12. októbra 2021

Kľúčovou zručnosťou lídrov bola vždy empatia, ale teraz nadobúda ešte väčšiu prioritu a nový význam. Môže dokonca viesť k lepším podnikateľským výsledkom. Ako na ľudí vplýva dostatok (či nedostatok) empatie a ako ju môže líder vhodne preniesť do práce? 

Každý vie, že prejavovanie empatie je pre ľudí pozitívne, ale nový výskum ukazuje, že je dôležitá aj v pracovnom svete, a to vo všetkých smeroch a odvetviach. Skvelý líder musí mať dobrú kombináciu viacerých druhov zručností, aby dokázal vytvoriť podmienky pre angažovanosť, šťastie a výkonnosť tímu. A empatia je na prvom mieste v tom, čo lídri musia robiť správne.

Ako nás môže ovplyvniť stres?

Empatia je veľmi potrebná z toho dôvodu, že ľudia prežívajú rôzne druhy stresu. A dáta ukazujú, že je to ovplyvnené aj pandémiou a spôsobom, akým sa náš život a práca obrátili naruby.

Čo všetko môže ovplyvniť stres?

  • Mentálne zdravie: Podľa globálnej štúdie spoločnosti Qualtrics, 42 % ľudí zažíva zhoršenie mentálneho zdravia. Ľudia majú zvýšené úzkosti, sú emočne vyčerpaní, smutní, podráždení, majú problémy s koncentráciou a trvá im dlhšie, kým dokončia úlohy. Mávaj tiež ťažkosti s rozmýšľaním aj so zvládaním povinností.
  • Osobné životy: Štúdia od Occupational Health Science zistila, že ak sa v práci cítime vystresovaní, máme horší spánok. Výskum Ilinoiskej univerzity ukazuje, že ak ľudia v práci dostávajú nepríjemné e-maily, tak im často negativita presahuje aj do osobného života, najmä v partnerských vzťahoch. Štúdia Carletonskej univerzity navyše zistila, že ak ľudia v práci zažívajú nezdvorilosť, tak majú tendenciu cítiť sa menej schopnými rodičmi.
  • Výkonnosť, fluktuácia a skúsenosti zákazníkov: Štúdia publikovaná v Academy of Management Journal zistila, že ak sa k ľuďom v práci iní správajú neslušne, ich výkon tým trpí a je menej pravdepodobné, že pomôžu iným. A nová štúdia Univerzity v Georgetowne hovorí, že nezdvorilosť na pracovisku rastie a jej dôsledky sú rozsiahle. Zahŕňajú zníženie výkonu a spolupráce, zhoršovanie skúseností zákazníkov a zvýšenú fluktuáciu.

K čomu pozitívne prispieva empatia?

Keď prechádzame ťažkými časmi, bojujeme s vyhorením, alebo je pre nás náročné nájsť šťastie v práci, empatia môže byť silným protijedom a môže prispieť k pozitívnym skúsenostiam jednotlivcov aj celých tímov.

Reklama

Nová štúdia na 889 zamestnancoch spoločnosti Catalyst zistila, že empatia má významné účinky na:

  • Inovácie: Keď ľudia uviedli, že ich nadriadení sú empatickí, tak častejšie tiež uvádzali, že sú inovatívni – vyjadrilo sa tak až 61 % zamestnancov, v porovnaní s iba 13 % s menej empatickými lídrami.
  • Angažovanosť: 76 % ľudí s empatickými lídrami uviedlo, že sú angažovaní, v porovnaní s len 32 % tých, ktorí sa stretli s menšou empatiou.
  • Lojalitu k firme: 57 % belošských žien a 62 % žien inej farby pleti uviedlo, že je nepravdepodobné, že by odišli zo spoločnosti, v ktorej pracujú, keď sa cítia rešpektované a ohodnotené. Ak však necítili dostatočný rešpekt a ohodnotenie, len 14 % belošiek a 30 % žien inej farby pleti povedalo, že by nezvažovalo odchod.
  • Inkluzívnosť: 50 % ľudí s empatickými lídrami uviedlo, že ich pracovisko je inkluzívne, oproti len 17 % s menej empatickými lídrami.
  • Pracovný i osobný život: Keď mali ľudia pocit, že ich nadriadení sú empatickí, tak až 86 % z nich uviedlo, že vedia úspešne balansovať pracovné povinnosti s osobným životom. Z ľudí s menej empatickými lídrami tak uviedlo 60 %.
  • Spolupráca: Podľa štúdie publikovanej v Evolutionary Biology, keď bolo vedenie empatické, zlepšila sa spolupráca a dokonca spôsobila, že zamestnanci boli tiež empatickejší. Empatia teda podporila ďalšiu empatiu.
  • Mentálne zdravie: Štúdia spoločnosti Qualtrics zistila aj to, že ak boli lídri vnímaní ako empatickejší, zamestnanci hlásili lepšie mentálne zdravie.

Empatia je v nás

Navyše sa zdá, že s istou dávkou empatie sa rodíme. Podľa štúdie Lundskej univerzity deti vo veku len dvoch rokov preukázali, že rozumejú tomu, že iní majú odlišný pohľad na svet ako ony.

A výskum Virgínskej univerzity ukázal, že ak ľudia videli svojich priateľov v ohrození, aktivovala sa u nich tá istá časť mozgu, ktorá sa aktivuje, ak sú v ohrození oni sami. Ľudia prežívali rovnaké pocity za svojich priateľov, ako by prežívali sami za seba. To všetko robí z empatie dôležitú súčasť ľudstva – v pracovnom aj osobnom živote.

Ako môže líder prejaviť empatiu?

Lídri môžu ukázať empatiu dvomi spôsobmi. Prvým je, že môžu zvážiť myšlienky iných pomocou kognitívnej empatie („Ak by som ja bol v jeho pozícii, čo by som si teraz myslel?“).

Môžu sa tiež zamerať na pocity druhých pomocou emocionálnej empatie („Ak by som bola v jej pozícii, cítila by som sa…“).

Najúspešnejší lídri sú však tí, ktorí nielen zvážia pocity ostatných, ale ak budú priamo vyjadrovať svoje obavy, pýtať sa na výzvy a počúvať odpovede zamestnancov.

Lídri nemusia byť expertami na mentálne zdravie, aby ukázali, že im na ľuďoch záleží a že im venujú pozornosť. Stačí sa zaujímať, pýtať sa a odhadnúť, koľko osobných vecí chcú s nimi zamestnanci zdieľať.

Môžu byť tiež informovaní o tom, akú podporu spoločnosť poskytuje v oblasti mentálneho zdravia, aby mohli zamestnancom poskytnúť informácie, kde môžu získať ďalšiu pomoc.

Robte pre svoj tím viac

Skvelé líderstvo si však vyžaduje akciu. Ako jeden líder rád hovorí: „Správate sa tak nahlas, že takmer nepočujem, čo hovoríte.“ Ľudia budú lídrom dôverovať a budú cítiť väčší pocit angažovanosti a odhodlania, ak je súlad medzi tým, čo lídri hovoria a čo robia.

Pochopenie situácie niekoho iného by sa malo zmeniť na súcit a empatiu. Empatia v akcii znamená porozumieť problémom zamestnanca a poskytnúť mu pomoc. Je to ocenenie pohľadu iného človeka a vedenie zdravej diskusie, ktorá vyústi k lepším riešeniam.

Berte do úvahy perspektívu člena tímu a odporúčanie nových vecí, ktoré pomôžu dosahovať väčšie úspechy. Ako hovorí známy výrok – ľudia si možno nepamätajú, čo hovoríš, ale budú si pamätať, ako sa pri tebe cítili.

Článok vyšiel na Forbes.com. Autorom je prispievateľ .

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

 

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?