12. januára 2022

Vláda na svojom stredajšom rokovaní (12. januára) schválila a posunula na prerokovanie parlamentu návrhy stavebnej legislatívy: návrh zákona o výstavbe a návrh zákona o územnom plánovaní.

Legislatíva prináša koniec čiernych stavieb a rýchlejší proces schvaľovania nových projektov. Návrhy predložili podpredseda vlády SR Štefan Holý (Sme rodina) a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Obidva návrhy zákonov boli schválené s pripomienkami.

Rýchlejší proces schvaľovania

Podľa Holého schválenie znamená míľnik pri ďalšom posudzovaní stavebnej legislatívy. „Táto legislatíva prináša definitívny koniec čiernych stavieb a rýchlejší proces schvaľovania nových stavebných projektov, zámerov pre obyvateľov,“ uviedol Holý. Pokračoval, že zásadnou zmenou je redukcia nadbytočných procesov, odstraňujú sa mnohé duplicity, aby sa k tým istým podkladom nevyjadrovali tí istí ľudia niekoľkokrát. Taktiež sa odstraňuje územné konanie.

„Ďalej sa chystáme posilniť inštitút územného plánovania. Územné plánovanie by sa malo stať základným inštitútom tak, aby si vedeli obce a mestá naplánovať rozvoj vo vlastnom území,“ komentoval Holý. K tomu by mali mať jednotnú metodiku, jednotné zásady územného plánovania tak, aby územné plány mali jednotnú štruktúru.

„Všeobecne bude povoľovanie stavieb založené na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať stavebný úrad. Vydaniu rozhodnutia bude predchádzať prerokovanie návrhu zámeru so všetkými dotknutými orgánmi štátnej správy, právnickými osobami, obcou, v ktorej území sa má stavať, a vlastníkmi susedných stavieb a pozemkov,“ uviedli predkladatelia v predkladacej správe.

Reklama

Zákon si kladie za cieľ riešiť aj aktuálny problém zníženej úrovne disciplíny vo výstavbe. Termín „stavebný poriadok“ sa nahrádza termínom „výstavba“ a návrh je koncepčne usporiadaný podľa súčasných požiadaviek na vnútorné usporiadanie zákonov. „Stavebné povolenie“ nahradí „rozhodnutie o stavebnom zámere“.

Upustiť by sa malo od doterajších postupov a procesov posudzovania stavebných zámerov v dvojstupňových správnych konaniach. Ide o územné a stavebné konanie, keď sa v mnohých prípadoch dotknuté orgány a účastníci konania vyjadrovali k predmetu veci duplicitne.

Dodatočná legalizácia

Čo sa týka čiernej stavby, tá nebude môcť byť dodatočne povolená. „Systém dodatočnej legalizácie tak, ako ho poznáme dnes, že postavíte čiernu stavbu, a potom si ju spätne necháte zlegalizovať, táto legislatíva nepozná. Navyše predpokladá, že pokiaľ máte čiernu stavbu, tak zo zákona nie je možné ju pripojiť na akékoľvek energie,“ konštatoval Holý.

Doteraz bola kompetencia rozhodovať o odstraňovaní čiernych stavieb na obciach a mestách. Teraz by mala táto kompetencia prejsť na štát.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?