27. novembra 2017

Každý človek chce byť vnímaný ako výrečný, inteligentný a spoľahlivý. Či už prostredníctvom e-mailov, telefonátov, stretnutí alebo rozhovorov. Každý deň máte príležitosť, aby ste sa tomuto cieľu priblížili alebo vzdialili. Ak sa však chcete uistiť, že vás ostatní vnímajú tak, ako si to sami predstavujete, mali by ste odstrániť niektoré slová zo svojej odbornej slovnej zásoby.

Pravdupovediac. Mnohí ľudia, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, používajú toto slovo, keď sa príliš upínajú na to, ako počas rozhovoru odpovedať. Ak však začnú vetu týmto spôsobom, HR manažéri  sa môžu domnievať, že ich predchádzajúce odpovede neboli také pravdivé a čestné.

55 vecí, ktoré sa môžete ľudí spýtať namiesto otázky „Ako sa máš?“

Len. Toto zdanlivo jednoduché slovo sa často používa, ale zriedkavo je potrebné. Znižuje totiž vašu dôveryhodnosť, sebavedomie a tiež neguje dôležitosť odkazu. Namiesto odoslania e-mailu, ktorý začína slovami „len som chcel skontrolovať…“ skúste napísať „Kontrolujem X,Y a Z.“ Je to síce malá úprava, no rozdiel vo výslednom dojme, ktorý po odchode zanecháte, je veľký.

Je 7.30 ráno. Čo všetko pred touto hodinou stíhajú úspešní ľudia?

Reklama

Veci. Toto slovo je bezvýznamné a možno ho nahradiť opisnejšími a zmysluplnejšími výrazmi. Namiesto toho, aby ste sa opýtali „Ako sa ti darí s tými vecami okolo nášho projektu?“ radšej položte otázku nasledovne „Máš update týkajúci sa nášho projektu?“ Táto formulácia je jasnejšia, a je pravdepodobnejšie, že dostanete takú odpoveď, akú naozaj potrebujete. Pri pohovore namiesto toho, aby ste povedali „je množstvo vecí, ktoré zo mňa robia vhodného kandidáta,“ tie veci naozaj pomenujte.

Prepáčte. Ako dôverne známo znie – „Prepáčte, streda mi nevyhovuje.“ Najčastejšími vinníkmi pri nadmernom používaní tohto slova sú ženy. Každý človek by sa mal prestať ospravedlňovať za čokoľvek, čo v skutočnosti neľutuje. V komunikácii preto radšej ponúknite riešenie alebo protinávrh: „Stredu už mám plnú. Ste k dispozícii v Y alebo Z?“ Ospravedlnenie si tak môžete odložiť na čas, keď ho budete naozaj potrebovať.

Dúfam. Na pracovisku nedúfajte – dodávajte! Namiesto formulácie „Dúfam, že sa to dozvieme do tohto pondelka,“ povedzte „O odpoveď som požiadal do pondelkového rána a ak ju nedostanem, skúsim to opäť“.

Nedostatky vášho prejavu. To by mohlo byť, uhm, ah, ako, jasné alebo „viete, čo myslím“. Každý tieto slová a frázy pozná a používa ich na vyplnenie prázdnych miest medzi vetami alebo na ich konci. Sú však hrobárom vašej dôveryhodnosti. Tieto výrazy a slová sa zvyčajne hovoria nedobrovoľne. To znamená, že väčšina ľudí si ich používanie vôbec neuvedomuje. Svojim koučujúcim klientom vždy odporúčam, aby sa počas prípravy na rozhovor či precvičovania prezentácie nahrali na kameru. Hneď po prehratí videozáznamu môžete začať všetky vaše „uhm“ a „jasné“, ktoré ste povedali ,cielene odstraňovať z komunikácie.

Autorka Lisa Quast píše pre Forbes.com o kariére, vzťahoch v práci a osobnom rozvoji. Pracuje ako kouč a konzultant pre veľké firmy.