30. augusta 2021

Vďaka nemčine založila na Slovensku veľkoobchodnú firmu v spolupráci s Nemeckom. Jej prvé závesy vtedy putovali do prezidentského paláca a zdobia okná ambasád. Dnes PaedDr. Eva Malíková vyučuje nemčinu na strednej škole v New Yorku a verí, že aj jej osobný príbeh motivuje žiakov študovať cudzí jazyk a byť pripravení súťažiť v dnešnom svete. Slovensku želá viac sebavedomia, pretože s odstupom vidí, že ľudia na Slovensku si často neveria a domáce školy veľmi podceňujú.

 

Vyučujete nemecký jazyk na strednej škole v New Yorku už vyše 17 rokov, teda vyučujete cudzí jazyk v cudzom jazyku pre vás – v angličtine.

Škola, na ktorej učím je jednou z ôsmich špecializovaných škôl v New Yorku – High School for Math Science and Engineeering. Prirovnala by som ju k slovenskému gymnáziu – s prijímacími skúškami z matematiky a anglického jazyka.

Na škole pôsobím ako vedúca pre odbor cudzích jazykov a hudby. S celým učiteľským tímom diskutujeme o odborných metódach a postupoch pre našich žiakov.

Reklama

Najnovšie sa zaoberáme otázkou „Ako môžem byť kultúrne inkluzívnym pedagógom“. Snažíme sa v triedach vytvoriť takú atmosféru, aby tam boli vítané všetky kultúry, keďže New York je multikultúrne mesto.

Prečo práve nemčina?

Dominantným cudzím jazykom na školách je v tejto časti sveta španielčina. Prečo na vašej škole dominuje nemčina?

Voľba cudzieho jazyka je v USA závislá aj od riaditeľa školy. A pani riaditeľka Dr. Crystal Bonds podporuje výučbu nemčiny, pretože si myslí, že otvára dvere do globálneho podnikania a považuje nemecký jazyk za jazyk vedcov.

Foto: archív PaedDr. EvyMalíkovej

Nemecko je najväčší trh v Európe, je veľkým obchodným partnerom Spojených štátov. Študenti začínajú od nuly a za tri roky je mojím cieľom, aby sa vedeli dohovoriť v bežných situáciách.

Správna motivácia

Ktorý aspekt by ste vyzdvihli pri výučbe cudzieho jazyka?

Niektorým učiteľom cudzích jazykov chýba schopnosť motivovať študentov. Podľa mňa je najdôležitejšia práve motivácia, dôvod, prečo sa majú učiť daný jazyk.

Vždy začínam hodinu tým, prečo sa ho učíme a ako môžeme využiť danú tému. Motivujem ich aj na mojom osobnom príklade z biznisu.

Založili ste si úspešnú firmu ešte na Slovensku – aj vďaka nemčine. Skúste nám priblížiť vašu cestu.

Keď som skončila školu, učila som na gymnáziu v Topoľčanoch. Po skončení nežnej revolúcie som rozmýšľala, čo mám robiť, keďže som nebola spokojná s platom učiteľky na gymnáziu.

Založila som veľkoobchodnú firmu Gerster na Slovensku a uspela som na interview v Nemecku s partnerskou firmou práve vďaka mojej nemčine. Mala som klientov z celého Slovenska, ktorých som vozila do Nemecka, kde ich učili šiť záclony a dekorovať okná.

Keďže išlo o exkluzívne látky, moje prvé záclony putovali do prezidentského paláca a zdobia okná rôznych ambasád. To je krásny príbeh aj pre inšpiráciu študentov.

Ako funguje stredná škola v USA?

Ako funguje stredná škola v New Yorku a celkovo v USA, pre predstavu?

Na školách v USA sa deti učia každý deň tie isté hodiny. V Európe máme každý deň iné predmety aj iný počet hodín. Naša škola sa trošku odlišuje, keďže sa v týždni strieda deň A a deň B s odlišnými predmetmi.

Goethe Institut – študenti diskutujú na podujatí Career Day s nemeckými univerzitami o ich budúcom povolaní. Foto: archív PaedDr. Evy Malíkovej

Máme 80 minútové vyučovacie hodiny, takže máme čas praktizovať učivo. Začínam hodinu takzvaným zahrievacím kolom, vítam študentov medzi dverami. Ak boli chorí, spýtam sa, či už sa cítia dobre. Takéto otázky pomáhajú, aby vedeli, že sa o nich zaujímam.

Nasleduje motivácia, kde si pripravím menší príbeh. Ďalej pokračujem s „mini lesson“ a snažím sa nementorovať celý čas, ale striedať to s PowerPointom alebo výkladom či videom.

Potom sa sústredím na pracovnú časť, venujem sa im a opravujem ich, keď sa medzi nimi prechádzam.

Kritické myslenie

Kritické myslenie a tímová spolupráca sú dnes dôležité aspekty úspechu v práci. Ako to prinášate do vyučovania?

Reklama

Podporujem interakciu medzi žiakmi, pýtam sa otvorené otázky a nechám im čas na premýšľanie. Používam problémy zo skutočného života. Študentom sa najlepšie darí myslieť kriticky, keď majú presné pokyny k zručnostiam kritického myslenia.

Oktoberfest na newyorskej strednej škole: Eva s kolegami v tradičných nemeckých krojoch. Foto: archív PaedDr. Evy Malíkovej

Vyučovacie hodiny sa nemajú podobať jedna druhej, ale každá má byť iná, a preto sa snažím  pripraviť pre mojich študentov rôzne tvorivé činnosti ako diskusie, hry a riešenie problémov.

Čo je najdôležitejšie?

Čo vám robí najväčšiu radosť a považujete to za úspech?

V dnešnom svete je veľmi dôležité, aby boli študenti pripravení súťažiť. Som aj advisory teacher – prirovnala by som to k triednemu učiteľovi na Slovensku. Pýtam sa študentov na ich životné ciele a je skvelé vidieť študenta, ktorý sa chce dostať na jednu z najprestížnejších škôl, ako sú Ivy League univerzity.

Najviac ma teší, keď prídu za mnou z týchto škôl a povedia: „Miss Malíková, pokračujem v nemčine.“ Na Slovensku už majú moji študenti 47 rokov, mnohí sú lekári, pôsobia po celom svete, napríklad jeden má špedičnú firmu v Rakúsku. Dodnes som s nimi v kontakte (úsmev). Je to veľmi povzbudzujúce a keď to počujem, tak som šťastnejšia ako oni.

Študenti na stredoškolskom Oktoberfeste ochutnávajú nemecké jedlá, hrajú rôzne hry a tancujú tradičné tance. Foto: archív PaedDr. Evy Malíkovej

Ako približujete nemčinu žiakom v New Yorku, kde je predsa len o čosi exotickejšia?

Spolupracujeme s nemeckými inštitúciami. Rovnako nás podporuje Nemecké veľvyslanectvo. Máme partnerstvo aj s univerzitou z Kolína, ktorá má pôsobisko v New Yorku.

Každý rok privítame na našej škole hostí z Nemecka – či už vedcov, študentov z rôznych škôl aj samotného pána veľvyslanca.

Miešanie kultúr

Motivuje ich to aj vycestovať do Európy?

Áno, naši študenti využívajú možnosť študovať bezplatne v Nemecku pod Goetheho inštitútom. Štúdium v USA je drahé, takže je to veľmi motivujúce.

Asociácia učiteľov nemeckého jazyka organizuje súťaže a musím sa pochváliť, že naši študenti vyhrávajú zlaté, strieborné a bronzové medaily. Zlatí medailisti môžu vyhrať zájazd do Nemecka.

New York samotný je takzvaný melting pot, miesto, kde sa premiešavajú rôzne národnosti a kultúry. Čo deti získavajú znalosťou jazyka?

V dnešnom globálnom svete považujem za podstatné aj spoznávanie kultúr. Prostredníctvom nemeckého jazyka majú možnosť spoznať aj kultúru nemecky hovoriacich krajín a ich tradície, čo je veľmi prospešné.

Riaditeľka školy Dr. Crystal Bonds podporuje výučbu nemeckého jazyka. Foto: archív PaedDr. Evy Malíkovej

Každý rok organizujeme na škole Oktoberfest, učitelia i žiaci si oblečú tradičné kroje (úsmev). Učíme ich tance aj pripravovať tradičné jedlo. S občerstvením nám pomáhajú nemecké reštaurácie.

Ako udržať pozornosť žiakov v online svete

Ako ste zvládli pandémiu, keďže New York bol značne zasiahnutý?

Stali sme sa online učiteľmi zo dňa na deň. Podpora našich rodičov bola pre nás kľúčová.

Musím oceniť vybavenie, čo sme mali k dispozícii. Okamžite sme si mohli prísť vyzdvihnúť počítače zo školy a PTA (Parent Teacher Acsscociation) zakúpila nové pre žiakov, ktorí si to nemohli dovoliť.

Dostala som extra monitor, slúchadlá a priebežne sa nás pýtali, čo potrebujeme. Nedávno sa rozhodli kúpiť aj elektronické učebnice.

Čo by ste poradili učiteľom, ktorí bojujú s online vyučovaním. Ako udržať pozornosť študentov?

Všetci učitelia by mali vedieť, že motivácia je jedným z kľúčových faktorov úspechu pri vyučovaní.

Vždy sa sústredím na to koho idem učiť. Niekedy sa musím sústrediť na určitú skupinu žiakov s individuálnym prístupom, neváham zmeniť tú istú hodinu na základe toho, akých študentov mám pred sebou.

Stále mám v pamäti moju profesorku z Pedagogickej Fakulty v Nitre Dr. Beatu Hockickovú. Zasvätila nás do mnohých didaktických metód a postupov, ktoré vytvárajú na vyučovaní prijemnú a priateľskú atmosféru. Deti sa potom cítia uvoľnene a aktívne spolupracujú.

Mimochodom, so svojimi bývalými pedagógmi som v kontakte a neváham sa s nimi podeliť o skúsenosti alebo poradiť o najnovších metodologických postupoch vo vyučovaní cudzích jazykov.

Nebáť sa neúspechu

Vyučovali ste už na Slovensku, ako ste sa dostali do New Yorku?

V roku 2001 dostal môj muž pracovnú ponuku do USA. S deťmi sme sa rozhodli odísť s ním. Po anglicky som nevedela ani slovo, po piatich rokoch som začala v angličtine vyučovať. Sama som sa stala žiačkou cudzieho jazyka a všetky metódy, čo som používala v škole, mi v tom pomohli.

Eva počas Graduation Day (Great Hall City College). Foto: archív PaedDr. Evy Malíkovej

Zbadala som inzerát na učiteľa nemčiny a manžel mi napísal resumé. Moja angličtina bola slabá, nemala som ani povolenie na prácu. I tak som uspela. Moja zvedavosť mi pomohla. Aj keď som prácu nemohla vziať, aspoň som zistila, čo všetko potrebujem, aby som mohla začať učiť v USA. Každý štát vyžaduje licenciu a s hľadaním miesta pre nemčinu to bolo ťažké, keďže sa väčšinou učí španielsky jazyk.

Odvaha vám teda nechýbala.

Nesmieme sa báť neúspechu. Často mám pocit, že na Slovensku si ľudia neveria, myslia si, že niektoré veci nedokážu, že neuspejú. To sa mi nepáči. Veď čo najhoršie sa môže stať – no tak ma do tej práce neprijmú…

Eva Malíková s rodinou: (zľava) dcéra Petra, Eva s manželom Jurajom, dcéra Eva a syn Martin. Foto: archív PaedDr. Evy Malíkovej

Treba využiť výzvy, ktoré nám život ponúka. Keď sme boli prvýkrát na Mannhattane, dcéra videla budovu Goldman Sachs a povedala, že tam raz bude pracovať. Nakoniec to bola jej prvá práca po bakalárovi. Moja ďalšia dcéra zase pracuje pre Deutsche Boerse v New Yorku. Sny sa plnia.

Môj syn bol chorý, má Hodgkinov lymfóm. Robil medicínsky výskum v Univerzitnej nemocnici v New Yorku a teraz pokračuje v štúdiu medicíny. Som vďačná, že nám dal takúto lekciu a vysporiadal sa s tým.

Nechcem sa toľko chváliť, ale máme šikovných ľudí, na ktorých môžeme byť hrdí. Slováci sa v zahraničí nestratia aj vďaka vzdelaniu, ktoré naša krajina poskytuje.

Štúdium na Slovensku

Čo by ste odkázali ľudom na Slovensku?

Mala by som jeden odkaz pre našich ľudí, čo si myslia, že keď študujú len na Slovensku, nič to neznamená. Kedysi som chcela študovať divadelnú réžiu. No vtedy ste si mohli podať len jednu prihlášku a ak vás nevzali, museli ste čakať celý rok. Nakoniec som si preto podala prihlášku na pedagogickú fakultu v Nitre. Mala som pocit sklamania, že som na takej škole. No naopak, dnes som mojej alma mater nesmierne vďačná za všetky vedomosti a skvelé základy (úsmev).

Škola, na ktorej Eva vyučuje, je súčasťou The City College of New York. Foto: archív PaedDr. Evy Malíkovej

Po 20 rokoch v USA, nájdeme na vašom stole tradičné slovenské jedlá?

Určite. Rada deťom vypekám kačice na jeseň, čo tu nie je zvykom a aj sa to ťažšie zháňa. Ručne robím knedle, ktoré sa tu nedajú kúpiť, alebo makové šúľance a štrúdle.

Aj keď som už sčasti Američanka, domovinu a tradíciu mám v srdci. Aj s kolegami, ktorí sú z iných krajín sme sa zhodli, že naša rodná krajina je nám stále najbližšia, aj keď žijeme inde.

Kristina Sojakova už 14 rokov pracuje vo firme IBM, kde v minulosti viedla zákaznícku spokojnosť, pričom spolu s bratislavským tímom radili priamo špičke IBM. Momentále tam pracuje na pozícii IT Operations Manager. Verí, že správny leadership, úprimná komunikácia a nadšenie dokážu v kombinácii so šikovnými ľuďmi zázraky. Pracovne aj ľudsky ju posúva networking, vďaka ktorému naberá poznatky od inšpiratívnych ľudí. V New Yorku, ktorý už 6 rokov nazýva svojím domovom, je aktívna v komunite Slovak Professionals NY. Aj spoza oceánu je fanúšičkou Slovenska, s ktorým ju spája rodina a blízki priatelia.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?