Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
9. novembra 2021

Na trh vstupovali opačne ako väčšina slovenských firiem. Nemecký trh ich naučil vytrvalosti, kvalitnej práci a pozitívnemu mysleniu. „Vážime si každého klienta, máme jasný cieľ a hovoríme jeho rečou,“ tvrdí riaditeľ obchodu pre DACH a člen predstavenstva firmy STENGL Peter Žemba.

V Nemecku identifikovali veľký potenciál, ktorý sa rozhodli využiť naplno. Práve to ich odlišuje od väčšiny firiem na Slovensku. „Trendom je začínať v domovskej krajine a následne expandovať do zahraničia. Naša cesta však bola iná, pretože sme najskôr vstupovali na zahraničný trh a až potom sme svoje skúsenosti z Nemecka priniesli na Slovensko,“ vysvetľuje Peter Žemba. Pamätajú si na rakúske šilingy, nemeckú marku a boli aj pri zrode eura. „Stali sme sa popredným hráčom na stredoeurópskom trhu a svedčia o tom aj naši zákazníci, ako sú firmy SAP, Accenture, Telekom, O2, Adesso Austria alebo NTT DATA, pre ktorých pracujeme už viac ako pätnásť rokov a ktorí nám dodnes dôverujú,“ dodáva. Prispôsobovať sa trhu v meniacom sa období prinášalo rôzne úskalia, či už to boli ekonomické cykly, hospodárske krízy, jazyk, rôzne legislatívne obmedzenia, zavedenie eura alebo pandémia covidu. Tieto a mnohé ďalšie momenty nepochybne ovplyvňovali situáciu okolo projektov v nemecky hovoriacich krajinách, na ktoré sa vždy museli adaptovať. Napriek tomu dokázali udržiavať svoje postavenie na rôznych trhoch v zahraničí. To všetko aj vďaka vzdelaným a húževnatým kolegom, ktorí pôsobia vo firme doteraz. 

Vo firme pôsobíte už dvadsaťjeden rokov. Aké boli vaše začiatky? Sú tiež späté s Nemeckom?

Bolo to krásne obdobie, keď som v roku 2000 nastúpil na implementačný projekt pre Sparkassen Versicherung a býval v malebnom mestečku Aschaffenburg. Postupne som sa naučil „bavorčinu“, zažil môj prvý Oktoberfest v Mníchove, ale hlavne som sa naučil, ako fungujú projekty a komunikácia so zákazníkom. Tá ma bavila nakoniec viac ako programovanie, a preto som z miesta konzultanta prešiel k obchodu, kde pôsobím dodnes. Starám sa o našich partnerov a klientov v Nemecku, Rakúsku a posledných štrnásť rokov aj na Slovensku. Odkedy mám rodinu a deti, necestujem tak veľa a snažím sa tráviť čas práve s nimi.

„Aj vďaka nemčine si plním pracovné sny. Komunikovať rečou klienta je cesta k úspešnému biznisu a sebarealizácii,“ hovorí Peter Žemba. Zdroj foto: STENGL, Claudia Cuninková

Čerpali ste pozitívnu DNA z krajín, kde ste pracovali. Sú aj iné parametre, ktoré rozhodujú o úspechu projektu a firmy?

Dôležité sú jasne stanovené ciele, stratégia, motivácia k inováciám a chuť posúvať sa dopredu. Popri technologických zručnostiach prinášame z medzinárodného prostredia aj nadhľad, ochotu cestovať, toleranciu, nebojácnosť prezentovať sa v zahraničí a hlavne premýšľanie bez predsudkov. Už v roku 2001, keď som býval v Nemecku, som separoval odpad. Popri projekte pre nemeckú televíziu Pro7 a DSF som sa naučil, ako sa píše implementačný koncept pri zavádzaní Service Desk riešenia. Tiež som sa výrazne zdokonalil v nemčine a v odbornej komunikácii s klientom, čo využívam dodnes. Osloviť a zaujať nového zákazníka v rôznych segmentoch vo viacerých európskych krajinách je dnes hotové umenie. Už samotný prvý dojem musí byť niečím pútavý a jedinečný.

Dlhodobo poskytujete službu Business Process Outsourcing. Čo ponúka a ako dokážete spojiť vytrvalosť so softvérovou inováciou? 

Postupom času sme sa stali aj určitým hybridným sourcing housom, ktorý nielenže poskytuje softvérové riešenia, ale zároveň zastrešuje projekty kapacitne. Typickým príkladom je služba Business Process Outsourcingu pri odpočte stavu meradiel elektrickej energie a plynu, kde už viac ako desať rokov spoľahlivo poskytujeme služby sedem dní v týždni. Riadime tak ľudí nielen v kancelárii, ale aj v teréne. Spracovávame milióny odpočtov ročne a často vo veľmi náročných podmienkach. Riadiť ľudí v teréne na území celého Slovenska prináša mnohé nevyspytateľné situácie, na ktoré hľadáme inovatívne riešenia každý deň. 

Čo inovatívne ste priniesli na trh uplynulé roky a čo vám priniesol rok 2020? 

V roku 2016 sme na trh prišli s myšlienkou jedinečného projektu STENGL IT AKADEMIE – kurz nemčiny pre IT odborníkov, kde si každý špecialista môže osvojiť znalosti IT terminológie v nemčine. Dodnes už sedemdesiat absolventov zažilo symbiózu výučby informatiky s podporou nemeckého jazyka. Minulý rok sme plánovali vzdelávať inovatívne, interaktívne a priniesť účastníkom kurz online prostredníctvom našej vlastnej vyvinutej vzdelávacej platformy. O dva mesiace nato prišla pandémia, a to sme už vôbec originálni neboli, pretože do online priestoru prešiel celý svet.

Bude kurz nemčiny v budúcnosti pokračovať? 

Určite áno a opäť to bude online verzia s použitím našej e-learning platformy. Po kvalitatívnej stránke bude už po tretí rok garantom jazykovej výučby náš partner Österreich Institut. Naše odhodlanie sme však týmto pretavili aj do spoločenskej zodpovednosti, pretože je to už päť rokov, čo sa pokúšame zmeniť pohľad na význam výuky nemčiny na Slovensku. Je potrebné si v krajine uvedomiť, aký ekonomický potenciál prináša nemecký hospodársky priestor na Slovensko.