19. júla 2018

Prvý ročník, alebo Round 1, Butterfly Effect programu mal svoje finále v júni. Na prezentáciách tímov sa stretli ľudia zo startup scény, partnerských firiem, škôl, potenciálni študenti ďalších ročníkov, mentori. Prezentácie 4 skvelých produktov – dvoch aplikácií a dvoch hier – boli výborné, miešali sa v nás pocity radosti a hrdosti. Čo nám vyšlo a čo nie?

Začnem tým, čo vlastne je Butterfly Effect program. Je to platený program praktického vzdelávania. Jednotlivci s konkrétnou expertízou, napríklad tvorba grafiky, programovanie, UX a podobne, ktorí prejdú výberovým procesom, sú rozdelení do multidisciplinárnych tímov v dvoch líniách (hernej – Games Lab a línii aplikácií – Apps Lab). Cieľom tímov je počas 5 mesiacov vytvoriť digitálny produkt – od nápadu až po spustenie na trh. 

Prihlasujú sa študenti vysokých a stredných škôl, alebo ľudia pracujúci na voľnej nohe, či vo firmách, ktoré ich chcú dovzdelávať v konkrétnych témach. Snažia sa prehlbovať svoju expertízu a taktiež lepšie porozumieť, akú rolu hrajú iné expertízy počas životného cyklu digitálneho produktu. Pracujú pod dohľadom Lab Masterov, ktorí ich usmerňujú a zabezpečujú pre nich mentorov z praxe.

Na trhu sú štyri nové aplikácie a hry od Slovákov. Vytvorili ich za päť mesiacov

Naším cieľom je podporiť vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií, doplniť existujúce možnosti o platformu praktického vzdelávania, kde sa stretávajú firmy, vzdelávacie inštitúcie a študenti. Ide nám o budovanie inovatívneho mindsetu a staviame na tom, čo vieme a ako pracujeme my, ktorí sme nútení sa neustále adaptovať na nové trhové podmienky. Zakladajúce strany sú Sygic, Pixel Federation, HubHub a Leaf, pod ktorého hlavičkou program beží.

Reklama
Apps tím, ktorý testuje doskovú hru vyrobenú games tímom počas úvodného hackatonu. Foto: L. Šicková

Čo nás teda naučil prvý ročník, aké sú hlavné “pains & gains” z môjho pohľadu:

PAINS:

  1. Očakávania na jednotlivcov a tím – prihlásili sa k nám mladí ľudia, ktorí boli ochotní ísť sa spolu s nami učiť. My sme od nich očakávali veľa – byť full-time, platiť si program aj život, mnohí mali individuálne študijné plány. Chceli sme od nich inovácie, podnikateľského ducha, schopnosť prezentovať svoj nápad, seba. Pre mnohých to bolo extrémne náročné. Mnohí boli ešte veľmi juniorní zručnosťami. Spoločne sme očakávali úspech vo forme produktu, alebo umiestnenia absolventov do firiem. Tu sme uspeli čiastočne. Ambície máme vysoké, cesta k nim však bude pomalšia a priebežné očakávania treba zrozumiteľnejšie nastaviť.
  2. Butterfly tím a mentori – pre Lab Mastrov, ktorí museli vychodiť prvé chodníčky, bol prvý rok poriadna drina. Nastavenie študijných plánov a ich neustále prestavovanie podľa potrieb všetkých zúčastnených, práca s tímami, jednotlivcami. Porozumenie kontextu ľudí, tímov a v prípade mentorov jednotlivcom a kontextu organizácie, v ktorej pracovali, bola poriadna výzva. Pre nás ako firmu bolo vcelku náročné zladiť pre mentorov pracovné povinnosti s možnosťou angažovať sa v programe (to sme aj vopred predpokladali). Mnohí však mali pocit, že nemali dostatočný priestor alebo podporu a práve toto si pre ďalší Round musíme nastaviť lepšie.
  3. Partnerstvá so školami – presvedčiť školy, že nechceme byť ich konkurencia, práve naopak doplniť ich v tom, kde my sme silnejší – praktická aplikácia znalostí, inovácia, adaptabilita ma meniace sa podmienky trhu, skúsenosti s rôznymi prístupmi. Nie všade sme sa stretli s entuziastickým prístupom. Do budúcna chceme spolupracovať s vybranými školami intenzívnejšie, vytvoriť spoločne lepšie podmienky pre študentov, ktorí sa snažia poskladať si vzdelanie čo najkomplexnejšie, aby boli pripravenejší na požiadavky trhu.

GAINS:

  1. 4 dokončené produktyStroopy Jump je hra, ktorá kde vývojári adresovali stroopov efekt a vytvorili nekonečnú skákačku po farebných plošinách. Po spustení na trh tím sledoval čísla a retencia po prvom dni bola veľmi zaujímavá. Aj keď dlhodobo nevykazovala hra také dobré výsledky, určite by sa oplatilo na projekte pracovať ďalej a čísla zlepšovať. Druhá hra Hangry je mobilná klikačka, kde má hráč cieľ nakŕmiť sumo bojovníka, aby následne vedel dobre bojovať s veľkým bosom. Z Apps Labu vyšla zaujímavá aplikácia Melberry, ktorá adresuje problém verejného parkovania vo veľkých mestách. Tím by rád na aplikácii pracoval ďalej. Druhá aplikácia je Oktobus, ktorej cieľom je komunitným spôsobom zbierať a zdieľať dáta o verejnej doprave. Všetky si môžete stiahnuť cez Google Play.
  2. 22 motivovaných jednotlivcov – ľudia, ktorí vyšli z programu, sú možno juniornejší a potrebujú viac času na získanie praxe, ale majú obrovskú motiváciu, drive, chuť ísť a vyskúšať si, čo sa naučili. Jeden z absolventov sa posunul do inovačného tímu vo firme, ktorá mu dala príležitosť sa programu zúčastniť. Ľudia z Games Labu si našli prácu pre herné štúdiá v Bratislave a Brne. Viacerí z oboch labov aktuálne riešia pohovory a veríme, že sa úspešne umiestnili a budú tvoriť hodnotu už v trhových podmienkach.
  3. Školy – napriek počiatočnej, možno nie úplne nadšenej reakcii na program, sa viaceré školy nakoniec rozhodli s nami spolupracovať. Niektoré vyšli svojim študentom v ústrety pri skladbe individuálneho programu, podporovali ich účasť na programe. Zopár účastníkov zároveň dokončovalo školu aj produkty v Butterfly. Vcelku výzva! Nemalú rolu zohralo partnerstvo s Fínskou University of Applied Science v Oulu. Blair Stevenson z Edu Labu nám pomáhal odovzdávaním informácií, skúseností, dobrých aj zlých skúseností.

Čiže Round 1 za nami, Round 2 pred nami.  Niektoré chyby opravíme, dúfam, že čo najmenej zopakujeme a výsledky budú zasa o kúsok lepšie. Stay tuned!

Signing out!

Autorka je spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti. V súčastnosti má na starosti riadenie rozvojových programov spoločnosti PIXEL FEDERATION. Jej druhou témou je riadenie aktivít Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projektov.

Hlavná foto: Melberry pocas finálnej prezentácie. Foto: L. Šicková