16. novembra 2021

Ľudia kupujú od ľudí – a najmä od tých, ktorých majú radi a ktorým dôverujú. Ale skôr než nadviažu vzťah založený na dôvere, vytvárajú si názory na základe toho, čo vidia a počujú. Hoci nemôžete ľudí donútiť, aby vás mali radi, môžete aspoň seba, svoje schopnosti a služby prezentovať čo najlepšie, ako viete.

Existuje veľa firiem, ktoré ponúkajú podobné produkty či služby a často nejde o to, čo robia, ale ako to robia. Je to o ľuďoch, o jedinečnom príbehu každej firmy a osoby za ňou.

Kombinácia zručností, skúseností a znalostí je konkurenčnou výhodou, ktorá odlíši značku a zároveň vyvolá a udrží záujem cieľového publika.

Osobná a firemná komunikácia

V spoločnosti Squirrels & Bears sme nedávno hovorili so 170 zamestnancami z rôznych odvetví o tom, ako vnímajú reprezentovanie firmy a budovanie osobnej značky spojenej s ich prácou. Zistili sme, že zatiaľ čo 89 percent vie s istotou opísať, čo ich spoločnosť ponúka a rovnaké percento sa domnieva, že plne rozumie hodnotám firmy. Avšak iba 58 percent zdieľa komunikáciu ich spoločnosti online.

Tieto percentá poukazujú na nesúlad medzi internou komunikáciou a motiváciou zamestnancov, aby propagovali svojho zamestnávateľa prostredníctvom sociálnych sietí a stali sa ambasádormi značky

Reklama

Najhodnotnejšia investícia každej firmy

Zamestnanci sú najhodnotnejšou investíciou každej organizácie. Od začiatku ich priťahuje značka zamestnávateľa a postupne si budujú spojenie s hodnotami spoločnosti. Sú tvárou firmy a vedia o nej viac ako ktokoľvek iný.

Tieto znalosti a prepojenie so spoločnosťou z nich robia vynikajúceho potenciálneho ambasádora. Avšak spoločnosti často zameriavajú svoje marketingové zdroje predovšetkým na externú komunikáciu, namiesto toho, aby investovali do zamestnancov a pomohli tak budovaniu povedomia na trhu.

Aby vás poznali všetci

Naše individuálne sociálne siete majú široký dosah – v priemere majú zamestnanci kolektívne sociálne siete desaťkrát väčšie ako firemné účty.

Obsah zdieľaný jednotlivcami má tiež dvojnásobnú mieru zapojenia v porovnaní s ich spoločnosťou. Je totiž vnímaný ako autentickejší. Ľudia s väčšou pravdepodobnosťou dôverujú odporúčaniam, ktoré vidia prostredníctvom vlastných kontaktov.

Hoci väčšina firiem vidí hodnotu v individuálnych sociálnych sieťach zamestnancov, neriešia túto medzeru na firemnej úrovni a prichádzajú tak o viac ako 400 spojení, ktoré v priemere majú ich jednotliví zamestnanci.

Vyškoľte si svojich ľudí

Poskytnutím relevantného školenia v oblasti sociálnych médií a prepojením zamestnancov so značkou môžu spoločnosti preklenúť priepasť medzi osobnou a firemnou značkou a využiť sociálne siete zamestnancov, čím otvoria nové obchodné príležitosti a zvýšia angažovanosť zamestnancov.

LinkedIn nedávno predstavil funkciu ktorá umožňuje spoločnostiam upozorniť svojich zamestnancov na nový príspevok a motivovali ich, aby ich zdieľali, čím sa zdôrazňuje dôležitosť brand ambasádorov.

Vybavenie zamestnancov správnymi vedomosťami a zručnosťami, ktoré potrebujú na to, aby sa stali ambasádormi značky, podporuje firemnú kultúru, v ktorej môže každý prispieť ku kolektívnemu úspechu a zároveň budovať svoju osobnú značku.

Podľa nedávnej aktualizácie algoritmu LinkedIn je zapojenie počas prvej „zlatej hodiny“ kľúčové, takže ak požiadate zamestnancov, aby zdieľali firemné príspevky v prvej hodine, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa dostanú pred viac ľudí.

Kultúra, ktorá predáva

Vytvorenie kultúry ambasádorov tiež prirodzene vedie k zvýšeniu sociálneho predaja. Sociálny predaj je presne to, čo naznačuje názov – predaj produktov a služieb pomocou sociálnych sietí. Interakcia s potenciálnymi klientmi prostredníctvom sociálnych sietí pomáha budovať značku, zaujať zákazníkov a budovať vzťahy. A to bez ohľadu na zameranie alebo veľkosť firmy.

Títo potenciálni zákazníci budú vedieť o firme ešte skôr, ako sa rozhodnú pre nákup akýchkoľvek služieb alebo produktov. Je pravdepodobné, že väčšina potenciálnych zákazníkov už používa aspoň jednu sociálnu sieť – a ​​spoločnosti by mali byť vždy prítomné tam, kde sú ich potenciálni klienti.

Budovanie pôsobivej osobnej značky

Naša online povesť nás reprezentuje v digitálnom priestore a je súčasťou našej identity. Mať dobrú povesť online je rovnako dôležité ako mať kvalitnú obchodnú značku. A keďže zamestnanci sú reprezentantmi firmy, je dôležité, aby boli tieto dve značky zosúladené.

Keďže len 50 percent respondentov nášho prieskumu má pocit, že im ich zamestnávateľ dáva príležitosť vybudovať osobnú značku, pre spoločnosti táto medzera predstavuje príležitosť, aby si budovali marketingovo zdatnú kultúru aj mimo oddelenia marketingu.

Ako začať?

Dobrým miestom, kde začať, je osobný audit značky tým. Jednoducho požiadajte zamestnancov, aby si vyhľadali cez Google svoje meno a rozhodli sa, či sa im páči to, čo vidia ľudia, keď si ich vyhľadajú.

Ďalším krokom pri definovaní osobnej značky je položiť si otázku, čím chceme byť známi – aké máme schopnosti, znalosti a postoje, vďaka ktorým budú ľudia chcieť s nami spolupracovať či komunikovať.

A čo je najdôležitejšie, akú hodnotu vytvárame pre ostatných, pretože to je kľúčový faktor.

Spoločnosti, ktoré podporia svojich ľudí správnymi zručnosťami a znalosťami, aby sa stali ambasádormi značky, môžu vytvoriť konkurenčnú výhodu, podporiť rast a vytvoriť kultúru, v ktorej môže každý prispieť k úspechu spoločnosti.

Reklama

Petra Smith je zakladateľkou marketingovej agentúry Squirrels&Bears, ktorá sa zameriava na zviditeľnenie a rast malých podnikateľov prostredníctvom nízkorozpočtových marketingových stratégií.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?