17. júla 2020

Národná banka Slovenska (NBS) je prípade zhoršenia situácie pripravená okamžite pristúpiť k ďalšiemu zníženiu proticyklického kapitálového vankúša pre banky. Konštatuje to vo svojom najnovšom Štvrťročnom komentári k politike obozretnosti na makroúrovni. NBS chce prispieť k zachovaniu úverovania v ekonomike.

Banky na Slovensku nebudú musieť od augusta tohto roka držať viac kapitálu. Banková rada NBS sa tento týždeň rozhodla znížiť mieru proticyklického kapitálového vankúša z 1,5 % na úroveň jedného percenta s účinnosťou od 1. augusta tohto roka.

„Hlavným cieľom tohto rozhodnutia je umožniť bankám použitie kapitálového vankúša v súvislosti so zvýšenou tvorbou opravných položiek a zabezpečiť dostatok voľného kapitálu potrebného na financovanie rastu úverov,“ konštatuje NBS.

Opäť dostupnejšie hypotéky.
Čo sa zmenilo pre žiadateľov o úvery na bývanie?

Pandémia nového koronavírusu totiž nespôsobuje len pokles ekonomiky, zhoršenie na trhu práce, ale prináša aj veľkú neistotu. „NBS pri rozhodnutiach o znížení úrovne proticyklického kapitálového vankúša kladie osobitnú pozornosť na vývoj opravných položiek, ako na aj potenciál ich rastu. Kľúčovým princípom ostáva, aby kapitálová požiadavka nebola obmedzením pri poskytovaní úverov,“ upozornila NBS.

Reklama

Rizika pretrvávajú

V súčasnosti viaceré banky na Slovensku totiž pristúpili k zvýšenej tvorbe opravných položiek k úverom. „V porovnaní s rokmi 2018 a 2019, keď bankový sektor k máju vytvoril opravné položky v objeme 59 miliónov eur, respektíve 46 miliónov eur, v máji tohto roka presiahla ich čistá tvorba 146 miliónov eur,“ vyčíslila národná banka.

Jeff Bezos prišiel za pár dní o 8 miliárd dolárov.
Prečo to nie je žiadny problém?

Zároveň sa aktuálna výška kapitálu aj vzhľadom na posledné rozhodnutie akcionárov viacerých bánk o nerozdelení zisku z uplynulého roka javí ako dostatočná, pričom banky pri úverovaní neobmedzujú žiadne kapitálové limity. „Aktuálne zníženie úrovne proticyklického kapitálového vankúša zároveň presahuje objem doteraz vytvorených opravných položiek tvorených nad rámec bežného obdobia, čím NBS chce vytvoriť dostatočný priestor na možnosť ich ďalšej tvorby v prípade potreby, čo poskytne bankám aj dostatočné podmienky na zachovanie úverovania v ekonomike,“ uviedla NBS.

Naďalej však pretrvávajú riziká v oblasti vývoja kreditných strát a neistota v súvislosti s ich ďalším vývojom po vypršaní moratória na odklad splátok. NBS však považuje mieru aktuálneho zníženia proticyklického kapitálového vankúša za adekvátnu. Zároveň považuje za dôležité ponechanie priestoru aj na ďalšie obdobie.

Keďže miera zlyhávania úverov v ďalšom období je neistá, NBS volí obozretný prístup pri znižovaní kapitálovej požiadavky. „Osobitným dôvodom, prečo nebola znížená miera proticyklického kapitálového vankúša výraznejšie, je pretrvávajúce riziko odlevu kapitálu z domácich bánk,“ zdôvodnila NBS s tým, že pri rozhodovaní Banková rada zvážila aj pozíciu Európskej centrálnej banky v tomto smere.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?