„Veľa ľudí sa bojí povedať, čo chce. A preto to nedostane.“