len čo začnete s praktizovaním jednej, pridávajú sa ďalšie a ďalšie. Pravidlo 8 – 8 – 8 osobne však považujem za základné pravidlo, ako začať so zmenou životného štýlu, a rovnako tak za pravidlo, ktoré by mal akceptovať každý zamestnávateľ, ktorý chce mať spokojných zamestnancov.     

Pravidlo 8 – 8 – 8 nadväzuje na prístup Tomáša Baťu k človeku. Každého vnímal ako bytosť, ktorá má tri úrovne bytia, a to fyzickú, mentálnu a duševnú. Spomínané pravidlo malo vytvárať ideálne podmienky na rozvoj všetkých úrovní človeka. Pokiaľ chce byť človek v živote šťastný, neobetovať ho celý len práci, ale zároveň dosahovať udržateľné výsledky, musí sa o seba naučiť starať. A baťovská starostlivosť sa začína v pochopení pravidla 8 – 8 – 8.

Spánok nadovšetko

Prvá osmička predstavuje osem hodín spánku, nasleduje osem hodín práce a osem hodín odpočinku. Osem hodín venovaných spánku bolo vždy treba splniť. Táto filozofia učila ľudí, ako správne, kvalitne a dostatočne spať. Existujú baťovské desatorá zdravého spánku a dve desiatky pravidiel, ktoré by mal človek v rámci zdravého spánku dodržiavať.

Baťa vnímal spánok ako kľúčový zdroj energie, ktorý nie je možné nahradiť žiadnou inou činnosťou. Sám sa aktívne venoval testovaniu jednotlivých metód skvalitnenia spánku. Preto napríklad počas letných mesiacov spával vonku v stane, pretože čítal, že kvalitu spánku podporuje prirodzené klesanie a stúpanie teploty v priebehu noci.

Firemná kultúra vnímala kvalitný spánok svojich spolupracovníkov ako kľúčový predpoklad pre lepší pracovný výkon a bezproblémové vzťahy na pracovisku. Len čo na vás personalista začal pozorovať únavu, podráždenosť, starosti, jeho prvé otázky smerovali k tomu, aby zistil, či dobre spíte. Dlhodobá spánková deprivácia bola považovaná za nezodpovednosť.

Reklama

Už v 30. rokoch minulého storočia upozorňovala firemná tlač na skutočnosť, že nedostatok spánku má zlý vplyv na látkovú premenu v tele, hormonálnu nerovnováhu, následne pocity úzkosti a fyzickú slabosť.

Zdroj: Archív Nadácie Tomáša Baťu

Zaujímate sa aktívne o kvalitu svojho spánku? Nejde len o čas venovaný spaniu, ale tiež o všetky ďalšie vplyvy, ktoré ho skvalitňujú – napríklad prostredie, teplota, vzduch, matrac, prestieradlo a psychohygiena pred spaním. Rieši s vami zamestnávateľ, či kvalitne spíte? Pýtate sa svojich podriadených na kvalitu ich spánku?

Milujete svoju prácu?

Druhá osmička zase hovorí o čase venovanému práci. Táto filozofia sa snažila, aby ľudia pochopili, že nie je žiadúce, aby pracovali viac než osem hodín denne. Nefungovala naivná predstava, že každý musí milovať svoju prácu a tá ho musí napĺňať. V tejto filozofii sa dokonca hovorí, že pre 80 % ľudí je práca len prostriedkom, ako zarábať peniaze, za ktoré si človek dopraje to, čo ho skutočne teší.

Svoju prácu nemusíte milovať. Dôležité sú však 2 faktory, ktoré rozhodujú o tom, či v práci zotrvať alebo nie. Vaša práca vám musí prísť užitočná, zmysluplná a pracovný proces musíte zahrňovať aspoň jednu malú radosť. Niečo, čo vás baví a činí šťastnými v spojitosti s každodenným dochádzaním do práce. Môže to byť pešia cesta do práce, príjemný pracovný kolektív, každodenný dobrý obed, čokoľvek. Hlavne musíte mať aspoň jednu vec, ktorá vás za deň poteší. Pokiaľ nič také nenájdete, začnite uvažovať o zmene.

Zdroj: Archív Nadácie Tomáša Baťu

Z dlhodobého hľadiska je neudržateľné, aby človek trávil v práci viac než osem hodín a stíhal svoj osobný život, kvalitne sa stravoval, mal dobré medziľudské vzťahy, čas na svoje koníčky, odpočinok a dostatok priestoru na spánok.

Pokiaľ je človek nútený pracovať jednu hodinu nadčas počas obdobia troch týždňov, začne sa meniť jeho vzťah k firme. Jeho zapálenie pre prácu a nadšenie začne klesať. Firma tak začne strácať tvorivého ducha a tvorivého ducha považoval Tomáš Baťa za tú najcennejšiu energiu, ktorá je v každom človeku.

Zároveň zaznievala informácia, že pokiaľ sa človek venuje vlastnému podnikaniu, tak maximálne jeden rok môže pracovať viac než osem hodín denne. Pokiaľ po jednom roku neprináša podnikanie plusové čísla, odporučenie bolo: zvoľniť.

Nájdite opäť svojho tvorivého ducha

Niekedy sme tak silno zameraní na to, aby naša práca preukazovala výsledky, že sa snažíme pracovať viac a viac. Naše čím ďalej väčšie zapálenie však neprináša úmerne lepšie výsledky. V tento moment radíme: „Stop!“ Odíďte z práce skôr, objavujte nové miesta, odpočívajte a dovoľte vašim myšlienkam vypnúť. Toto vypnutie dokáže myseľ osviežiť natoľko, že možno dokážete vidieť riešenie v doposiaľ pre vás neriešiteľných situáciách.

Práve posledná osmička je venovaná voľnému času. Baťovská filozofia sa riadila pravidlom, že pokiaľ nechcete prísť o tvorivého ducha svojich ľudí, nikdy im nesmiete uberať z ich voľného času. Voľný čas osviežuje dušu a myseľ, človek si tak odpočinie a môže prichádzať do práce svieži. Vo voľnom čase si budujeme vzťahy, poznávame svet a zbierame zážitky.

Baťovská filozofia hovorí, že nie je problém naučiť sa pracovať, je problém naučiť sa efektívne odpočívať. Dôležité je, aby si ľudia uvedomovali dôležitosť priebežného a dostatočného odpočinku.

Systém 8 – 8 – 8 sa môže zdať ako rozdelenie v ideálnom svete a pri práci, ktorá toto dovoľuje. Už za jeho éry existovali pracovné pozície, ktoré tento systém nie úplne umožňovali. Základom však je uvedomiť si, že jednotlivé oblasti musia byť vyrovnané a človek by sa mal v maximálnej miere o túto vyrovnanosť snažiť. Napríklad v oblasti priebežného odpočinku to znamená, že nie je ideálne pracovať mesiac v kuse a myslieť si, že odpočinok si nahradím jedným týždňom voľna.

Baťovská rada na záver: „Ak chcete podať lepší pracovný výkon, naučte sa pravidelne odpočívať.“

Gabriela Končitíková je projektová manažérka Nadácie Tomáša Baťu, lektorka a spisovateľka. Už 12 rokov sa venuje štúdiu odkazu Baťu a je autorkou 10 kníh na túto tému. V rámci svojej odbornej činnosti sa zaoberá možnosťami aplikácie Baťovho systému riadenia do súčasného podnikateľského prostredia. Jej prednášky sú zamerané na špecifické časti spomínaného systému a baťovský leadership. Od roku 2018 vedie Akadémiu Baťa, ktorá si získala priazeň ako v Česku, tak aj na Slovensku.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?