Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
12. augusta 2020

Elektronické cigarety a produkty na nahrievanie tabaku vyvolávajú búrlivé diskusie medzi laickou a odbornou verejnosťou. Kým niektorí fajčiari i nefajčiari sú voči nim skeptickí, ďalší ich vítajú. K tomu všetkému zaznievajú hlasy lekárov a nezávislých inštitúcií pripúšťajúcich ich menšie riziko. 

Pravdou je, že na Slovensku dnes fajčí 26 % dospelej populácie. Celosvetovo je zaznamenaná viac ako miliarda fajčiarov, ktorí, paradoxne, minú stovky miliónov eur na cigarety, ktoré v konečnom dôsledku zabijú ročne okolo 5 miliónov z nich. Ďalších 600 000 zomrie následkom pasívneho fajčenia. Na Slovensku chorobám súvisiacich s vdychovaním cigaretového dymu podľahne odhadom 500 nefajčiarov ročne. 

Napriek významnej škodlivosti cigariet nie je jednoduché s fajčením prestať. Podľa štatistík zo susednej Českej republiky sa skoncovať s fajčením podarí iba 4 %. Zvyšných 96 % sa k cigaretám vráti. „Priemerný fajčiar, ktorý fajčí celoživotne, máva za sebou zhruba niekoľko desiatok pokusov prestať fajčiť. Avšak úspešnosť býva veľmi malá, bez pomoci len asi tri až päť ľudí zo sto vydrží nefajčiť po celý rok. Je tu teda celkom veľká skupina ľudí, ktorí s fajčením nemôžu alebo ani nechcú prestať. A pre nich určite znamená menšie riziko, keď nikotín, kvôli ktorému sa fajčí, dostanú bez dymu, ktorý obsahuje rádovo tisíce chemikálii,“ uviedla pre český Deník.cz MUDr. Eva Králíková z Centra pre závislých na tabaku Všeobecnej fakultnej nemocnice a 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Jednoducho povedané, ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli látkam v cigaretovom dyme. 

Zdroj foto: Archív PMI

Alternatívy s nižším rizikom 

Elektronické cigarety a zariadenia na nahrievanie tabaku, ktoré neobsahujú dym, sa tak stali predmetom diskusií o znižovaní škodlivosti v oblasti fajčenia klasických cigariet. „Veľa ľudí tvrdí, že akékoľvek alternatívne zdroje nikotínu sú zlé, ale väčšinou sú to tí, ktorí s fajčiarmi nepracujú. Ja vidím, ako veľmi sa fajčiari chcú cigariet zbaviť a aké je náročné prestať užívať nikotín,“ vyjadrila sa ďalej Králíková pre Instinkt. 

Princíp znižovania rizika je v lekárskej praxi uplatňovaný už dlhé roky. Využíva sa v oblasti liečby závislostí, kde znižuje škodlivé zdravotné, sociálne a ekonomické dopady fajčenia či užívania drog a súčasne chráni ostatnú spoločnosť. Prístup založený na minimalizácii rizík sa využíva všade tam, kde sa vyskytujú návykové látky či návykové správanie, či už ide o legálne i nelegálne drogy alebo hazard. Tento prístup podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej predstavuje jednu z alternatív znižovania výskytu závislostí. V Českej republike už prijali koncept znižovania rizika, ktorý je súčasťou vládou schváleného akčného plánu pre boj so závislosťami pre roky 2019 – 2021. Úrad verejného zdravotníctva v Anglicku (Public Health England) v roku 2015 a následne aj v roku 2018 konštatoval, že elektronické cigarety predstavujú pre dospelého fajčiara menšie riziko ako klasické cigarety. Najnovšou správou je, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) autorizoval predaj a marketing zariadenia na nahrievanie tabaku IQOS v USA s označením „tabakový výrobok s modifikovaným rizikom“. FDA potvrdilo, že predaj týchto výrobkov s autorizovanými informáciami môže pomôcť dospelým fajčiarom úplne prestať fajčiť klasické cigarety, a tým znížiť vystavenie organizmu škodlivým látkam.

 „Pri tejto problematike bude vždy problém s motiváciou pacientov a nie je možné vyriešiť to tým, že budeme čakať. To by bol prístup z minulého storočia. Je potrebné konať a konať ihneď. Je dôležité pracovať s čímkoľvek, čo umožňuje niečo zmysluplné a pre pacienta pozitívne, niečo, čo znižuje riziko,“ zdôraznil  v rozhovore pre magazín Zdraví a medicina profesor Michal Miovský, prednosta Kliniky adiktológie 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. 

Zdroj foto: Archív PMI

Dôležité sú vzorce správania

Dôvodom, prečo experti hovoria najmä o elektronických cigaretách a výrobkoch na nahrievanie tabaku, sú zaužívané vzorce správania. Vedúci Centra epidemiologického a klinického výskumu závislostí pri Národnom ústave duševného zdravia PhDr. Ladislav Csémy pre Bedeker zdravia vysvetlil, že nikotínové náplaste, hoci ako účinný pomocník v odvykaní od fajčenia, nemusia stačiť. Samotné fajčenie je spojené s radom charakteristických vzorcov naučeného správania a pocitov, ktoré nemožno jednoducho nahradiť nalepením náplastí. Avšak pri ecigaretách a výrobkoch na nahrievanie tabaku ostávajú tieto vzorce zachované.

Nahrievaný tabak ani ecigarety však kvôli obsahu nikotínu nemožno odporúčať ako úplne nezávadné, ale ako súčasť prístupu znižovania rizika môžu byť prospešné aj v rámci liečby závislosti a predchádzania škodlivých následkov fajčenia. Rovnako je prechod na ne menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení klasických cigariet. Stále však platí, že najlepšie pre zdravie je úplne prestať používať tabakové výrobky alebo vôbec nezačať.