Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
1. októbra 2020

Roman Stoličný, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Slovakia vníma trvalú udržateľnosť ako kľúčový pilier podnikania v logistike.

Prečo sú pre vás zelené riešenia prioritou?

Udržateľnosť vnímame ako dlhodobý záväzok. Pre nás znamená, že spoločnosť podniká zodpovedne vo vzťahu k životnému prostrediu, klientom, zamestnancom a ďalším stranám. Aj dnes, v zložitom období, nám zodpovedné správanie pomáha udržiavať vysoký štandard, kvalitu, ku ktorej sme sa zaviazali. Snažíme o maximálne ekologické riešenia, pretože veríme, že to je správna cesta.

„Snažíme sa o maximálne ekologické riešenia, pretože veríme, že to je správna cesta“, hovorí Roman Stoličný, generálny riaditeľ spoločnosti DACHSER Slovakia. Zdroj foto: Archív Dachser Slovakia

Ako zabezpečujete ekologickú prepravu?

Dokážeme si spočítať emisie z dopravy až na úroveň jednotlivých zákazníkov a dodávok. To nám umožňuje presne nastaviť a optimalizovať samotnú prepravu. Naším cieľom je minimalizovať emisie CO2, prachových častíc aj hladinu hluku. Vďaka detailným informáciám z našich systémov Domino a Othello, máme dokonalý prehľad o všetkých zákazkách. Presne plánujeme, aký typ vozidla použijeme a v akej emisnej triede. Vodičov školíme pre hospodárnu jazdu, vozidlá majú motory s najvyšším ekologickým zaradením, monitorujeme rozloženie tovaru, používame pneumatiky umožňujúce nižšiu spotrebu palív.

Zdroj foto: Archív Dachser Slovakia

Aké špeciálne dopravné prostriedky používate?

Na redukovanie emisií pri dlhších vzdialenostiach používame cestné vlaky, pri kratších elektrobicykle alebo elektrické autá. Máme koncept Emission-Free Delivery umožňujúci bezemisné dodávky zberných zásielok v Nemecku a Španielsku. Prevádzkujeme elektrické FUSO eCanter dodávky alebo veľkokapacitné Mercedes-Benz eActros. Najdôležitejšia je však konsolidácia tovaru a využitie prepravných kapacít na vyše 80 % formou viacúrovňového nakladania tovaru.  

Preprava je len jedna časť vašich služieb, uplatňujete princípy udržateľnosti aj v ďalších aktivitách?

Súčasťou celého procesu je aj uskladnenie a manipulácia s tovarom. V skladoch máme špeciálny ventilačný systém, ktorý zabezpečuje optimálnu teplotu a rekuperáciu vzduchu a kancelárie vykurujeme pokročilými geotermálnymi technológiami. V nových skladoch máme úsporné LED osvetlenie, väčšina je vybavená snímačmi pohybu, aby sme neplytvali energiou. V skladoch fungujú elektrické vysokozdvižné vozíky, pričom do roku 2022 by všetky mali mať lítiové batérie. Snažíme sa aj o recykláciu obalových materiálov, ich opätovné použitie alebo šetrnú likvidáciu.

Čo plánujete v najbližšom období? 

Veľkou výzvou je pre nás digitalizácia. Snažíme sa znižovať spotrebu papiera v procese administratívy. S tým súvisí aj automatizácia, digitalizácia a robotizácia. Umožňujú nám pracovať s veľkým množstvom dát a otvárajú nám dvere k efektívnejšiemu plánovaniu prepravy a skladovania. Dokážeme pružnejšie reagovať na situáciu v doprave, prispôsobovať trasy, vytvárať dokonalejšie riešenia. To všetko znamená úsporu energie, času a zdrojov.