Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
18. januára 2021

Miloš a Aneta Kondelovci svoje deti pripravovali na prevzatie vedenia firmy už od vysokoškolského štúdia. Nová generácia postupuje po kariérnom rebríčku od najnižších pozícií. 

Ste na trhu už 30 rokov a zažili ste dobré aj horšie časy. Čo vám pomáhalo v náročných obdobiach? 

Miloš Kondela: Začínali sme ako mladí a vďaka nebojácnosti, odvahe a možno nevedomosti sme robili aj riskantné kroky. Napríklad sme si vzali pôžičku na budovu s 26% úrokom. Takéto momenty sa spätne ukázali ako kľúčové, posunuli firmu, aj nás samotných. Vždy nám pomohlo správne zhodnotiť situáciu, držať sa stanoveného cieľa a včas reagovať.

Aneta Kondelová: Dôležitá je viera v seba, v partnera a v zamestnancov našej firmy, hlavne generálneho riaditeľa Martina Šutého. Každú krízu som vnímala ako osobnú výzvu. Jedno z najťažších období bolo, keď sme v roku 2009 prijímali rozhodnutie o 6-hodinovom pracovnom čase alebo o znížení počtu zamestnancov. Časom sa to ukázalo ako správne, dokázali sme sa udržať nad vodou, čo sa, žiaľ, mnohým slovenským nábytkárskym spoločnostiam nepodarilo.

Čo vám podnikanie dalo a vzalo z hľadiska osobnostného vývoja? 

Miloš Kondela: Vďaka podnikaniu sme získali slobodu a možnosť sebarealizácie, rozhodovania a splnenia si svojich snov. Občas sme ťažko hľadali rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Aneta Kondelová: Osobnostný vývoj človeka prebieha neustále a prejavuje sa v zrení a učení sa. Intenzívne prelínanie obidvoch foriem si uvedomujem na sebe čoraz viac. V podnikaní som väčšinou išla vlastným smerom, občas aj tvrdohlavo, a podvedome som prenášala túto vlastnosť aj do osobného života. Teraz vidím, že s tým musím ešte pracovať.

“Pripravili sme deťom možnosť a príležitosť podieľať sa na odkaze svojich rodičov, a možno aj týmto spôsobom nájsť svoju vlastnú, dúfajme, že úspešnú cestu pre život”, hovoria Miloš a Aneta Kondelovci z Tempo Kondela. Zdroj foto: Archív klienta

Aké sú vaše ďalšie podnikateľské ambície? 

Miloš Kondela: Plánujeme vstúpiť na nové európske trhy, do Slovinska a Chorvátska. Sústredíme sa na marketing, branding a komunikáciu. Ďalej chceme rozšíriť ponuku o nové segmenty týkajúce sa životného štýlu nášho zákazníka, ako napríklad smart home alebo zdravý životný štýl. S tým je spojená výstavba nových skladov, zvyšovanie kapacít skladovania a logistiky, prijímanie nových zamestnancov.

Aneta Kondelová: Moja ambícia je, aby firma nestratila žiaden zo svojich najpodstatnejších atribútov, a to je schopnosť rýchleho prispôsobovania sa novým okolnostiam a odvaha prijímať výzvy, ktoré nám tento druh biznisu ponúka.

Firmu plánujete odovzdať do rúk ďalšej generácii. Prečo ste sa tak rozhodli a ako na to reagovali vaše deti? 

Aneta Kondelová: Vo firme pracujem od 18. rokov, manžel od 23. Životná skúsenosť a pocit zodpovednosti nám prirodzene otvára otázku budúcnosti. Máme dve dospelé deti, dcéru Veroniku a syna Miloša. Nástupníctvo dcéry bol spontánny a dlhodobý proces, v roli „pokračovateľa firmy“ sa videla už počas svojich študentských rokov. Vášňou nášho syna je umelá inteligencia a jej aplikovanie do praxe, preto jeho kariéra začala v startupoch Exponea a Matsuko. Veríme, že všetky skúsenosti a vedomosti, ktoré teraz získava, raz prinesie do našej firmy a tým ju obohatí o technológie budúcnosti. Pomôže nám tak udržať sa v konkurenčnom boji.

Boli by sme radi, keby bola firma schopná úspešne pokračovať pod vedením ďalšej generácie. Pripravili sme deťom možnosť a príležitosť podieľať sa na odkaze svojich rodičov, a možno aj týmto spôsobom nájsť svoju vlastnú, dúfajme, že úspešnú cestu pre život.

Zdroj foto: Archív klienta

Akým spôsobom budete firmu odovzdávať? Pripravovali ste nejako deti na nové zodpovednosti? 

Aneta Kondelová: Pripravovali sa podvedome, pretože vyrastali v domácnosti, kde sme prácu nosili domov, a aj cielene, výberom štúdia. Dcéra ukončila štúdium ekonomickej a právnickej univerzity a syn ESSEC Business School v Paríži. 

Veronika pracuje v našej firme už osem rokov a úspešne sa prepracováva z nižších na vyššie pozície. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka sekcie e-commerce a je zodpovedná za celkové vedenie, organizáciu a hospodárske výsledky všetkých firemných e-shopov na Slovensku aj v zahraničí.

Miloš získava prax v iných firmách, vďaka čomu má nezávislý pohľad na fungovanie našej spoločnosti. Časom možno vstúpi k nám, napríklad do sekcie implementovania nových technológií.

Zať Filip nastúpil do firmy pred siedmimi rokmi a vďaka svojim schopnostiam sa vypracoval od najnižších pozícií až na riaditeľa sekcie veľkoobchodu. V súčasnosti ako veľkoobchod operujeme okrem Slovenska aj v Čechách, Maďarsku a Rumunsku. Pod Filipovým vedením sa pripravujeme expandovať na ďalšie európske trhy. 

Spôsob, akým budeme firmu odovzdávať, ešte len hľadáme. Ale už dnes vieme, že to bude výhradne o schopnostiach jednotlivcov pre funkciu vo vedení spoločnosti. Nová generácia sa svojou aktívnou prácou vo vrcholovom manažérskom prostredí prirodzene pripravuje na budúcnosť, keď bude o chode tejto firmy rozhodovať s oveľa väčšími kompetenciami, právomocami a predovšetkým zodpovednosťou za celý chod firmy.

Odhadujem, že to môže trvať ešte päť, desať aj pätnásť rokov, a do tohto procesu chceme prizvať aj externé poradenské spoločnosti, ktoré majú s manažovaním takýchto zmien skúsenosti.

Bolo nutné pristúpiť ku kompromisom z vašej strany alebo zo strany detí, najmä čo sa týka vízie? 

Aneta Kondelová: Všetci žijeme touto firmou, spoločne sa už dlhšie podieľame na jej vývoji a smerovaní, preto sme výrazné kompromisy do tejto chvíle nepotrebovali. Vítam víziu novej generácie v nástojčivosti investícií do nových technológií. Pokladám to za jeden z hlavných prínosov ďalšej generácie.

Miloš Kondela: Na dôležitých veciach sa vieme vždy dohodnúť. Víziu máme zhodnú, len časovú líniu vidíme inak ako deti. Pozdáva sa nám mladícka odvaha a odhodlanosť detí a nie len kvôli tomu, že nám pripomína nás dvoch na samom začiatku.