Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
6. decembra 2021

O tom, ako nebrať oblasť zodpovedného podnikania v prípade veľkých firiem ako povinnú jazdu, hovorí Andrea Ungvӧlgyi, manažérka a správkyňa Nadácie Orange a CSR špecialistka z Orange Slovensko.

Oblasť zodpovedného podnikania je na Slovensku v prípade veľkých firiem niekedy vnímaná ako povinná jazda. Pritom práve v súkromnom sektore neraz vznikajú iniciatívy, ktoré riešia kľúčové problémy spoločnosti. Prečo sa vo firme venujete CSR?

Sme presvedčení o tom, že zodpovedná firma by sa nemala zameriavať len na maximalizáciu zisku, ale svoje podnikanie rozvíjať tak, aby vytvárala hodnoty pre spoločnosť. Citlivo vnímame dianie v spoločnosti a rozvíjame široké spektrum spoločensky zodpovedných aktivít, ktoré súvisia s našimi hodnotami, s podstatou nášho podnikania a strategického smerovania.

V súvislosti s pandémiou dostalo zabrať najmä duševné zdravie. Vy ste si vybrali túto tému ako kľúčovú. Prečo? 

Venovať duševnému zdraviu pozornosť je absolútne nevyhnutné. Zvýšený výskyt depresie označuje Svetová zdravotnícka organizácia za epidémiu 21. storočia. Podľa najnovšieho prieskumu Ligy za duševné zdravie priznáva každý štvrtý až piaty Slovák pomerne časté prejavy úzkosti a iné ťažkosti. Drvivá väčšina Slovákov však považuje duševné poruchy za hanbu. V našej spoločnosti pretrváva silná stigma, ktorá sa môže postupne rozplynúť, iba ak neprestaneme seba a svojich blízkych vzdelávať a citlivo sebe a iným načúvať. Dá sa usúdiť, že až 67 percent ľudí na Slovensku nerozumie tomu, čo starostlivosť o duševné zdravie znamená a čo by od systému mali očakávať. Máme akútny nedostatok psychiatrov, v priemere má psychiater šestnásť minút na pacienta, čakacie lehoty na termín sú viac ako sedem týždňov. Detskí psychiatri takmer neexistujú. A psychoterapeuti? Tých by sme potrebovali aspoň o tisíc viac.

„Zodpovedná firma by sa nemala zameriavať len na maximalizáciu zisku, ale svoje podnikanie rozvíjať tak, aby vytvárala hodnoty pre spoločnosť,“ tvrdí Andrea Ungvӧlgyi, manažérka a správkyňa Nadácie Orange a CSR špecialistka z Orange Slovensko. Zdroj foto: Orange Slovensko

Nie je to len dočasná a rýchla náplasť na problém, ktorý tu je dlhodobo a zvýraznila ho aktuálna krízová situácia?  

Náš prístup nie je len prejavom akútnej pomoci. Za unikátne možno považovať vôbec spojenie s náročnou témou, čo pre veľkú korporáciu nie je samozrejmosťou. Uvedomili sme si katastrofálnu situáciu v spoločnosti a problematiku zaradili medzi svoje strategické priority. Výnimočným je aj spôsob nášho zapojenia v troch smeroch: voči komunite/verejnosti – aj vďaka našim výstupom v médiách sa o duševnom zdraví na Slovensku hovorí intenzívnejšie; voči štátu – s pomocou našich zdrojov vznikla Iniciatíva liniek pomoci a ich dialóg so zástupcami štátu; a v neposlednom rade voči našim zamestnancom. Som nemierne hrdá na to, že náš prístup ocenila aj Nadácia Pontis a na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie nám udelila prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity.

Ako ste sa dostali k spolupráci s občianskym združením IPčko? 

Na ten deň nikdy nezabudnem. Bol 13. marec 2020 a zo všetkých mojich telefonátov bol jeden zásadný. Volal mi Marek Madro z o.z. IPčko s prosbou o pomoc. Ich internetová poradňa čelila obrovskému náporu. Ponúkol riešenie – novú krízovú linku. Ako psychológ a vtedajší člen krízového štábu mi popisoval alarmujúce dáta a rozhorčoval sa, ako je u nás táto problematika systémovo neuchopená. Úprimne? Nezaspávalo sa mi ľahko. Dotklo sa ma to, osobne, ľudsky a aj preto, že sme práve v tom čase vo firme pripravovali akčný plán pomoci. To, čo nasledovalo potom, bolo veľké dobrodružstvo. U seba, ale aj u kolegov som badala obrovské odhodlanie, a to aj mimo pracovnej doby, keď sme veci doťahovali po víkendoch a po večeroch. Novú krízovú linku pomoci sme zriadili v rekordnom čase za dvanásť dní, štandardne to trvá mesiac. IPčku sme upravili aj aplikáciu na videoporadenstvo, ktoré na Slovensku nemá obdobu. 

To asi spustilo ďalšie kroky.

Áno. Finančne sme podporili aj Linku detskej istoty a linku Nezábudka, ktorú prevádzkuje Liga za duševné zdravie. Podarilo sa nám prvýkrát spojiť zástupcov najväčších liniek pomoci, aby médiám spoločne popísali neudržateľnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Neskôr sme ich prvýkrát posadili za jeden stôl vo verejnej diskusii so zástupcami ministerstiev, aby otvorene hovorili o potrebe systémového riešenia. Veď duševné zdravie sa vyskytlo aj v programovom vyhlásení vlády. Vznikla Rada vlády SR pre duševné zdravie a tvorí sa Národný program duševného zdravia. 

Zástupcovia Iniciatívy krízových liniek a Nadácie Orange. Zdroj foto: Orange Slovensko

Tento rok ste sa rozhodli otvoriť pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy. Prečo práve učitelia? 

Posledný rok ukázal, že starostlivosť o duševné zdravie nevyhnutne patrí aj do prostredia škôl. Viaceré prieskumy upozorňujú na zvýšenie stresu a pocitov úzkosti u pedagógov, vyčerpanie u väčšiny z nich a na fakt, že učenie ich po skúsenosti s výučbou počas pandémie nebaví a cítia sa vyhorení. 

Želáme si, aby v školách pôsobili spokojní učitelia a učiteľky a boli tak príkladom a inšpiráciou. Otvorili sme pilotný ročník grantového programu Zdravá duša školy s cieľom destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov. 

V programe podporíme projekty materských, základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií prinášajúce preventívne, podporné a rozvojové programy. Tešíme sa, že nám prišlo až 254 projektov.

Nadácia Orange spolu s o.z. IPčko zorganizovali aj Festival pre dušu. Zdroj foto: Orange Slovensko

Aké kroky súvisiace so skvalitnením duševného zdravia ste podnikli interne vo firme?

Duševné zdravie ovplyvňuje spôsob, akým zamestnanci myslia, komunikujú, rozvíjajú sa, ako sú sebavedomí, odolní, ako aj to, aké majú vzťahy. Ich psychická kondícia je preto kľúčová. My v Orangei máme vytvorený program, ktorého súčasťou je aj bezplatné psychologické poradenstvo – kolegovia majú k dispozícii dvanásť konzultácií pre seba a dvanásť pre svojich blízkych. Zadefinovali sme si aj interné pravidlá work-life balance, ktoré podporujú psychickú pohodu. Snažíme sa posilňovať zručnosti manažérov a tím lídrov v oblasti psychickej odolnosti, pri identifikácii a riešení problematických situácií, vedení náročných rozhovorov.