23. novembra 2021

Blíži sa koniec roka — obdobie, kedy zvyčajne bilancujeme v osobnom aj v profesionálnom živote. Často býva práve časom odmeňovania zamestnancov. Či už hovoríme o 13. a 14. platoch, alebo o akejkoľvek inej forme, ktorou chcú firmy poďakovať svojim ľuďom za výkon a motivovať ich do ďalšieho obdobia.

„Zamestnanci tak intenzívnejšie cítia hodnotu úspešne uzatvoreného roka. Už dávno však nie je zásadou, že odmeny musia prichádzať práve v tomto období,“ hovorí Alexandra Babušík z personálnej spoločnosti Alex Peterson. Dodáva, že niekde sa odmeňuje napríklad v apríli, po ukončení fiškálneho roka, alebo zamestnanci dostávajú bonusy aj viackrát ročne. 

Mali by motivovať

Dnes platí, že firmy pomerne často siahajú skôr po finančných odmenách. Ako pripomína Mária Hrin Jurič, odborníčka zo spoločnosti HR Innovations, vhodná výška odmeny sa všeobecne určiť nedá. Sú naviazané na výsledky spoločnosti a pozíciu, ktorú zamestnanec zastáva. „Odvíja sa najčastejšie od výsledku spoločnosti a splnenia cieľov zamestnanca a spoločnosti,“ dodáva.

Výška odmien by mala byť na jednej strane taká, akú si dokáže firma dovoliť, ale na druhej strane musí pre zamestnanca predstavovať bonus, niečo extra, čo ho aj týmto spôsobom motivuje k dlhodobej spolupráci, upozorňuje Alexandra Babušík.

„Veľké zahraničné spoločnosti majú v možnostiach odmien voľnejšie ruky, keďže vo väčšine prípadov majú značné finančné zázemie a teda väčšie budgety na takéto účely,“ hovorí personalistka.

Reklama

V posledných rokoch sa však čoraz viac hovorí aj o nefinančných odmenách, respektíve o možnostiach motivovania zamestnancov. Aj tie by mal zamestnávateľ naviazať na pracovnú pozíciu či výkon jednotlivých ľudí, no na výber má viacero možností. 

HR odborníčok Márie Hrin Jurič a Alexandry Babušík sme sa preto spýtali, po akých odmenách môžu firmy siahnuť, ak im rozpočet nedovoľuje vyplatiť finančné bonusy, alebo ak chcú dať svojim zamestnancov na znak vďaky aj „čosi nayvše“.

1. Komunikácia — odmena aj nevyhnutnosť.

Odborníčky vyzdvihujú potrebu sa so svojimi zamestnancami rozprávať, aby boli informovaní o dianí vo firme. „Vedieť ich pochváliť za dobre vykonanú prácu a dávať im pravidelnú spätnú väzbu,“ opisuje Hrin Jurič.

Tak dostanú aj možnosti profesionálneho a osobnostného rastu. Zaujímať sa o ich názor a aplikovať ich zlepšenia do praxe. S tým zároveň súvisí aj pocit bezpečia, ktorý zamestnancom, najmä v dnešnej náročnej dobe, na pracovisku mnohým chýba. 

2. Motivácia vo forme pochvaly. 

Dôležité je uvedomiť si, že spätná väzba nie je len kritika (hoci je konštruktívna a dobre mierená), ale aj pochvala. „Je podľa mňa veľmi motivačné všímať si talenty vo firme a aktívne s nimi pracovať, rozvíjať ich a dať im príležitosť na sebarealizáciu,“ dopĺňa Hrin Jurič.

Okrem toho odporúča informovať zamestnancov priebežne o výsledkoch, aby videli, že smerujú k splneniu cieľa. A v neposlednom rade určite ľudský a priateľský prístup určite ocení každý. 

3. Pestré bonusy. 

Možností, ako ukázať svojim zamestnancom, že si ich vážite, je neúrekom. Mnohé firmy siahajú po rôznych formách darčekov. Môžu to byť vouchery na tovary a služby, obľúbené sú aj poukazy na predĺžené víkendy s rodinou. Pre zamestnancov sú stále atraktívne odmeny v podobe vzdelávania: plne hradené jazykové kurzy, technické kurzy, školenia, účasť na konferenciách doma aj v zahraničí.

Ako pripomína HR expertka Alexandra Babušík, zamestnancov môže motivovať aj účasť na interných projektoch, rozšírenie kompetencií a získavanie väčšej autonómie pri rozhodovaní. 

V poslednom období čoraz viac zamestnancov oceňuje flexibilný pracovný čas či možnosť pracovať z domu, aj keď len na niekoľko dní v týždni. 

4. Obľúbená klasika. 

Pre iné pracovné odvetvia efektívne fungujú dni voľna navyše, či už dovolenka ako taká alebo navýšenie počtu dní home officu, alebo výraznejšia podpora pri práceneschopnosti (niektoré spoločnosti platia svojim zamestnancov 100 percent platu počas prvých 10 dní choroby).

Výrobné spoločnosti sa totiž musia pozerať na možnosti, ktoré ich zamestnanci aj reálne využijú, respektíve majú pre nich význam. Obľúbené sú takisto poukazy na rekreáciu, nadštandardné stravné lístky, prípadne príspevky na ošatenie (ak sa vyžaduje niečo špeciálne), vianočné balíčky pre deti alebo príspevky na dôchodkové sporenie,“ dodáva Babušík. 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?