Tento článok je PRestige. Čo to znamená?
9. júla 2020

Slovenská firma SanaClis zabezpečuje logistiku liečiv a zdravotníckych materiálov pre niektoré najväčšie krajiny sveta. O tom, aké riešenia poskytujú, hovoria v rozhovore CEO spoločnosti Juraj Fecanin a Senior Managing Partner Alexander Feťkovský.

SanaClis je popredný poskytovateľ služieb v oblasti klinických štúdii nielen v strednej a východnej Európe, ale aj v Amerike, Anglicku, Nemecku či Rusku. Vypuknutie pandémie koronavírusu ale nakoniec spoločnosť priviedlo k diverzifikácii aktivít a poskytovaniu inteligentnej logistiky pre nepredvídateľné situácie. 

Čím presne sa spoločnosť SanaClis zaoberá?

Sanaclis sa zaoberá poskytovaním všetkých služieb, súvisiacich s realizáciou klinických štúdií – od klinického monitoringu cez zber a spracovanie dát, regulačné poradenstvo, projektový management až po zabezpečovanie všetkých materiálov, potrebných pre klinické štúdie. Podstatnou časťou nášho podnikania je skladovanie vo vlastných skladoch a distribúcia registrovaných a neregistrovaných liečiv a pomocného materiálu. Zadávatelia týchto štúdií sú väčšinou farmaceutické firmy, bio-tech spoločnosti alebo akademické inštitúcie.

Okrem toho sme dlhé roky pre naše vlastné potreby vyvíjali softvér pre skladové hospodárstvo. Vďaka tomu dnes vieme ponúknuť inteligentnú logistiku aj v súvislosti s korona krízou pre potreby jednotlivých štátov.

Čo musí spoločnosť splniť, aby mohla distribuovať liečivá?

Tento biznis je jeden z najviac regulovaných a kontrolovaných vôbec, keďže sa týka zdravia človeka. Firma musí spĺňať prísne štandardy a získať certifikáty, ktoré vydáva lokálna autorita v tom-ktorom štáte. Na Slovensku je to Štátny ústav pre kontrolu liečiv. 

Každý liek má presne definované parametre skladovania a distribúcie. Napríklad pri každom lieku je potrebné dodržať určitý teplotný režim. A každú jednu sekundu musíme vedieť dokázať, že tento teplotný režim bol pri skladovaní a preprave dodržaný a lieky neboli vystavené inej teplote ako prislúcha ich kategórii. 

V našich skladoch máme najmodernejšie centrálne monitorovacie systémy teploty a vlhkosti. Či to je vo veľkokapacitných chladničkách s teplotou 2 – 8°C, kde sa dá vojsť na vysokozdvižných vozíkoch alebo v ambientnom priestore, kde je teplota 15 – 25 °C. Niektoré špeciálne terapie vyžadujú mrazený režim, až – 20°C,  alebo sú chladené tekutým dusíkom. Naši klienti majú možnosť vidieť aktuálne teploty a skladované množstvá online.

Ako sa aktuálna pandémia ochorenia COVID-19 dotkla klinických štúdií?

Pandémia pribrzdila takmer celý klinický výskum v globále. Súčasne sa všetky regulačné autority sveta snažili vytvoriť priestor pre to, aby sa naštartovali aspoň tie projekty, ktoré súvisia s pandémiou. Pre opatrenia sa však veľa pacientov či zamestnancov dostalo do situácie, že nemohli prísť do nemocnice. 

V tejto situácii sme sa zamýšľali nad tým, či môžeme spraviť niečo preto, aby sme dokázali minimalizovať vystavenie pacientov a lekárov voči potenciálnej nákaze. Už vo februári sme uviedli na trh balíček ochranných pomôcok, ktoré sme distribuovali pacientom, ktorí boli v našich klinických štúdiách a takisto sme to ponúkli aj širokej klinickej obci vo svete. 

Stretlo sa to s veľkým ohlasom. Dopyt bol dokonca väčší, ako sme vedeli zabezpečiť. Začali sa nám ozývať vlády rôznych krajín s ktorými sme riešili, ako okolo tohto postaviť nejaký projekt, ktorý by nebol iba pre úzku skupinu, ale dokázal by pokryť celkovú potrebu tej-ktorej krajiny.

Čo bolo obsahom toho projektu?

Vymysleli sme ucelené riešenie, ktoré by som nazval riešením prvej reakcie. To nemusí mať súvislosť len s COVID-19, ale môže to súvisieť s hociakou nepredvídateľnou situáciou. Vieme v danej krajine minimalizovať problém nedostatku čohokoľvek v ktorejkoľvek nemocnici. Dokážeme veľmi rýchlo vybudovať a zásobiť sklady, zabezpečiť následnú distribúciu a online prepojiť jednotlivé nemocnice priamo s centrálnym skladom. Zároveň nastavíme alarmy tak, že presne vieme, aká bola či je na danom pracovisku spotreba materiálu v reálnom čase. Či bola napríklad dnes väčšia ako včera a či zajtra bude nutné dodať nové lieky a materiál.

Dokážeme vybudovať centrum prvej reakcie pre našich klientov bez ohľadu na to, kde sú a dodať tam materiály, ktoré sú overené, certifikované a kvalitné. Máme overený reťazec dodávateľov, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú a špecializovaný tím ľudí, ktorí vedia preveriť kvalitu dodávaných liekov a materiálov v rôznych krajinách od Anglicka, Nemecka až po Rusko. 

Dodávali sme materiály pre jednu z najväčších európskych vlád a chvíľu to trvalo, kým to dokázali oni sami efektívne distribuovať. O to dôležitejšie je mať prepojenie s nemocnicami, aby ľudia v prvej línii – lekári, sestričky a ďalší zdravotnícki pracovníci boli dostatočne zásobovaní a vybavení špecializovaným materiálom.

Otváranie ekonomík vedie k novému nárastu počtu infikovaných pacientov. Najväčšia výzva v súčasnosti je príprava na optimálny, resp. inteligentný management COVID-19 vo všetkých jeho aspektoch v podmienkach otvorenej ekonomiky.