Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
10. augusta 2020

Ak personalista miesto práce na vyhľadávaní a rozvoji tých najlepších zamestnancov zabíja čas zdĺhavým pátraním po dátach, prichádza vaša firma o peniaze. Veľa peňazí.

Excel stále predstavuje jeden z bežných nástrojov pre manažment procesov vo firmách. A to napriek faktu, že sú dostupné vyspelé riešenia, ktoré odbúrajú mnohé jeho slabiny, akými sú náchylnosť na chyby spôsobené nepozornosťou, absencia analytiky či automatizácie atď. Uvedomili si to aj v sieti nemocníc a polikliník  ProCare a Svet zdravia.

Do online sveta

„Naši ľudia sú pre nás najdôležitejší. Preto patrí personalistika medzi kľúčové oblasti a musíme ju mať pod kontrolu. Od evidencie dát o zamestnancoch v nemocniciach po celom Slovensku, až po talent manažment, vzdelávanie a rozvoj. Zároveň chceme, aby aj samotní pracovníci mali možnosť pohodlne a online komunikovať s HR oddelením a odpadli im tak starosti s procesmi, akými sú plánovanie dovoleniek či školení,“ vysvetľuje Martin Hrežo, CEO PENTA HOSPITALS INTERNATIONAL (PHI).

Martin Hrežo, CEO PENTA HOSPITALS INTERNATIONAL. Zdroj foto: Archív klienta

Aj preto sa sieť zdravotníckych zariadení Penty rozhodla pre SAP SuccessFactors. Komplexné a zároveň modulárne riešenie pre riadenie HR vo firmách. Vo Svete zdravia a ProCare je už nasadený modul Personalistika, aktuálne k nemu pribúdajú ďalšie dva – Recruiting a Learning.

Jedna báza, viacero možností

Čo ich úspešné spustenie prinesie? Predovšetkým jednotnú dátovú základňu o viac ako 9-tisíc zamestnancoch. Teda nielen osobné údaje, dovolenky či mzdy, ale aj prehľadná evidencia o špecializáciách a certifikáciách lekárov a sestier vrátane získaných  kreditov. Modul Learning už podľa názvu pomôže automatizovať a zjednodušiť napríklad manažment povinných legislatívnych školení. Prínosom SAP SuccessFactorsje aj evidencia interných odborných seminárov pre rôzne  oblasti medicíny. Školenia môžu prebiehať prezenčnou formou, ale aj s využitím online obsahu so vzdialeným  prístupom. Tretí modul, Recruiting, maximalizuje efektivitu náborov od komunikácie voľných pozícií až po vytváranie databáz talentov a výsledkov pohovorov jednotlivých kandidátov.

Fedor Kállay, výkonný riaditeľ spoločnosti GLOBESY. Zdroj foto: Archív klienta

„Takmer tridsiatka súkromných zdravotníckych zariadení tak bude používať jednotné procesy podporené kvalitnou aplikačnou platformou. Zároveň si každé z nich ponechá nevyhnutné špecifické funkcie. Práve táto škálovateľnosť je veľmi dôležitá vzhľadom na veľkosť aj celoslovenskú pôsobnosť PHI,“ vysvetľuje Fedor Kállay, výkonný riaditeľ spoločnosti GLOBESY. Ako dodal, SAP SuccessFactors je globálna platforma s vyše 120 miliónmi používateľov v 200 krajinách. Je tak prispôsobená na nasadenie prakticky kdekoľvek na svete. „Keďže pôsobíme na viacerých trhoch, bol i tento fakt pre nás dôležitý,“ doplnil Martin Hrežo.

Aktuálna fáza implementácie SAP SuccessFactors vo Svete zdravia a ProCare by sa mala zavŕšiť do konca roka 2020.