Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
8. júna 2020

Prečo vznikli peniaze? Na čo sú nám banky? Aká je hodnota peňazí? Aj na tieto otázky hľadajú odpovede školáci v projekte Expedícia Fenomény sveta Peniaze. Zapojením sa do online súťaže môžu pre školu získať finančný grant a pre seba zaujímavé vecné ceny.

Peniaze sú neoddeliteľnou súčasťou nášho sveta. V reálnom živote finančné záležitosti riešime každý deň. Pritom to, či vlastným financiám rozumieme a ako vieme hospodáriť ovplyvňuje životnú situáciu každého z nás. Preto je dôležité, aby si túto zručnosť osvojili už deti v školskom veku, ktoré tak v dospelosti budú vedieť robiť správne rozhodnutia. Bez ohľadu na to, akému povolaniu sa budú v budúcnosti venovať, finančnú gramotnosť využije každé z nich.

Dôležitú úlohu v tom zohráva škola, ktorá by deti na svet peňazí mala vedieť pripraviť. Priviesť deti k pochopeniu zmyslu peňazí však nie je jednoduché, čo potvrdzujú aj dlhodobo neuspokojivé výsledky slovenských žiakov v tejto oblasti. 

Deti dnes konzumujú obsah inak než predošlé generácie. Ich pozornosť je sústredená do online priestoru, kde sledujú najmä videá populárnych influencerov či kamarátov zo sociálnych sietí. Jednou z ciest, ako ich zaujať pri tak dôležitej téme, akou je finančná gramotnosť, je poňať vzdelávanie modernou a hravou zážitkovou formou. A presne preto vznikol projekt Fenomény sveta Peniaze, určený pre výučbu priamo na školách formou projektového vyučovania. Školy môžu predmet zaradiť do svojho rozvrhu a vzdelávať tak deti inovatívnym spôsobom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy sú žiaci 2. stupňa základnej školy doma, sprístupnili nezisková organizácia EDULAB a spoločnosť Agemsoft projekt Fenomény sveta Peniaze online pre všetky školy a ich žiakov zadarmo.

Atraktívne ceny a finančné granty

Úlohou detí je sledovať vzdelávacie videá a riešiť súťažný kvíz. Súťaž má desať kôl a žiaci môžu vyhrať pre seba napríklad notebook či smart hodinky. Generálnym partnerom projektu je Tatra banka, ktorá navyše venovala do online vzdelávacej súťaže aj finančnú podporu v celkovej výške až 35 tisíc eur. Školy, ktoré sa do súťaže zapoja a vyhrajú, získajú finančné granty až do výšky 10 000 eur, ktoré môžu použiť na inováciu vzdelávania.

Školákov prostredníctvom zábavných informačných videí celým projektom sprevádza aj populárny slovenský YouTuber Bača.

Zdroj foto: Archív Tatra banky

Videá od BBC učia žiakov premýšľať v súvislostiach

Expedícia Fenomény sveta Peniaze má za cieľ umožniť žiakom zábavnou formou študovať tému finančnej gramotnosti. Vzdelávací projekt má aktuálne formu online súťaže a je určený pre žiakov vo veku 10 až 15 rokov. 

Základom Fenoménov sveta sú vzdelávacie videá z produkcie britskej televízie BBC. Doplnené sú o interaktívne cvičenia a aktivity, ktoré sú koncipované tak, aby u žiakov zapájali viaceré zmysly, čím sa podnecuje ich pozornosť a stimuluje pamäť. Žiaci sa takto zároveň učia myslieť v súvislostiach, byť tvoriví a spolupracovať v tímoch.

Fenomény sveta tému peňazí skúmajú zo štyroch perspektív – Ako fungujú? Ako nás ovplyvňujú? Akú majú históriu? V čom sú jedinečné? Vzdelávacie aktivity sú zamerané na kritické myslenie, čítanie a počúvanie s porozumením a aktivity na doma. Všetky smerujú k tomu, aby súťažiaci získal základný rozhľad v téme peniaze.

Zapojiť sa môže každá škola

Vďaka projektu Fenomény sveta si inovatívne vyučovanie finančnej gramotnosti môže teraz v praxi vyskúšať akákoľvek škola na Slovensku úplne bezplatne. Súťaž prebieha až do 25. júna 2020. 

Počas 10 súťažných kôl majú deti možnosť osvojiť si základne pojmy z vednej disciplíny finančná gramotnosť ako inflácia, import a export či správne hospodárenie v domácnosti. Pomôžte svojim deťom zorientovať sa vo svete, ktorý ich čaká. Do súťaže sa môžete zapojiť na: www.fenomenysveta.sk/expedície