8. júla 2021

Vanda Seidelová pôvodne snívala o tom, že svoju kariéru nasmeruje do diplomacie a bezpečnostných vzťahov. Život však túto energickú 32-ročnú ženu zavial inde. Vanda ako mama 5-ročného syna Filípka pod vplyvom vlastných skúseností s interagovaním so škôlkou vymyslela platformu Twigsee, ktorá má zjednodušiť komunikáciu s rodičmi a ušetriť im mnoho hodín práce na administratíve.

Twigsee je akousi obdobou na Slovensku rozšíreného systému Edupage, ktorý u nás s obľubou využívajú mnohé základné a stredné školy. Na rozdiel od neho však Twigsee robí podobnú službu pre materské školy.

V Česku už tento systém využívajú stovky štátnych aj súkromných škôlok, no aj u nás už bola platforma otestovaná v pilotnej prevádzke a od nového školského roka 2021/2022 ho spustia „naostro“ aj na Slovensku. Vanda Seidelová zároveň pracuje na tom, aby Twigsee prerazila aj na širšom medzinárodnom poli, pre projekt už získala významných českých investorov. Čo ju viedlo k vytvoreniu tohto projektu a ako to celé funguje?

Na začiatku nápadu vytvoriť Twigsee bola Vandina skúsenosť s komunikáciou so škôlkou, kam chodil jej syn Filípek. Vanda Seidelová jej chcela pomôcť ušetriť čas na administratíve a lepšie komunikovať s rodičmi. Foto: archív Twigsee

Pôvodne ste plánovali kariéru v diplomacii, no vyvinulo sa to inak…

Vyštudovala som medzinárodné vzťahy a európske štúdiá, Erasmus som strávila na skvelej Bolonskej univerzite, čo je najstaršia univerzita v Európe, a skutočne som smerovala svoju kariéru do medzinárodnej diplomacie a bezpečnostných vzťahov. Po maturite som odletela na rok do Číny, po návrate som pracovala v politických think tankoch v Havlovej Nadácii Forum 2000 neskôr v Prague Security Studies Institute. Absolvovala som aj niekoľko stáží v USA, napríklad niekoľkomesačný program zameraný na bezpečnostné agendy v rámci amerického State Departmentu (ministerstvo vnútra, pozn. red).

Reklama

Teraz však pôsobíte v úplne inej oblasti. Ako teda vznikol nápad vytvoriť platformu Twigsee?

V zásade išlo o hľadanie riešení pre problém, ktorý som sa každý deň musela osobne popasovať. Naša škôlka, inak skvelá, so mnou komunikovala prostredníctvom mnoho kanálov – niečo bolo na nástenke, niečo v maile, skupinovom chate na WhatsAppe, fotky na Facebooku, na intrawebe, niečo nám povedali v šatni a tie najdôležitejšie oznámenia boli na veľkej ceduli na vstupných dverách, čo by bolo skvelé, keby sme týždeň predtým neboli na dovolenke a informácie sa k nám teda nedostali.

Zároveň ma mrzelo, že vlastne neviem, čo sa v škôlke deje na dennej báze. Nepotrebujem tisíce detailov, ale jedna nosná informácia za deň, čomu sa venovali a na čo môžem popoludní nadviazať, by bola skvelá. Preberala som to s ďalšími rodičmi, priateľmi a všetci riešili to isté. Tak sme sa cez môj druhý projekt, komunitnú platformu Mom4moms.cz, opýtali niekoľkých tisíc rodičov naprieč Českom, ako to majú oni. Vyšlo nám, že takmer 90 percent rodičov je nespokojných s tým, ako s nimi škôlka komunikuje. Vtedy mi došlo, že to nie je problém len malej skupiny ľudí v mojej bubline, ale že ide o skutočne neriešené tému.

Ako ste s týmto zistením naložili?

Pozreli sme sa na množstvo údajov, urobili si domácu úlohu, overili veľkosť trhu, konkurenciu a išli sa opýtať do škôlok, či sú ochotné na tom niečo zmeniť. Zistili sme, že vôľa tu je, len doteraz na to nemali dostatočne efektívny nástroj. Nastal vlastne paradox, keď sa škôlky chceli rodičom zavďačiť, a preto im ponúkali ďalšie a ďalšie komunikačné cesty, tým bol však rodič zmätený a škôlky zahltené. Preto som dala dokopy úzky tím, s ktorým sme na Twigsee začali naplno pracovať.

Ako sa vám podarilo dať dohromady tento tím?

Backend vývojári boli moji parťáci z iných projektov a už sme sa poznali, na mobilné aplikácie som najala dodávateľa, pretože som vedela, že nechcem riskovať nekvalitný produkt, na ktorom predsa len celý systém stojí. MVP (minimal viable product, základná verzia produktu pre testovanie na reálnych zákazníkoch, pozn. red.) sme mali hotovú počas leta a mohli tak začať od septembra 2019 pilotovať v prvých škôlkach.

Tím, ktorý stojí za platformou Twigsee. Rodičia si zaslúžia vedieť, čo robia v škôlke deti, a zamestnanci škôlok vďaka produktu dokážu ušetriť množstvo hodín, ktoré by inak trávili administratívnou prácou. Foto: archív Twigsee

Aké možnosti komunikácie ponúka Twigsee? Čo všetko s jej pomocou dokážu škôlky vyriešiť?

Twigsee najprv začala ako komunikačná aplikácia, ktorá spájala rodičov s učiteľmi i ďalšími zamestnancami škôlky. Okrem samotnej digitálnej nástenky a všetkých oznámení tu škôlky denne vkladajú fotky a informácie o tom, čomu sa s deťmi počas dňa venovali, informujú o organizačných záležitostiach, získavajú spätnú väzbu od rodičov cez ankety. Rodičia môžu deti prihlasovať na krúžky či výlety, vedia, koľko majú zaplatiť za divadlo či poplatky za škôlku, dostávajú zadanie na domácu prípravu a podobne.

Spoluprácou s partnerskými škôlkami sme však zistili, že komunikácia tvorí asi len 10 percent agendy, ktorú škôlky musia riešiť, a že sú riaditelia v zásade zavalení administratívnymi agendami a vykazovaním. Vtedy sme stáli pred rozhodnutím, či sa pustíme aj do tejto cesty, ktorá bude veľmi tŕnistá, ale reálne potom môžeme škôlke ušetriť násobne viac času, energie i financií.

Ale išli ste do toho…

Áno, rozhodli sme sa tento krok urobiť a Twigsee rozšíriť o mnoho ďalších funkcionalít a modulov, ktoré rodičia, učitelia i manažment škôlok rieši. Dnes už platforma zaisťuje vyše 80 percent agendy škôlok od online prijímacieho konania cez matriku, výpočty poplatkov za škôlku a stravné, dochádzky, ospravedlnenky, triednu knihu alebo napríklad štatistiku. Systém je dostupný v mobilných aplikáciách na všetkých troch platformách (Android, iOS a Huawei) i webovej aplikácii – a to v siedmich jazykoch vrátane slovenčiny.

Platforma dokáže škôlkam pomôcť s rôznou agendou. Nie je to len komunikačný kanál s rodičmi. Mockup: Twigsee

Pripraviť niečo také určite stálo nielen veľa námahy, ale aj peňazí. Koľko ste investovali do rozbehu Twigsee a kto vám s investíciou pomáhal?

Twigsee som prvý rok a pol financovala z vlastných zdrojov sumou zhruba 160-tisíc eur. Veľa pomohli aj co-founderi, ktorí pracovali v zásade za minimálnu mzdu. V novembri 2020 sme na palubu prizvali prvých investorov, za skupinou Jinej fond stojí Jiří Hlavenka, prvý investor a spoluzakladateľ Kiwi.com, a Ján Sláma, zakladateľ medzinárodnej platformy FaceUp. V marci potom rad investorov rozšíril aj Martin Kadlčík, spoluzakladateľ Kupi.cz (patrí do skupiny Seznam.cz), ktorý posilnil tím na prípravu medzinárodnej expanzie. Čoskoro nás čaká seedové investičné kolo, do ktorého zvažujeme zahrnúť aj nového investičného partnera so zaujímavým medzinárodným footprintom. Tieto rokovania otváram teraz a rada by som do konca leta mala jasno, kto bude ten správny match.

Koľko škôlok už používa Twigsee v Česku a v akej fáze je Twigsee na Slovensku?

V Českej republike nás využívajú už stovky škôlok, a to ako štátnych, tak aj súkromných, akreditovaných aj bez akreditácie, viacjazyčných, lesné škôlky aj rôzne detské skupiny či jasle. Máme presah aj do Sokolských organizácií a voľnočasových krúžkov. Na Slovensku sme zahájili pilotnú prevádzku v minulom školskom roku, s vybranými škôlkami sme upravovali systém pre lokálne potreby. Do slovenských pilotných projektov sa zapojili súkromné a štátne škôlky, máme tiež dve dvojjazyčné škôlky v Bratislave.

Ostrú prevádzku spúšťame od nového školského roka, teda od septembra 2021. Aktuálne uzatvárame spolupráce s novými škôlkami naprieč Slovenskom, v priebehu leta si môžu systém „ohmatať“ a pripraviť sa na ostré spustenie od septembra. Škôlky, ktoré sa zapoja počas toho leta, navyše získavajú zľavu na celý prvý rok.

Reklama

Aké úpravy sú potrebné v prípade, že Twigsee prenášate do zahraničia?

V súčasnosti už Twigsee testujeme v mnohých ďalších krajinách v zásade po celom svete. Okrem Európy, spomeňme napríklad Nemecko či krajiny Beneluxu, sú zaujímaví napríklad naši partneri vo vybraných afrických krajinách ako Keňa, Togo, Tanzánia či Uganda, v Latinskej Amerike alebo v juhovýchodnej Ázii. Systém je dostatočne univerzálny aj modifikovateľný tak, aby bol použiteľný v zásade kdekoľvek na svete. Ako som už spomínala, dostupný je v siedmich jazykoch vo webovej verzii aj v mobilných aplikáciách dostupných na všetkých troch platformách. Spustenie celého systému škôlka zvládne v priebehu niekoľkých hodín.

Ako to prebieha, keď spúšťate Twigsee v novej krajine?

S prvými partnermi v každej krajine testujeme „market fit“ a získavame spätnú väzbu na lokálne potreby. Ak niekde vidíme zaujímavý potenciál a máme aj platiacich zákazníkov, sme pripravení systém trochu lokálne modifikovať pre miestne potreby, napríklad formáty a rozsah osobných údajov či tlačivá pre lokálne úrady. Samozrejme je na stole aj možnosť rozšírenia o ďalšie jazykové mutácie, aj s týmto variantom počítame, ak to bude dávať pre vybraný trh zmysel.

Aké poplatky sú spojené s používaním Twigsee?

Platforma funguje ako B2B SaaS, teda softvér ako služba, za ktorú platí na mesačnej či ročnej báze škôlka, pre rodičov je celý systém zadarmo. Cena sa odvíja od počtu zamestnancov škôlky, ktorí tento systém využívajú, a začína sa na sume okolo 30 eur mesačne za kompletný systém pre celú škôlku. Variant bez obmedzení pre veľkú pobočku potom škôlka zaobstará za 110 eur na mesiac, pričom ročné platby sú vždy zvýhodnené. Ak vezmeme do úvahy, že objektívne ušetríme každej škôlke viac ako 100 hodín administratívnej práce mesačne, ide o veľmi dostupné sumy aj pre najmenších partnerov s jednou triedou a pár deťmi.

Je Twigsee už dnes ziskový projekt?

Nie je a nejaký čas ešte nebude. Projekt, samozrejme, generuje príjmy, a ak by sme sa rozhodli ho zakonzervovať s úzkym tímom, zarobil by na seba. My sme sa však spoločne s investormi rozhodli platformu rozširovať po všetkých vertikálach, technologicky a funkčne aj regionálne, čo so sebou, samozrejme, prináša nemalé náklady. Viac ako polovicu výnosov navyše vždy nechávame v danej krajine na rozvoj lokálneho tímu a potrieb. Naším cieľom je tak poskytnúť dobré pracovné zázemie kolegom kdekoľvek na svete. Tento rok je pre nás Slovensko krajín číslo jedna, nemôžeme sa dočkať, ako začneme zjednodušovať život učiteľom aj rodičom a uvoľníme všetkým ruky, aby sa mohli venovať sa tomu, čo je skutočne dôležité – našim deťom. Administratívu potom za nich môže automatizovane zvládnuť Twigsee.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?