Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
22. júna 2020

Malé a stredné firmy tvoria chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky. Menšia veľkosť ponúka síce výhodu flexibility, no pri udalosti akou je pandémia, ktorá zo dňa na deň odstaví celé odvetvia, často nemajú šancu reagovať a prispôsobiť sa. Mnohé nepodnikajú naraz vo viacerých sektoroch a často ani nemajú ako presedlať dostatočne rýchlo na inú činnosť. Na druhej strane, veľké firmy zvyknú byť kľúčovými zamestnávateľmi pre celé regióny. Aby prežili, šetrenie na strane výdavkov zväčša nestačí, potrebujú zabezpečiť financovanie, ktoré im umožní pokračovať v podnikaní. 

ČSOB ako prvá banka na Slovensku spustila poskytovanie preklenovacích úverov z programov COSME Covid-19 a InnovFin Covid-19 s európskymi zárukami. Prvý z nich je určený pre mikro a stredne veľké podniky s max. 250 zamestnancami a ročným obratom do 50 miliónov eur, druhý je určený pre segment stredných a veľkých podnikov.

Zdroj foto: Archív ČSOB

“Živnostníci a firmy v menšej miere využívajú možnosť odkladu splátok a čakajú skôr na možnosť získania dodatočných finančných zdrojov na preklenutie tohto obdobia. Bez ohľadu na veľkosť potrebujú zabezpečiť prevádzkové financovanie, ktoré im umožní pokračovať v podnikateľskej činnosti pri výpadku príjmov, ktoré u nich nastalo,“ vysvetľuje Dáša Polláková, manažérka microSME segmentu ČSOB.

Nižšie úroky a dlhšia splatnosť

Európsky investičný fond ponúka bankám záruky za úvery až do výšky 80%. Vďaka tomu klesá pre banku rizikovosť úveru, čo sa odrazí vo výhodnejšej úrokovej sadzbe pre klienta. Polovičná zľava z poplatku za spracovanie úveru a možnosť splácania na obdobie 9 až 10 rokov zase znamená nižšie mesačné splátky. Minimálna výška úveru z programu COSME Covid-19 je 4 000 eur a maximálna 150 000 eur (pre vybraných klientov môže výška limitu dosiahnuť až 300 000€), pričom sa odvíja od výšky priemerných tržieb klienta.

V prípade InnovFin Covid-19 môžu o úver požiadať stredne veľké a veľké firmy. Výška poskytnutého úveru môže dosahovať od 100 000 do 3,5 mil. eur, resp. 7,5 milióna eur, podľa veľkosti podniku a toho, či ide o kontokorent, investičný úver alebo prevádzkový úver. „Splatnosť na širokej škále od jedného do 6, resp. 10 rokov klientovi umožňuje prispôsobiť si splácanie podľa toho, ako rýchlo očakáva zotavenie svojho biznisu a prispôsobiť si tým aj svoje mesačné splátky,“ vysvetľuje Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie riešení pre korporátnych klientov ČSOB. 

Viac možností na pomoc podnikateľom

ČSOB  prichádza aj s ďalšími úverovými produktmi na pomoc podnikateľom, vrátane tzv. “ antikorona” záruk v spolupráci so Slovenským investičným holdingom. Podobne ako pri úveroch COSME Covid-19 a InnovFin Covid-19 v maximálnej miere zohľadňujú potreby firiem negatívne zasiahnutých aktuálnou situáciou a sú dostupné online. Samozrejmosťou bude aj participácia na avizovaných schémach štátnych garancií.