„Najväčšou chybou v živote ľudí je to, že sa nepokúsia robiť, čo ich baví najviac.“