Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
3. februára 2021

Moderné technológie si pomaly hľadajú svoje cestičky aj do odvetví, akými je náborový proces. E-Recruitment alebo online recruitment, označuje využitie webovej technológie na celý rad procesov vrátane pohovorov. Práve na túto oblasť sa zameriava aj slovenská spoločnosť GQsystems, ktorá vyvinula interaktívnu platformu na pohovory Skreenbe.

Automatizácia procesov a využívanie moderných technológií je dnes realitou v takmer každej spoločnosti. Náborový proces sa tiež transformuje do modernej podoby a zefektívňujú sa procesy od vyhľadávania cez hodnotenie až po onboarding nových pracovníkov. Väčšie spoločnosti investujú do vývoja vlastných nástrojov, no tento boom otvoril dvere aj novým projektom, ktoré zjednodušujú jednotlivé kroky náborového procesu – napríklad samotné pohovory.

Online pohovory vs. osobné pohovory

Online prostredie ponúka HR pracovníkom veľa nových možností. Webové rozhranie, kde takéto moderné pohovory môžu prebiehať, ponúka napríklad slovenská platforma Skreenbe, ktorá je momentálne dostupná v anglickom a nemeckom jazyku. Tá pomocou rôznych funkcií dokáže urobiť pohovor interaktívnym, zábavným no zároveň dokáže aj uchádzača odborne otestovať. Výhodou takéhoto nástroja je najmä to, že združuje niekoľko činností pod jednu strechu – od plánovania videohovoru cez jeho realizáciu až po zaujímavé testovanie.

Sofistikovanejšie pohovory so Skreenbe

Recruiter môže pred samotným pohovorom zaslať uchádzačovi psychodiagnostický dotazník, ktorý odhalí jeho úprimnosť, sebareflexiu či osobnostné vlastnosti. Následne má počas pohovoru k dispozícii rozsiahlu databázu otázok, z ktorej si môže priebežne vyberať a tiež má možnosť zapisovať si poznámky priamo k životopisu. Ďalšou výhodou sú aj rôzne gamifikačné prvky, ktoré pomôžu odhaliť, ako uchádzač zareaguje v simulovanej stresovej situácii alebo ako zvláda viac úloh naraz.

Online nástroj Skreenbe navyše využíva aj umelú inteligenciu na hodnotenie reakcií a emócií uchádzača. Recruiter môže túto funkciu inkorporovať do online pohovoru kedykoľvek podľa vlastných potrieb a uváženia. Výsledky z osobnostného dotazníka, pohovoru, testovania (a prípadne od umelej inteligencie) sa následne spoja do jedného celku, ktorý poskytne detailný obraz o schopnostiach a vlastnostiach uchádzača.

Výhody E-Recruitingu

Online forma pohovorov s využitím modernej technológie ponúka firmám podstatne viac možností ako počas osobného pohovoru. V časoch pandémie je navyše omnoho bezpečnejšia a čoraz žiadanejšia, takže aj to hovorí v prospech ďalšieho vývoja.

Softvér dokáže odhadnúť schopnosti a vlastnosti uchádzača v kratšom čase, čo personalistovi uľahčuje rozhodovanie a firme či agentúre zas šetrí náklady. E-Recruting je bezpochyby cestou, ako zefektívniť náborový proces a firmy si ho teraz môžu vyskúšať aj vďaka skúšobnej verzii platformy Skreenbe.