Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
9. apríla 2020

Ekonomická kríza v roku 2008 preverila hlavne finančné zdravie a relevantnosť ponuky firiem. Tá súčasná, vyvolaná šírením ochorenia COVID-19 je náročná z ekonomického, technologického, manažérskeho, ale aj ľudského pohľadu. Podľa Róberta Dusíka a Mareka Greška, majiteľov IT spoločnosti TITANS freelancers, nebol IT sektor po ekonomickej stránke zatiaľ zasiahnutý až tak dramaticky. Už teraz sa však ukazujú veci, z ktorých sa môže IT poučiť a vyťažiť z nich už v blízkej v budúcnosti.

Hardvér

Preventívne opatrenia poslali tisíce ľudí chtiac či nechtiac na home office. Pre mnohé firmy žiadna zmena. Iné, ktoré však kvôli opakovaným, no v dnešnej dobe už neopodstatneným argumentom “zachovania bezpečnosti” alebo aj staromódnej tvrdohlavosti neboli “off-site” fungovaniu naklonené, zažívajú teraz ťažšie časy. Nedostatok výkonného hardvéru, správne nastavených procesov a aktuálne aj “on-site” ľudí na jeho okamžitý nákup, inštaláciu, správu a implementáciu tieto firmy brzdí v čase, keď je potrebné najviac zabrať. “Ak sa napríklad vo firme doteraz bežne nepracovalo na diaľku a zrazu sa má 80% zamestnancov a externých IT špecialistov dennodenne pripojiť cez VPN, vyžaduje to výraznú hardvérovú, infraštrukturálnu a sieťovú posilu, ktorá stojí za stabilitou a plnohodnotnosťou takéhoto fungovania,” hovorí Róbert Dusík.

Infraštruktúra 

Samotný nákup hardvéru zatiaľ nie je až takým problémom, pokiaľ vie firma rýchlo zabezpečiť, aby sa dostal k správnym ľuďom v správnom nastavení. “Dôležitejšie je to za tým, čo zabezpečuje, aby sa s ním dalo bezproblémovo pracovať – správny softvér, licencie, nastavenie bezpečnosti, skrátka celá infraštruktúra, ktorá ho uvedie do prevádzky ‘jedným tlačidlom’. Na to treba myslieť a pripraviť sa vopred, naplánovať rozpočty a urobiť rozhodnutia ešte pred nákupom. Väčšina našich klientov tento prechod zvládla bezproblémovo do dvoch týždňov. A tým, ktorým sa prechod nepodaril, pomáhame ako vieme, aby mohla spolupráca pokračovať naďalej.“ dodáva Marek Greško.

Nové projekty a spolupráce

Aktuálna situácia umožňuje venovať čas veciam, ktoré doteraz neboli prioritou. Vylepšiť chod on-line systémov a procesov, či zaoberať sa automatizáciou, ktorá neskôr ušetrí náklady. Dobrovoľný alebo okolnosťami vynútený prechod na off-site dáva firmám signál, že jednoducho zvládnu spolupracovať aj s domácimi a zahraničnými externými IT špecialistami, vďaka ktorým budú môcť realizovať súčasné aj nové projekty rovnako efektívne aj na diaľku.

Zdroj foto: Archív značky

V TITANS freelancers sú na tento typ spoluprác aj napriek karanténnym opatreniam pripravení na 100%. “Všetky systémy, ktoré máme fungujú na vzdialenom prístupe. S klientmi aj freelancermi uzatvárame zmluvy elektronicky, aby k nám nemuseli chodiť osobne. Pohovory a následný onboarding riešime na diaľku. Hardvér majú naši špecialisti buď vlastný, alebo ho posielame kuriérom,” vysvetľujú Róbert a Marek.

Na diaľku museli prebehnúť aj oslavy siedmych narodenín TITANS freelancers. “Veľkým darom je pre nás to, že môžeme v zdraví ďalej fungovať, že sme pre klientov stále veľmi užitoční a že neustále ponúkame našim freelancerom atraktívne projektové príležitosti,” zhodujú sa majitelia.