Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
8. novembra 2021

Zakladatelia spoločnosti PROSIGHT Slovensko Peter Friedmann, Peter Mačák a Milan Šolc sa zhodujú, že za úspechom v náročných časoch je súdržnosť tímu, pracovitosť a schopnosť prispôsobiť sa zmeneným okolnostiam.  

Svetové hospodárstvo sa v uplynulom roku vplyvom pandémie dostalo do hlbokej recesie, trhy sa stali zraniteľnejšie a jednotlivé odvetvia prežívali existenčnú krízu. Napriek tomu, že dopad bol aj na Slovensku na mnohé sektory náročný, ten finančný zostal stabilný, hoci bankám zisky klesali. Spoločnosť PROSIGHT Slovensko si aj v takom turbulentnom období pripísala tržby 10,17 milióna eur. „Je za tým zomknutie sa, spoločný entuziazmus a tvrdá práca všetkých tímov vo firme,“ hovorí Peter Friedmann, co-CEO a predseda predstavenstva. 

Činnosť preklopili do online 

Sprostredkovateľská spoločnosť PROSIGHT zakladá svoje podnikanie na osobnom prístupe ku klientovi, čo vzhľadom na opatrenia prijaté počas prvej a druhej vlny pandémie nebolo možné. Napriek tomu sa ľudia v PROSIGHT rozhodli nevzdať sa a prispôsobiť svoj biznis model novým neštandardným podmienkam. „Úspech sme dosiahli najmä vďaka tomu, že sme upravili celý proces finančného sprostredkovania. Podarilo sa nám rýchlo a efektívne preklopiť aktivity našich spolupracovníkov do online priestoru, vytvorili sme im nové nástroje na manažment klientov a nanovo postavili systém vzdelávania,“ hovorí Peter Mačák, co-CEO a člen predstavenstva.  

PROSIGHT tak vznikol veľký tím IT odborníkov, ktorý dokázal pripraviť online prostredie pre obchodníkov, aby mohli naďalej rozvíjať svoje podnikanie a dokázali aktivity zrealizovať na diaľku. „Našťastie je firma progresívna, na online sme z časti fungovali už aj predtým, teraz sme ešte zrýchlili všetky aktivity a zamerali sa na konkrétne nástroje, ktoré sprostredkovateľom pomôžu,“ vysvetľuje Milan Šolc, co-CEO a člen predstavenstva. Podľa neho samotný rast a dosiahnuté výsledky prekvapili aj ich. „Plány sme mali nastavené ešte spred krízy, nemyslel som si, že ich splníme a už vôbec nie, že prekročíme,“ dodáva Šolc. 

Efektívna spolupráca priniesla dobrý produkt 

Firma stavila na agilný prístup, ktorému podriadila svoje procesy. Vďaka nemu boli obchodné tímy súčasťou pripravovaných IT riešení, vývoja produktov a ich požiadavky boli pružne zapracovávané. Zlepšila sa interná komunikácia, zrýchlili procesy a výsledné riešenia sa rovno testovali, implementovali a dávali do užívania. „Všetky naše priority smerovali do IT oddelenia, aby sme našli riešenie, ako nahradiť osobné stretávanie sa, umožnili na diaľku uzatvárať zmluvy a komunikovať s klientmi aj bankami,“ hovorí Friedmann.  

Peter Friedmann na online konferencii PROSIGHT Live 3.0 predstavuje novinky pre prácu s klientom a efektívnymi nástrojmi. Zdroj foto: PROSIGHT

Vznikol tak kompletný finančný manažment pre klienta, kde mu obchodník pomôže vytvoriť ponuku na mieru podľa situácie, ktorú aktuálne rieši, či už ide o investovanie, hypotéku, úver. „Sprostredkovateľ má všetky potrebné informácie a prehľady ucelene na jednom mieste, vidí svoju prácu, rozpracované ponuky, má jasný prehľad o klientoch, dokáže využívať automatizované nástroje, posielať ponuky,“ dodáva Friedmann.  

Partnerský program pomáha získavať klientov

Ďalším významným faktorom, ktorý obchodníkom pomohol, bol takzvaný Partnerský program. „Ide o program digitálnej komunikácie, kde sa obchodníci dozvedajú základné informácie o fungovaní v online prostredí a na sociálnych sieťach. Pomáhame im s nastavovaním stratégie digitálnej komunikácie, môžu tiež využívať rôzne nástroje, napríklad svoj vlastný web,“ hovorí Mačák.   

Web je základom celej ďalšej komunikácie a funguje aj ako platforma na získavanie nových klientov. Umožňuje sprostredkovateľom prezentovať svoju odbornosť. Môžu si tu vytvárať články, blogy, umiestňovať referencie od klientov, ponúkať svoje služby.

Vzdelávaniu venujú prioritu 

„Vzdelávanie je jednou z najdôležitejších hodnôt v našom podnikaní,“ hovorí Šolc. Preto sa v rámci online opatrení rozhodli, že vytvoria novú vzdelávaciu platformu, ku ktorej budú mať prístup všetci obchodníci. „Keďže predtým sme školenia robili fyzicky, bolo nutné s interným lektorským tímom nanovo natočiť viac ako 260 videí,“ dodáva Mačák. 

„Podarilo sa nám efektívne preklopiť aktivity našich spolupracovníkov do online priestoru, vytvorili sme im nové nástroje a nanovo postavili systém vzdelávania,“ zhodujú sa zakladatelia PROSIGHT. Zdroj foto: PROSIGHT

V rámci vzdelávania teraz každý nový obchodník absolvuje úvodný seminár so základnými informáciami z finančného sveta a potom postupne prechádza študijnými blokmi, vzdelávacími programami, ktoré sú pripravené pre jednotlivé pozície v spoločnosti. Tam získava okrem odbornosti aj manažérske a obchodné zručnosti, dozvedá sa informácie z oblasti marketingu a online komunikácie. 

Vzdelávanie však nesmerujú len interne, ale otvárajú ho aj pre širokú verejnosť. „V rámci platformy Na rovinu Online sa snažíme pomáhať budovať finančnú gramotnosť ľudí, podporovať podnikateľské prostredie, poskytovať praktické rady a rúcať mýty spojené s podnikaním,“ hovorí Šolc. Preto vytvárajú obsah vo forme videí či podcastov, ktorý je dostupný zadarmo pre každého záujemcu o najnovšie informácie z finančného sveta.