28. apríla 2021

Všetko, čo potrebujete vedieť o aktuálnych pravidlách a opatreniach: Pozrite si prehľad aktuálnych opatrení, odpovede na najčastejšie otázky, plus mapu Slovenska podľa regionálneho covid automatu.

Poznámka: Pri všetkých bodoch, kde sa uvádza potreba testu, platí, že negatívny PCR alebo antigénový TEST NEMUSÍ MAŤ OSOBA, ktorá bola očkovaná mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo ak táto osoba bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a táto osoba prekonala ochorenie Covid-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie Covid-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 nie staršie ako 180 dní, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19.

Nosenie respirátora a rúška:

 • Vonku (v exteriéri) už nie je povinné nosenie rúška/respirátora v prípade, že ste na vzdialenosť 5 metrov od ostatných osôb (okrem osôb z jednej domácnosti).
 • Nosenie respirátora je povinné vo všetkých interiéroch okrem domácností. Ako uvádza ministerstvo zdravotníctva, opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré však musia používať aspoň rúško.

Kto nemusí nosiť respirátor v interiéri? (Namiesto respirátora však musia mať prekryté horné aj dolné dýchacie cesty aspoň rúškom/šatkou.)

 • V škole: všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení a pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.
 • Na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu.
 • Na pracovisku: zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby).
 • Na pracovisku: zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži.

Kto nemusí vôbec nosiť rúško ani respirátor?

 • Deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Pobyt v prírode, šport a individuálna rekreácia:

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?