4. októbra 2021

Sociálna poisťovňa sa chystá v októbri poslať takmer 73-tisícom samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) oznámenia o vzniku, zániku alebo trvaní sociálneho poistenia aj s výškou platby. Ide o tie SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

„Tieto informácie dostanú automaticky, nemusia o nič žiadať. Dozvedia sa z nich, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie a tiež vymeriavací základ a výšku poistného, ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do SP,“ informovala Jana Hrabková, špecialistka komunikácie Sociálnej poisťovne.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra 2021 tým fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a za kalendárny rok 2020 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6552 eur a zároveň majú k 1. októbru 2021 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti.

Dôležité dátumy

Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6552 eur, povinné poistenie nevzniká, respektíve od 1. októbra 2021 im zanikne.

„Sociálna poisťovňa všetky tieto dôležité informácie zašle SZČO poštou alebo do ich e-schránky (ak ju majú aktivovanú) do 21. októbra 2021. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8. novembra 2021,“ spresnila Hrabková.

Poistné v roku 2021

  • minimálny mesačný vymeriavací základ pre povinne poistenú SZČO – 546 eur,
  • z toho vyplývajúce poistné – 180,99 eura mesačne,
  • mesačná suma poistného pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek – 148,23 eura,
  • maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO – 7644 eur,
  • z toho vyplývajúce poistné – 2533,98 eura mesačne,
  • mesačná suma poistného pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek – 2075,34 eura.

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?

Reklama