Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
10. septembra 2020

Jakub Demáček, riaditeľ najväčšej bratislavskej spoločnosti pre správu prenájmu nehnuteľností, Pergo, odporúča prenechať administratívu spojenú s investíciou do nehnuteľnosti odborníkom.

Investovať do domu či bytu na prenájom sa oplatí vždy, a špeciálne v období krízy. Prenájom jednej nehnuteľnosti si vyžaduje množstvo času, pri niekoľkých už ide o prácu na plný úväzok. Službu správy nájomných bytov a domov, teda property management, už dnes na Slovensku ponúka niekoľko firiem, spoločnosť Pergo s.r.o. však bola jednou z prvých realitných kancelárií, ktorá sa tomuto segmentu začala venovať už v roku 2007. Dnes má najväčší počet klientov v oblasti prenájmov rezidenčných nehnuteľností v Bratislave a dlhodobo sa zameriava hlavne na nadštandardné objekty pre ambasády a zahraničné spoločnosti a ich zamestnancov. „Ponúkame služby ľuďom, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností, ale nemajú čas venovať sa zariaďovaniu, riešeniu opráv, komunikácii s nájomníkmi a administratíve s tým spojenej,“ vysvetľuje Jakub Demáček, riaditeľ Pergo s.r.o. Ako ďalej dodáva, spravujú približne 130 rezidenčných nehnuteľností a realizujú približne 250 prenájmov za rok pre svojich klientov, ktorí sa k nim opakovane vracajú.

Jakub Demáček, riaditeľ najväčšej bratislavskej spoločnosti pre správu prenájmu nehnuteľností, Pergo. Zdroj foto: Archív klienta

Povinnosti, ktorých sa môžete zbaviť

Mnohí investori pri uzatváraní obchodu netušia, čo všetko ich v súvislosti s ich nadobudnutou nehnuteľnosťou čaká. „Poznáme podrobne všetky úkony týkajúce sa správy nehnuteľnosti a starostlivosti o ňu, navyše je naším cieľom maximalizovať výnosnosť investície,“ zdôrazňuje Jakub Demáček. Správa nehnuteľnosti sa dá rozdeliť na tri základné časti služieb. Prvou je administratíva, ktorá na začiatku zahŕňa organizáciu obhliadok a marketing neobsadenej nehnuteľnosti, podpisovanie nájomných zmlúv a ich predlžovanie v mene klienta, aktívnu komunikáciu s nájomníkmi, úschova a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti i pravidelný a podrobný reporting majiteľom nehnuteľností. 

Finančný servis a technický manažment

Dôležitou súčasťou správy prenajímanej nehnuteľnosti je výber nájomného a súvisiacich poplatkov, a tiež dodržiavanie záväzných termínov platieb podľa platných zmlúv. Táto agenda patrí do služieb Pergo s.r.o., okrem nej aj evidencia výdavkov na údržbu a energie, príprava dokumentov a registrácia na príslušnom daňovom úrade. Zastúpia vás aj pri odovzdávaní nehnuteľnosti nájomcovi a jej preberaní po skončení doby nájmu, pravidelných inšpekciách nehnuteľnosti, zabezpečení opráv a rekonštrukcií, a upratovaní po ukončení nájmu či odstraňovaní prípadných poškodení.