30. mája 2021

Odpisujete na pracovné e-maily aj v noci a cez víkendy ste v strehu, či sa vám neozve šéf? Home office neznamená byť na príjme 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Právo na „odpojenie sa“ u nás od 1. marca upravuje zákon, právnik Štěpán Štarha, partner advokátskej kancelárie Havel & Partners, vysvetľuje, kedy ho môžete uplatniť. 

Zdá sa, že práca z domu sa mnohým zapáčila, najmä to, že sa nemusíme každé ráno presúvať do práce a nestrácame čas v zápchach. Nasvedčujú tomu aj čísla. Kým v roku 2017 pracovalo len niečo vyše päť percent zamestnancov v Európskej únii na home office, v roku 2020 to bolo až 40 percent.

A takmer polovica z nich považovala túto možnosť za benefit, približne štvrtina by si ho rada ponechala aj niekoľkokrát do týždňa.

(Ne)flexibilná pracovná doba

Napriek tomu, že niektorí zamestnanci reportujú v tomto spôsobe výkonu práce vyššiu spokojnosť, má to aj negatíva. Hrozba vyhorenia, strata motivácie či zlé nastavenie pracovného času a času na oddych sú len špičkou ľadovca problémov, ktoré nám môže nezvládnutie home officu priniesť.

Štúdie dokonca ukazujú, že zamestnanci majú občas tendenciu počas pracovnej doby „riešiť“ iné záležitosti — varenie cez meeting, zdriemnutie si popoludní a iné radosti bežného života. Potom sa stáva, že nestíhame termíny, pracujeme v noci alebo počas víkendov. Svojim kolegom teda posielame e-maily v sobotu dopoludnia či v piatok v noci, čím nabúrame čas na oddych nielen sebe, ale aj im.

Reklama

Preto sa už viacero štátov začalo zamýšľať nad tým, ako oficiálne uzákoniť právo zamestnanca na „vypnutie sa“. Už aj Slovensko sa pridalo ku krajinám ako Írsko, Francúzsko či Taliansko, ktoré legislatívne upravuje podmienky práce z domu a aj právo zamestnancov firiem, nebyť dostupní 24/7.

Povinnosť s výnimkami

Náš zákonník práce pozná takúto úpravu od 1. marca 2021 a vzťahuje sa na všetkých, ktorí pracujú z domu — či už čiastočne alebo úplne. Znamená to, že zamestnanec nemusí medzi zmenami a počas víkendu používať pracovné prostriedky, telefón, e-mail a podobne a firma to od neho ani nesmie vyžadovať.

„Zamestnávateľ pritom nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, prípadne ako porušenie pracovnej disciplíny, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v čase, keď má právo „byť odpojený”,“ vysvetľuje pre Forbes Štěpán Štarha.

Pri trvalom home office sa môže zamestnanec so zamestnávateľom dohodnúť, či rozvrhne pracovný čas sám, alebo sa bude uplatňovať pružný pracovný čas.

Na otázky odpovedal Štěpán Štarha, partner, advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS. Foto: archív respondenta

Avšak aj toto pravidlo má svoje limity. Zamestnanec na home office sa totiž môže odpojiť, len ak mu nie je nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas.

„Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh, aj mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času,“ vysvetľuje advokát.

Okrem toho, pri flexibilnom pracovnom čase platí, že pracovná pohotovosť sa považuje za základný pracovný čas. „To znamená, že ak má byť zamestnanec dostupný a pripravený vykonávať prácu, tento čas sa mu automaticky započíta do jeho pracovného času,“ dodáva Štarha.

Čo však v prípade, že sa manažér dožaduje, aby bol jeho podriadený dostupný nonstop? Ak nemá vopred dohodnutú pohotovosť, respektíve nadčas, a zamestnávateľ nerešpektuje právo na vypnutie sa svojich ľudí, ide podľa Štarhu o porušenie zákonníka práce, ktoré sa dá nahlásiť príslušným orgánom.

Vlastné riešenia

Niektoré nadnárodné spoločnosti sa však s touto otázkou dokázali popasovať aj bez zákonov. Viacero príkladov vidíme v nemeckých spoločnostiach, napríklad automobilka Volkswagen v krajine zaviedla pravidlo nepoužívania e-mailu po určitej hodine (s výnimkou manažérov).

Samozrejme, aj v tomto prípade bolo počuť protestné hlasy, pretože pri flexibilnom pracovnom čase to bolo nevýhodné. Je to však dôležitý krok k zdravšej firemnej kultúre. V konečnom dôsledku tým firmy bránia čoraz častejším prípadom vyhorenia a ďalším psychickým problémom svojich ľudí.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?