8. apríla 2019

Chcete rásť v biznise aj v osobnom živote?
Na podujatí Forbes 30 POD 30 si môžete rezervovať 30-minútové privátne stretnutia s expertmi a profesionálnymi koučmi!

Prosíme vyberte si time-slot a experta na 1-on-1 business meeting (čas a meno experta), výber pošlite na: konferencie@forbes.sk
V e-maily uveďte Váš telefonický kontakt a prípadne aj názov Vášho projektu/startup-u/firmu. Registrácie realizujeme na princípe first-come, first-served. Po odsúhlasení Vašej registrácie Vám pošleme potvrdenie.

Na 1-on-1 stretnutia sa môžu registrovať iba prihlásení účastníci konferencie Forbes 30 POD 30.

Predstavujeme Vám expertov, s ktorými si môžete rezervovať stretnutia na podujatí:

Zora Inka Grohoľová sa sústreďuje na oblasť rozvoja lídrov, na efektívnu komunikáciu, na rozvoj motivácie a angažovanosti  tímov, na podporu a rozvoj talentov. Spolupracuje s desiatkami klientov a pracovnými tímami z biznisu, politiky aj kultúry, vrcholovým i stredným manažmentom, majiteľmi firiem.
Používa metódu Brain based coaching, ktorá je založená na najnovších vedeckých poznatkoch o fungovaní ľudského mozgu a na využívaní týchto poznatkov pre lepšiu komunikáciu, osobnú motiváciu a riadenie tímov.
Time sloty Zory Inky Grohoľovej:

13:50 – 14:20 (obsadené)
14:25 – 14:55
15:00 – 15:30

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD. je skúsenou lektorkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Jej poslaním je pomáhať ľuďom a firmám rásť a rozvíjať svoj potenciál. Pracuje s osobnostnou typológiou DiSC, jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou metodológie DISC.
Time sloty Jaroslavy Vaculčiakovej:
10:10 – 10:40 (obsadené)
10:50 – 11:20 (obsadené)
11:20 – 11:50 (obsadené)

Prosíme vyberte si time-slot a experta na 1-on-1 business meeting (čas a meno experta), výber pošlite na: konferencie@forbes.sk .