Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
14. apríla 2020

Týchto päť odporúčaní vám pomôže posilniť firemnú kultúru aj v náročnejších časoch. 

Home office môže byť pre mnohé firmy výzvou nielen z technického hľadiska, ale aj toho ľudského. Ľudia sa náhle ocitnú mimo svojich tímov, môžu sa cítiť izolovaní a pociťovať stres a frustráciu z nedostatku informácií.

Ako dlhodobo udržiavať a podporovať motiváciu spolupracovníkov pracujúcich na diaľku? Prečítajte si tipy od skúsených koučov – Juraja Králla a Andrey Krkoškovej, ktorí sa rozvoju firemného prostredia venujú profesionálne v rámci projektu Ideal Place (idealplace.sk).

Vyjasňovať si očakávania

Aj počas home officu je dôležitá výmena informácií medzi firmou a zamestnancami. Ak komunikácia zlyháva, takmer vždy sa dostavia nedorozumenia a konflikty. Veľmi pomôže zrozumiteľné formulovanie očakávaní a jasne určená zodpovednosť. Pred akoukoľvek kritikou je dobré opýtať sa, či zamestnanec vie, čo sa od neho očakáva a čo mu pomôže to dosiahnuť.

Počúvať, čo ľudí trápi

Firme pomôže ak má platformu, kde môžu všetci zhrnúť svoje postrehy a pripomienky. Mať systém, v ktorom môžu zamestnanci otvorene hovoriť o tom, kde vidia priestor na zlepšenie, je ideálny model ako zabiť dve muchy jednou ranou. Výrazne to zvyšuje spokojnosť a firma tak zároveň získava cenné nápady.

Juraj Králl, mentor Ideal Place. Zdroj foto: Archív Forbes

Problémy riešiť tam, kde vznikajú

Manažéri, ktorí so zamestnancami nie sú v priamom kontakte, sú len málokedy schopní prísť s efektívnym riešením problémov. Prípadné nedorozumenia v tímoch je možné vyriešiť napríklad prostredníctvom online moderovaného stretnutia, kde riešenie je výsledkom spoločnej diskusie.

Aktualizovať model fungovania 

Každá organizácia je živý a dynamický systém. Pri náhlej zmene to, čo fungovalo včera, už dnes fungovať nemusí. Často sa stáva, že firma aj pri práci na diaľku pokračuje v systéme, ktorý sa predtým javil ako funkčný a úspešný. Zamestnanci majú potom pocit, že starý systém ich brzdí, ale kvôli zotrvačnosti je ťažké z neho vykročiť. Preto byť otvorený zmenám a neustálym vylepšeniam je dôležitý prvok firmy, ktorá je úspešná za akýchkoľvek okolností.

Vytvoriť si vlastný systém na mieru

Čo v jednej firme funguje ako úspešný model, v druhej už nemusí. Ak už nejaký systém fungovania preberať, tak aspoň s opačným postupom: najprv si zistiť od ľudí, čo by potrebovali a potom hľadať niečo osvedčené, čo sa tomu najviac podobá. Ľudia pod vedením koučov a facilitátorov dokážu často aj sami prísť s vysoko efektívnymi riešeniami, ktoré im 100 % vyhovujú. 

Všetky spomínané kroky sa dajú do praxe zaviesť prostredníctvom jednoduchého online nástroja Ideal Place Pulse-checks, ktorého súčasťou sú konzultácie Ideal Place mentora. Viac informácií nájdete na idealplace.sk