Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
15. marca 2021

Berú na seba zodpovednosť za kvalitné ošetrenie zubov. V Schill Dental Clinic navyše svojím spôsobom fungovania prinášajú pacientom rozpoznateľnosť kvality. 

Nie sú závislí od zdravotných poisťovní a neťažia ich obavy z toho, koľko starostlivosti môžu klientovi poskytnúť. Pacient dostáva toľko pozornosti, koľko je pre dosiahnutie jeho ústneho zdravia potrebné. 

Slovami primára MUDr. Alexandra Schilla: „Naším poslaním je nielen starať sa o zuby, ale aj vzdelávať a vychovávať. Vo vnútri kliniky učiť a formovať nových šikovných lekárov, dať im priestor a čas nielen na rozvoj ich zručností, ale i na to, aby pochopili naše hodnoty a princípy fungovania, stotožnili sa s nimi. Aby to, čo ako zubári vedia, a to, ako pristupujú k pacientovi, bolo v rovnováhe, na jednej úrovni – na tej najvyššej. Ak budeme zdravo fungovať vo vnútri, vieme byť inšpiráciou pre odborníkov v našej oblasti i pre spoločnosť ako takú. Svojím konaním chceme byť príkladom hodným nasledovania pre ostatné organizácie a jednotlivcov, ktorí sa venujú stomatológii.“

Schill Academy sa talentovaní lekári učia od tých najlepších.