19. decembra 2020

Vďačnosť je pre nás mnohokrát pocit, nad ktorým sa príliš nezamýšľame. Málokto si uvedomuje, aký ma na nás a naše okolie ohromný vplyv. Podľa výskumov dokonca zmierňuje príznaky depresie. Ak pocitom vďačnosti nevenujete vedome aspoň chvíľku každý deň, mali by ste to skúsiť. Ten, kto niekedy absolvoval terapiu, pravdepodobne pozná cvičenie, ktoré má názov „tri dobré veci“. Prípadne inú metódu zameranú na precvičovanie vďačnosti.  

V prípade cvičenia „tri dobré vec“ ide o to, aby si ľudia každý deň zapísali tri veci, ktoré sa im podarili. A zamysleli sa nad tým, prečo sa každá z nich vlastne stala. Je to obľúbený terapeutický nástroj, ktorý dokázateľne zvyšuje psychologický rozvoj a zmierňuje príznaky depresie. Rastúci počet výskumov poukazuje na to, aké dôležité môžu byť prejavy vďačnosti pre naše sociálne, emocionálne a fyzické zdravie.

Viaceré štúdie sa zamerali na to, ako na nás vplýva vyjadrovanie vďačnosti:

1. Prispieva k sociálnemu blahu.

Štúdie preukázali, že cvičenia zamerané na vďačnosť, ako napríklad reflexia každodenných pozitívnych udalostí alebo vedenie denníka vďačnosti, môžu napomôcť sociálnemu blahu.

Štúdia z roku 2016 zistila, že práve vedenie denníka vďačnosti zvýšilo u študentov pocit spolupatričnosti. Iná štúdia zase preukázala, že vyjadrenie vďačnosti zo strany manažérov motivovalo ich zamestnancov k zvýšeniu produktivity.

Reklama

2. Zvyšuje emočnú pohodu.

Môže nám dopomôcť k šťastiu, spokojnosti so životom aj k osobnostnému rastu. Výskumy preukázali súvislosť medzi prejavmi vďačnosti a pozitívnymi emocionálnymi stavmi. Jedna štúdia, zameraná na vplyv vďačnosti na dospelé ženy, dokázala, že cvičenie zamerané na vďačnosť umocnilo pocity šťastia.

Aj vyššie spomenuté cvičenie „tri dobré veci“ bolo predmetom výskumov. Výsledky ukázali, že táto metóda zvýšila osobnostný rast u starších dospelých osôb.

3. Prospieva fyzickému zdraviu.

Zvyšuje aj pocit pokoja. Početné štúdie skúmali vzťah medzi vďačnosťou a ukazovateľmi fyzického zdravia, akými sú kardiovaskulárne zdravie, stres a zápaly, vnímanie bolesti či spánok. Štúdia preukázala, že vedenie denníka vďačnosti zlepšilo diastolický krvný tlak.

Iný výskum preukázal, že ak sa pred spaním zameriame na veci, za ktoré sme vďační, budeme pokojnejší. A iná štúdia poukázala na to, že ľudia, ktorí si viedli denník vďačnosti 14 dní, hlásili, že ich menej trápia bolesti hlavy, bolesti žalúdka, kongescia a majú čistejšiu pokožku.

4. Pomáha k lepšiemu sexuálnemu životu.

Ak sa vám stále nepozdávajú benefity vďačnosti, tak ešte zvážte súvislosti medzi prejavmi vďačnosti a sexuálnym uspokojením v dlhodobých romantických vzťahoch, ktoré potvrdili nedávne výskumy. „V priebehu vzťahu dôjde u väčšiny párov k poklesu sexuálnej, a teda vzťahovej spokojnosti,“ uvádzajú autori výskumu pod vedením Ashlyn Brady z University of North Carolina v Greensboro.  

„Predpovedali sme, že vďačnosť zvýši sexuálnu silu v spoločnosti, teda rozsah, v akom sú ľudia motivovaní k tomu, aby reagovali na sexuálne potreby partnera, pretože vďačnosť motivuje partnerov k udržaniu intímneho vzťahu. Tieto predpovede boli  naplnené.“ Na dosiahnutie výsledku vedci zapojili do štúdie spolu 118 párov. Účastníkov požiadali, aby uviedli, koľko vďačnosti prejavovali a koľko dostali za obdobie troch týždňov. Rovnako mali ohodnotiť stupeň sexuálnej spokojnosti. 

Vedci kontaktovali tieto páry opäť po troch mesiacoch a požiadali ich, aby vykonali rovnaké hodnotenie. Vďaka tomu zistili, že zmeny v prejavoch vďačnosti úzko súviseli so zmenami v sexuálnej spokojnosti. Inými slovami, ľudia boli sexuálne spokojní do tej miery, do akej vyjadrovali a „dostávali“ vďačnosť od svojich partnerov. 

Článok vyšiel na Forbes.com. Autorom je prispievateľ Mark Travers, ktorý píše najmä o svete psychológie a o výskumoch.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?