Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
20. mája 2020

Rok 2020 si navždy zapamätajú všetci učitelia. Zo dňa na deň sa 12. marca zavreli všetky školy a na pleciach učiteľov, asistentov a riaditeľov škôl zostala povinnosť nájsť riešenie, ktoré umožní, aby vyučovanie pokračovalo.

Dedinka Jakubov na Záhorí však bola na nohách už o týždeň skôr. Prvý potvrdený prípad koronavírusu bol z vedľajšej obce Kostolište. Jakubov preto v predstihu zatvoril svoju základnú školu so 190 žiakmi a jej zamestnanci začali komunikovať cez bežné online platformy. Podľa riaditeľky Renáty Chmelovej, majú školy mnoho možností ako vyučovať na diaľku, no viaceré riešenia sa zrazu ukázali nedostatočné. Škola má totiž niekoľko kľúčových požiadaviek, ktoré je nutné splniť, aby pedagógovia dokázali zabezpečiť osobný prístup učiteľa a socializáciu detí. Ide najmä o jednoduchý prístup a intuitívne ovládanie, bez potreby registrácie a samozrejme úlohu zohráva aj cena. Vybrať si vhodné riešenie je preto náročné.

Renáta Chmelová, riaditeľka ŽŠ Jakubov, počas vyučovania cez online platformu Cisco Webex. Zdroj foto: Archív Forbes

Špecifiká online komunikácie škôl

Základom úspechu preklopenia vyučovacieho procesu do online prostredia je nájsť v škole nadšeného partnera, ktorý má záujem pozrieť si názorné predstavenie produktu, vysvetlenie jeho možností a prínosov na modelových situáciách školy. Očakávania pedagógov sú zrejmé, rozhodujúca je rýchlosť spustenia virtuálnej triedy, jednoduchosť pripojenia žiakov bez potreby registrácie, funkčnosť a bezpečnosť riešenia. 

Dôležitá je aj technologická podpora. Učitelia oceňujú možnosť prenechať spustenie výučby skúseným odborníkom. Jedinou úlohou školy tak zostáva zozbierať kontaktné údaje, pomocou ktorých implementátor pripraví prostredie pre každého učiteľa. Nasleduje míting, vytvorenie virtuálnej triedy, kde sa všetci učitelia po prvý raz stretávajú zoči voči.

„Spoločný IT vzdelávací video hovor naštartoval rodiacu sa odvahu mojich učiteľov začať vzdelávať žiakov cez online vzdelávacie videomeetingy,“ hovorí R. Chmelová. Podľa jej slov sa denne pripája k videomeetingom viac ako 75% žiakov z každého ročníka v rámci svojich technických možností a každý týždeň odučia v každej triede 2 až 3 vyučovacie hodiny denne. Učitelia oceňujú najmä interakciu medzi učiteľom a žiakmi, okamžitú spätnú väzbu, možnosť priamej reakcie na vzniknutý problém pri osvojovaní si učiva, podporu tímovej spolupráce. 

Vyučovanie po novom 

„Všetci sa zhodnú, že nad vyučovaním je potrebné mať kontrolu. Žiaci a študenti sú tvoriví a v technológiách sú vždy o krok pred nami. Učiteľ preto potrebuje mať možnosť riadiť diskusiu, prideľovať slovo a určovať, kto môže zdieľať svoju obrazovku s ostatnými. To je pre vyučovanie na diaľku kľúčové. Učitelia tak získavajú istotu a môžu sa sústrediť na vlastnú komunikáciu so žiakmi a na učenie. Ostatne, kontrola nad obsahom a jeho zabezpečenie sú pre nás veľmi dôležité,“ vysvetľuje Peter Sakala zo spoločnosti Cisco. Podľa neho platforme Webex, ktorú škola v Jakubove využíva, dôveruje 95 % firiem z rebríčka Fortune 500. „A to i preto, že princípom, ktorý presadzujeme je spolupráca bez kompromisov, bezpečnosť nevynímajúc,“ dopĺňa P. Sakala. 

Platforma Cisco Webex umožňuje vyučujúcim okrem samotných videohovorov aj zasielať správy, zdieľať súbory priamo počas hodiny, robiť prieskumy, nahrávať hovory, plánovať schôdzky a mnoho ďalších. Učitelia tu môžu zadávať napríklad krátke testy – päťminútovky alebo sledovať dochádzku ako automatický záznam, čo predstavuje alternatívu triednej knihy, aby bolo jasné, či sa študenti pripojili. 

Z technického hľadiska učitelia aj žiaci vyzdvihujú najmä intuitívne ovládanie, prehľadnosť pracovného prostredia a možnosť mobilnej aplikácie pre iOS a Android, takže pripojiť sa dá z hocijakého miesta. Prínos produktu Webex vnímajú aj deti a rodičia. Žiaci druhého stupňa sa bez problémov pripájajú na vyučovanie sami. „Deti vo vyšších ročníkov sú absolútne nadšené, dokážu chatovať, zapínať a vypínať mikrofóny počas hodiny. Rodičia a žiaci oceňujú, že sme im ponúkli viac zvládnuteľných spôsobov home school vzdelávania,“ dopĺňa riaditeľka.

Podpora škôl súkromným sektorom 

Spoločnosť K_CORP, ktorá Webex platformu v škole implementovala, využívala online riešenia na efektívnu komunikáciu a spoluprácu už dlhodobo. „Virtuálne sa stretávame aj s mnohými našimi zákazníkmi a stále sa učíme spolupracovať odkiaľkoľvek, bez toho, aby sme naštartovali auto. Keďže poznáme túto platformu a jej benefity, okamžite sme zareagovali a rozhodli sa pomôcť našim priateľom, zákazníkom a hlavne deťom zostať v kontakte a neprerušiť tak kontinuitu výučby,“ vysvetľuje jej marketingová manažérka Zuzana Majerčiaková. Preto firma vyslala svojho zástupcu, Juraja Mackoviča, ktorý Webex platformu škole nasadil. 

Technické problémy sa zatiaľ škole vyhýbajú. Ak by sa však objavili problémy s fungovaním programu, učitelia sa môžu obrátiť na poskytovateľa programu – Cisco, ktoré v tomto smere spolupracuje s technologickým lídrom IBM. „Nasadili sme približne 350 dobrovoľníkov z radov našich zamestnancov a tí sú stále pripravení školám pomôcť. Organizujeme aj školenia ako pracovať s digitálnymi technológiami, aké sú v nich dnes trendy a podobne,“ vysvetľuje Kristína Kosatíková z IBM.

Platforma Webex je síce platený produkt, no jednotlivci ho môžu po registrácii využívať zdarma. Navyše, v súčasnej situácii umožňuje spoločnosť Cisco v rámci podpory firiem a inštitúcií po získaní skúšobnej verzie realizovať bezplatne hovory až medzi 200 ľuďmi. Školy môžu získať licencie zadarmo. „Firme K_CORP patrí vďaka za rýchlosť a flexibilitu, s akou na situáciu zareagovali a tiež za sprístupnenie Webex-u zdarma,“ uzatvára R. Chmelová.