7. januára 2021

Recyklovaný papier chráni stromy pred výrubom, ale týmto sa príbeh nekončí. Existuje mnoho ďalších faktorov, ktoré prispievajú k jeho výhodám z pohľadu ekológie.

Výpočet emisií vzniknutých pri výrobe papiera zahŕňa analýzu životného cyklu tohto energeticky náročného výrobného reťazca – od rozvlákňovania po výrobné postupy, spotrebu energie a prepravu.

Šetrime prírodu

Používanie recyklovaného papiera – vyrobeného z „odpadu po spotrebiteľoch“ – znamená prestať podporovať používanie celulózy zo živých stromov a tým redukovať odlesňovanie a s tým priamo súvisiacu stratu prírodného prostredia.

Foto: Žijeme zodpovedne/Ana Hill

Čím nižšie je percento čerstvej celulózy použitej v papieri, tým nižšie sú skleníkové emisie vznikajúce pri jeho výrobe.

Na čo sa zamerať?

Hoci nie je ľahké stanoviť uhlíkovú stopu jednotlivých značiek papiera, typ ktorý si vyberiete, môže znamenať ekologickejší nákup:

Reklama
  • Skontrolujte, koľko papiera sa recykluje – neexistuje priemyselný štandard, čiže hľadajte to najvyššie percento spotrebiteľského odpadu.
  • Ak je to možné, skontrolujte aký druh energie bol použitý pri výrobe papiera. Je papiereň odkázaná na fosílne palivá, alebo využíva alternatívne zdroje energie?
  • Zamerajte sa na certifikáciu Forest Stewardship Council (FSC), ktorá podporuje zodpovedné hospodárenie vo svetových lesoch. FSC papier je získavaný z papierní, ktoré využívajú udržateľne obhospodarované lesy a procesy a kde je blaho domorodého obyvateľstva a ľudí zapojených do výrobného procesu chránené. Existuje tiež označenie „FSC recycled“, ktoré zaručuje, že papier je skutočne recyklovaný.

Každodenné ekodilemy

Kniha Žijeme zodpovedne? prináša jasné odpovede na ekologické dilemy, ktorým každodenne čelíme vo svojej snahe o udržateľný život. Dokopy ponúka viac ako 140 rád, vďaka ktorým sa budete môcť pustiť do postupnej zmeny svojich zvyklostí. Knihu si môžete kúpiť cez náš e-shop.

Našli ste chybu? Napíšte nám na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?