Tento článok je BrandVoice. Čo to znamená?
4. decembra 2020

Čísla rastú exponenciálne. Trochu sprofanované slovné spojenie však nemusí označovať negatívny vývoj. Dôkazom sú trendy na IT trhu, tvrdí generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec.

Skúsme v pretlaku negatívnych „pandemických“ správ vypichnúť aj opačné trendy. Čo pozitívne so sebou priniesla zmena fungovania mnohých firiem?

Veľmi sa zrýchlili rozhodovacie procesy. Neraz trvalo aj dva roky, kým manažment schválil nasadenie nového IT nástroja. Dnes sa tento proces skrátil na týždne, nanajvýš mesiace. Mnohí totiž pod tlakom okolností pochopili, o čo jednoduchšie a pružnejšie dokážu fungovať pomocou IT v cloude. A to je ten druhý pozitívny aspekt. Nejde totiž ani tak o dostupnosť nástrojov pri práci z domu. Skôr o flexibilitu, ktorú im cloudové riešenia ponúkajú. Ak dnes potrebujem určitý výkon či počet licencií, o mesiac to nemusí platiť. A práve to je ich obrovská výhoda. Tak, ako ich viem rýchlo nasadiť, rovnako rýchlo dokážem aj odstaviť to, čo je nepotrebné. Plus, samozrejme, odpadá gro činností spojených s údržbou IT systémov.

Zdroj foto: Archív klienta

Budúci rok tak bude patriť práve cloudu?

Určite. Nielen v roku 2021, ale vývoj celkovo smeruje k postupnému utlmeniu on-premise softvérov, dopyt po nich bude lineárne klesať. Nahradí ich práve cloud, pri ktorom, naopak, očakávam exponenciálny rast. SAP to vníma ako jednoznačný trhový trend, ktorý chce nielen nasledovať, ale aj udávať. V záujme toho sme prijali viaceré opatrenia, ktoré síce aktuálne mali dopady v podobe otrasov na akciových trhoch, z dlhodobého hľadiska však vytvorili predpoklady na silný rast.

To si ale vyžiada aj zmenu licenčnej politiky.

Snažíme sa zjednodušiť licenčný mechanizmus, aby odrážal rýchle zmeny trhových podmienok. V princípe chceme zákazníkom umožniť, aby si sami manažovali, ako budú využívať nakúpený objem licencií, a sami menili ich charakteristiku, napríklad ak kvôli sezónnosti budú musieť na dva mesiace prijať dočasných pracovníkov a pod. V prípade niektorých produktov to už takto funguje.

Ako sa už vyššie spomenuté trendy premietli do konkrétnych rozhodnutí slovenských firiem? O čo bol a o čo bude najväčší záujem?

Rástol dopyt po klasickom ERP v cloude. To je jasný odkaz, že firmy chcú svoje on-premise, alebo ako sa hovorí, „krabicové“ riešenie nahradiť, v našom prípade prostredníctvom SAP S/4HANA Cloud. Stúpol aj dopyt po analytických nástrojoch, ktoré umožňujú lepšie pochopiť meniace sa podmienky na trhu a ich dopady na firmu, či predikovať vývoj dôležitých ukazovateľov. A rástol aj záujem o Qualtrics, ktorý slúži na zisťovanie nálad a spokojnosti medzi zákazníkmi, ale aj zamestnancami. Očakávam, že práve S/4HANA Cloud, ale aj inteligentné technológie využívajúce umelú inteligenciu či strojové učenie, no a potom nástroje pre riadenie ľudských zdrojov, budú najžiadanejšími riešeniami v blízkej budúcnosti.