26. apríla 2021

Už som písal o niekoľkých dobrých návykoch, ktoré si pestujú psychicky silní ľudia. Rovnako dôležité je však vyhnúť sa veciam a činnostiam, ktoré nás oslabujú a deformujú naše myslenie. Keď ich identifikujeme a budeme sa im vedome vyhýbať, pomôže nám to k získaniu väčšej odolnosti.

Tu je 6 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nikdy nerobia (alebo sa to aspoň pokúšajú nerobiť):

1. Nikdy nerobia dôležité rozhodnutia pod vplyvom emócií.

Existuje mnoho štúdií o tom, ako môžu emócie negatívne ovplyvniť naše rozhodnutia. To, akým spôsobom fungujú, je u každého človeka odlišné a často sa týka našich osobných tráum a minulých skúseností.

Výsledkom však je, že emócie na nás môžu „hrať“ dobrého alebo zlého policajta a my nemusíme odhadnúť, ktorý z nich „blafuje“. Napríklad pri nákupoch veľa ľudí tvrdí, že ide o emocionálnu záležitosť –  ak si danú položku nezamilujete hneď v obchode, po návrate domov si ju nikdy neoblečiete.

To isté možno povedať o kúpe domu alebo dokonca o výbere partnera. Preto je pri veľkých rozhodnutiach vhodné počkať, kým ustúpia emócie. V takýchto prípadoch totiž informácie nespracovávame správne.

Reklama

Mentálne silní ľudia to vedia, a preto sa snažia získať odstup od situácie a emócií. Hľadajú kontrolu, aby ju znova prevzali. Zvážia všetky okolnosti a až potom sa rozhodnú. Aj vtedy sa ešte zvyknú poradiť s niekým nezainteresovaným, kto vidí situáciu z iného  uhla.

2. Neváhajú a rozhodujú sa.

Psychicky silní ľudia zbytočne neváhajú. Uvedomujú si, že rozhodovanie je dôležité a často citlivé na čas. Naopak, väčšina z nás váha, najmä pokiaľ ide o veľké rozhodnutia.

Váhanie nám prináša skreslenie, ktoré je známe ako tzv. efekt nejednoznačnosti (ambiguity effect). Vedie k oneskorenému rozhodnutiu v nádeji, že medzičasom zhromaždíme viac informácií.

Spôsobuje to problémy v dvoch rovinách:

  • Najprv čakáme na informácie, ktoré nikdy nemusia prísť, alebo ktoré nám vôbec nepomôžu v rozhodovaní (tzv. informačná zaujatosť).
  • Potom, keď si uvedomíme, že nezískame informácie, ktoré hľadáme, uchýlime sa k našim predchádzajúcim skúsenostiam. Ide o takzvané ukotvenie.

Ak sa napríklad rozhodujete medzi novým zamestnaním a štúdiom, čakáte na informácie o tom, čo vás urobí šťastnými a úspešnými, tie však nemusia vôbec prísť. Podvedome potom začnete hľadať aj banálne a nepodstatné stopy, ktoré by vám mohli s rozhodovaním pomôcť, prichádzajú emócie a vy sa rozhodujete na nesprávnom základe.

Naopak, mentálne silní ľudia myslia iba na dôležité informácie, ktoré potrebujú, aby sa mohli rozhodnúť. Zvážia tiež, či je skutočne rozumné rozhodovať sa na základe ich vnútorných pocitov.

3. Nehľadajú informácie, ktoré podporia to, čo si myslia.

Mentálne silní ľudia sa pozerajú na klady a zápory svojich rozhodnutí. Bohužiaľ, väčšina z nás zvykne prepadnúť kognitívnej zaujatosti a chcú takzvané potvrdenie svojho názoru.

Napríklad pri rozhodovaní o kúpe nového automobilu hľadáte dôvod, prečo by ste si mali kúpiť práve toto auto a neberiete vážne všetky dôvody za a proti. Akým spôsobom to robia psychicky silní ľudia? Snažia sa na vec pozrieť z väčšej perspektívy a zvážiť dostupné informácie z oboch strán. Je to ťažké, ale dá sa to dosiahnuť praxou.

4. Nepredpokladajú, že s nimi ostatní súhlasia (alebo musia súhlasiť).

Je smutné, že mnohí ľudia predpokladajú, že ich názor je najsprávnejší a ostatní s nimi musia súhlasiť, inak sú podľa nich hlúpi alebo zaujatí. Vedie ich to k viere, že žijú v realite, zatiaľ čo ostatní, ktorí s nimi nesúhlasia, žijú vo falošných realitách.

V skutočnosti by aj mohli mať v niečom pravdu, ale to automaticky neznamená, že sa ostatní v tej istej veci nevyhnutne mýlia. Môže existovať niekoľko alternatívnych vysvetlení.

Mentálne silní ľudia vidia túto pascu a vyhýbajú sa jej. Uznávajú, že súčasťou životných výziev je prijímanie skúseností a názorov ostatných. Ľudia sa môžu vyrovnávať s rovnakou výzvou rôznymi spôsobmi. Všetky však môžu byť efektívne a záleží aj na životných okolnostiach.

Psychicky silní ľudia uznávajú, že ak by ostatní prijali ich „cestu“ ako tú jedinú správnu, mohlo by to byť pre nich nielen neúčinné, ale aj škodlivé. Silní ľudia sa tomu vyhýbajú, aby na seba neprenášali tento nepotrebný stres.

5. Vedia, že sa môžu mýliť.

Mentálne silné osobnosti si uvedomujú to, že ich spôsob myslenia môže byť horší ako myslenie ostatných. Vďaka svojej schopnosti zhromaždiť dostatok informácií, spravodlivo zvážiť fakty, nerobiť unáhlené závery a vyhýbať sa ďalším vyššie uvedeným nástrahám, si uvedomujú, že sa môžu mýliť.

Toto je zdroj intelektuálnej pokory a silnej mentálnej schopnosti, ktorá môže pomôcť pri získavaní duševnej sily.

6. Nevyhýbajú sa zmenám.

Mentálne silní ľudia, ktorí pripúšťajú možnosť, že sa mýlia, neváhajú uskutočňovať potrebné zmeny.

Napríklad, keď čelili stresujúcej či náročnej situácii, ktorú nezvládli, uvedomujú si, že ich predošlé riešenia neboli efektívne. Neboja sa implementovať novú stratégiu. Nebránia sa prijať niečo nové, pokiaľ to funguje.

Článok vyšiel v americkom vydaní Forbesu a jeho autorom je bývalý kontribútor Tony Ewing.

Reklama

Našli ste chybu? Napíšte na editori@forbes.sk

Ľutujeme, vašu emailovú adresu sa nepodarilo prihlásiť k odberu.
Ďakujeme za vaše prihlásenie!

Potrebujete ráno získať rýchly prehľad?

Odoberajte Forbes Espresso

O aké témy máte záujem?