1. marca 2021

Vláda v nedeľu (28. 2.) prijala nové opatrenia, ktorých cieľom je zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu. Niektoré z pravidiel, ako napríklad nočný zákaz vychádzania, budú platiť od 3. marca 2021, iné ako povinnosť nosenia respirátorov FFP 2 v obchodných prevádzkach a hromadnej doprave začnú platiť od 8. marca 2021. Ako však nové opatrenia ovplyvnia individuálny šport či rekreáciu v prírode? Aké sú výnimky, čo sa mení a na čo si dať pozor? Advokát GHS Legal Juraj Štorcel odpovedá na najčastejšie otázky v súvislosti so športovaním v exteriéri.

Môžem ísť športovať aj po 20.00 hodine?

Áno. Obmedzenia, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky, udeľuje výnimky na účel pobytu v prírode, ako aj individuálny šport v rámci okresu a cestu späť. Vo vzťahu k individuálnemu športovaniu sa neupravuje časové obmedzenie, a preto je možné vykonávať individuálny šport aj po 20.00 hodine. Uznesenie však obmedzilo športovanie mimo okresu bydliska športovca. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade Košíc sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie.

Infografika ministerstva zdravotníctva. Foto: MZ

Budem po novom potrebovať test aj do prírody?

Áno, ak sa jedná o pobyt v prírode v rámci čierneho okresu. Tu je potrebné, aby sa táto osoba preukázala negatívnym výsledkom PCR-testu alebo antigénovým testom nie straším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie starším ako 3 mesiace) alebo potvrdením o tom, že osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu Covid-19, a to druhou dávkou vakcíny a od očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Na úrovni regiónov je momentálne v čiernej fáze 20 okresov. V bordových okresoch, ktorých je momentálne 53 a v šiestich červených okresoch, nie je pri pobyte v prírode potrebný výsledok testu.

Reklama

Stačí mi pri športovaní či na prechádzke v prírode test aj v elektronickej podobe?

Áno. Uznesenie operuje s termínom „preukáže sa negatívnym výsledkom“, a preto máme za to, že v prípade, ak má športovec pri sebe sms alebo e-mail, ktorý mu bol doručený zo strany NCZI, takéto potvrdenie postačuje.

Je povolené ísť po 20.00 hodine aj mimo prírodu?

V prípade individuálneho športovania áno (napr. ísť si zabehať), inak bohužiaľ nie. Uznesenie síce určuje výnimky, avšak aj tieto výnimky sú ohraničené časom od 05.00 hod. do 20.00 hod. Mimo týchto vyhradených časov nie je možný pobyt mimo prírody (ak pobyt nespĺňa podmienku jednej z výnimiek).

Advokát Juraj Štorcel odpovedá na najčastejšie otázky. Foto: archív GHS Legal

Môžem ísť s rodinou na prechádzku do mesta (v intraviláne) do 20.00 hodiny?

Nie. Ako už bolo spomenuté, uznesenie síce upravuje výnimky, ktoré sa vzťahujú na pohyb do 20.00 hodiny, avšak tieto výnimky sú striktne naviazané najmä na vykonanie neodkladných činností (napr. cesta do zamestnania, obstaranie nevyhnutných životných potrieb a pod.). Medzi výnimky však nie je zaradená prechádzka s rodinou v intraviláne. Výnimka je priamo naviazaná na pobyt v prírode, a preto neodporúčame prechádzky s rodinou v intraviláne. Čo sa týka individuálneho športovania (napr. ísť si zabehať), tak toto športovanie je povolené.

Stále platí, že môžem po ceste do prírody prejsť cez mesto?

Áno. V tomto prípade je však potrebné si uvedomiť, že zákaz vychádzania bol vydaný za účelom obmedzenia sociálneho kontaktu a mobility obyvateľstva, s cieľom chrániť život a zdravie ľudí. Ak je nevyhnutné prejsť do prírody cez mesto, je dôležité, aby tak osoba robila iba v nevyhnutnej možnej miere.

Môžem pri športovaní či individuálnej rekreácii prekročiť hranicu iného okresu, ak by som ním len chcel prejsť bez zastavenia?

Bohužiaľ nie. Uznesenie jednoznačne vymedzuje, že je možné vykonávať individuálny šport iba v rámci okresu. Uvedené je odôvodnené práve skutočnosťou, aby osoby neprechádzali z okresu do okresu, ktoré sú v iných stupňoch varovania na základe Covid automatu.

Musím mať pri športovaní prekryté horné dýchacie cesty? Stačí mi buffka či rúško, alebo bude potrebný respirátor?

Aktuálne je stále účinná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR z minulého roka, ktorá dáva výnimku osobám pri výkone športe z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Môžem sa do prírody presunúť mestskou hromadnou dopravou? Za akých podmienok?

Samozrejme, avšak tu je potrebné brať na vedomie, že od 08.03.2021 sa zavádza povinnosť nosenia respirátora FFP2 v hromadnej doprave.

Mám naplánovaný výlet v prírode mimo svojho okresu. Za akých okolností môžem ísť?

Za daných okolností, a teda v prípade, kedy je možné uskutočniť pobyt v prírode len v rámci okresu, nie je možné vykonať výlet mimo svoj okres. Odporúčame, aby sa výlety mimo okres neuskutočňovali a naplánované výlety sa presunuli.

Je povolené športovanie v skupine?

Reklama

Nie. Uznesenie ako výnimku upravuje iba individuálny spôsob športovania. Hromadné podujatia, aj športové, môžu byť vykonávané len po predchádzajúcom povolení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Kedy a v akých prípadoch je povolené cvičenie na workoutovom ihrisku?

V prípade, ak sa workoutové ihrisko nachádza v intraviláne a nie je možné zabezpečiť individuálne športovanie, tak workoutové ihrisko neodporúčame využívať na cvičenie.

Aká pokuta mi hrozí za nedodržanie opatrení?

Nedodržanie opatrení sa klasifikuje ako priestupok, za ktorý môže byť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu uložená pokuta do výšky 1 659 EUR a v blokovom konaní do 1 000 EUR.

Aké podmienky platia pre zaočkovaných ľudí?

Pre zaočkovaných ľudí platia rovnaké podmienky ako pre osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19, ako aj pre osoby, ktoré sú negatívne. V prípade, ak je pri určitých výnimkách podmienka preukázania dokladu, sú osoby, ktoré sú zaočkované aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, povinné predložiť tento doklad. Ak sa jedná o osoby, ktoré boli zaočkované zatiaľ len jednou dávkou vakcíny, tieto osoby sú povinné mať pri sebe doklad o negatívnom teste.

Čo ak som prekonal Covid-19? Aké pravidlá pre mňa platia?

Pre osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19, platia rovnaké podmienky ako pre osoby, ktoré boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny, ako aj pre osoby, ktoré majú doklad o negatívnom teste. V prípade, ak je pri určitých výnimkách uložená podmienka preukázania dokladu o prekonaní ochorenia Covid-19, nie staršom ako tri mesiace, je osoba tento doklad povinná predložiť.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?