„Najlepšia vec, ktorej sa v živote môžete držať, je jeden druhého.“