15. marca 2021

Postrehli ste niekedy, že sa poniektorí z vašich kolegov na pracovisku správajú skutočne zvláštne? Možno sa Anna od vedľajšieho stola zaujíma iba sama o seba, Ján z druhej strany kancelárie zase ignoruje firemné pravidlá a nariadenia, a Daniela sediaca oproti vám zase spochybňuje autority či status quo. Každý z nich dokáže navonok pôsobiť ako šarmantný rebel, no dávajte si pozor na pretvárku, ich osobnosti môžu spadať do temnej triády. Prečo sa od nich radšej držať bokom? Môžu vám privodiť zbytočné problémy. 

Akí sú narcisti, machiavelisti a psychopati?

Takzvaná temná triáda predstavuje súbor negatívnych osobnostných čŕt, ktoré spadajú do troch základných kategórií. Ide o narcizmus, machiavelizmus a psychopatiu. Vedeckí pracovníci Delroy L. Paulhus a Kevin M. Williams z University of British Columbia v článku pre Journal of Research in Personality uvádzajú, že ide o ofenzívne, no zároveň nepatologické typy osobností.  

„Napriek rôznemu pôvodu majú osobnosti, ktoré tvoria temnú triádu, spoločné rysy. V odlišnej miere ide o sociálne zlomyseľný charakter so sklonmi k povýšenosti, emocionálnemu odstupu, falošnosti a agresivite,“ píšu vedeckí pracovníci.

Okrem týchto kolektívnych vlastností majú jednotlivé kategórie črty, ktorými sa vyznačujú vo väčšej miere a sú pre ne typické. Detailnejšiemu zobrazeniu narcizmu, machiavelizmu a psychopatii sa vo svojej štúdii pre Academy of Management Perspectives venujú vedecké pracovníčky Birgit Schyns z Neoma Business School, Barbara Wisse z University of Groningen a Durham University Business School a Stacey Sanders z University of Groningen.

Podľa ich práce môžu osobnosti spadajúce do temnej triády pôsobiť nasledovne: 

Reklama
 • NarcistiDo tejto kategórie patria ľudia, ktorí si neustále vyžadujú pozornosť a obdiv okolia. Zároveň sú však arogantní a považujú sa za nadradených. K tomuto správaniu ich vedie ochrana svojich veľkolepých nápadov, na čo využívajú narcistický obdiv alebo narcistickú rivalitu. Obľubujú byť v centre pozornosti.  
 • MachiavelistiV tejto kategórii sa nachádzajú ľudia, ktorí sú prefíkaní, falošní, nedôveryhodní a tiež manipulatívni. Sústreďujú sa na peniaze, postavenie a moc. Sú vypočítaví, no nepotrpia si na žiaru reflektorov, oveľa radšej ťahajú za nitky z úzadia. Ostatných ľudí vnímajú ako prostriedky, vďaka ktorým dosiahnu svoje ciele.  
 • Psychopati: Do tejto kategórie patria ľudia, ktorí majú deficit sebakontroly, sú impulzívni, bezcitní, nemajú dostatok empatie a nepociťujú vinu. Zameriavajú sa na krátkodobé ciele a s obľubou sa uchyľujú ku klamstvám, aby sa dostali k okamžitým odmenám. Okolie ich môže vnímať ako charizmatické osoby, pretože dokážu riadiť dojmy. 

Toto je 15 signálov, ktoré prezradia zlomyseľných kolegov

Na mieste je teda otázka, ako dokážete zistiť, či vaši kolegovia na pracovisku spadajú do niektorej z kategórií temnej triády. Vedecké pracovníčky dali dokopy 15 signálov, na základe ktorých budete schopní určiť, že s nimi niečo nie je v poriadku. Stačí, aby ste dôraznejšie sledovali, akými spôsobmi pristupujú ku svojej práci a ľuďom naokolo: 

 1. Nadmerne si nárokujú, alebo si dokonca falošne pripisujú zásluhy vo firme. (narcizmus) 
 2. Proaktívnym spôsobom propagujú akurát tak sami seba. (narcizmus, machiavelizmus) 
 3. Po negatívom feedbacku sú agresívni a púšťajú sa do kritiky zdroja spätnej väzby. (narcizmus) 
 4. S váženými členmi firmy či kolegami zaobchádzajú inak ako s ľuďmi, ktorí im neposilňujú ego. (narcizmus) 
 5. Demonštrujú sebeckú perspektívu a ich mentálnym nastavením je šetriť svoje sily na bitky, ktoré majú väčší význam. (machiavelizmus) 
 6. Snažia sa kontrolovať alebo minimalizovať vplyv iných ľudí. (narcizmus, machiavelizmus, psychopatia) 
 7. Nedelia sa o svoje vedomosti a znalosti s kolegami. (machiavelizmus) 
 8. Manipuláciu využívajú na dosiahnutie strategických cieľov. (machiavelizmus, psychopatia) 
 9. Pripravujú tajné plány pre svoj osobný prospech bez toho, aby zvážili, aké následky to bude mať pre ostatných ľudí. (narcizmus, machiavelizmus, psychopatia) 
 10. Radšej sa vyberú cestou súťaženia, než vzájomnej spolupráce. (machiavelizmus, psychopatia) 
 11. Robia rýchle, krátkodobo zamerané rozhodnutia bez toho, aby opäť zvážili, aké následky to bude mať pre ľudí naokolo. (psychopatia) 
 12. Púšťajú sa do odvážnych a riskantných rozhodnutí bez ohľadu na firemné pravidlá či etiku. (narcizmus, psychopatia) 
 13. Spochybňujú autority, pravidlá aj status quo. (psychopatia) 
 14. Šikanujú, terorizujú alebo kritizujú kolegov, aby sa namiesto pracovných úloh sústredili na medziľudské vzťahy. (psychopatia) 
 15. Snažia sa kolegov nalákať na divoké správanie, či dokonca zvádzať spolupracovníkov a supervízorov do romantických vzťahov. (machiavelizmus, psychopatia) 

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk.

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?